Στο Χυτήριο με τον Χριστό

Στο Χυτήριο με τον Χριστό
Κύλιση προς τα επάνω