Ανάπαυση στον Χριστό

Ανάπαυση στον Χριστό
Κύλιση προς τα επάνω