Η υπόσχεση – Η αιώνια διαθήκη του Θεού

Κύλιση προς τα επάνω