Εις ένα τούτων… των ελαχίστων

Εις ένα τούτων… των ελαχίστων
Κύλιση προς τα επάνω