Το χάραγμα του θηρίου

Τα πιο φοβερά λόγια σε όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης χρησιμοποιούνται να περιγράψουν το χάραγμα του θηρίου.

Όταν διαβάζουμε πώς περιγράφει ο Θεός την τιμωρία αυτών που λαμβάνουν το χάραγμα του θηρίου, Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 9-11, είναι αρκετά να μας βυθίσουν σε σκέψεις αμέσως.

Η Αποκάλυψη τονίζει ιδιαίτερα το ακόλουθα σημεία:

 1. Όποιος λαμβάνει το χάραγμα του θηρίου θα χαθεί.

 2. Η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της γης θα λάβει το χάραγμα του θηρίου.

 3. Οι πολιτικές εξουσίες θα προσπαθήσουν, μέσο πείνας και απειλών θανάτου, να αναγκάσουν τους ανθρώπους να λάβουν το χάραγμα του θηρίου.

Ο Θεός διδάσκει στην Αποκάλυψη ότι όλοι οι κάτοικοι της γης μας χωρίζονται τώρα, με ταχύτητα, σε δύο ομάδες: Μία ομάδα ακολουθεί το Θεό του ουρανού, και η άλλη που ακολουθεί το Σατανά, που αντιπροσωπεύεται από το θηρίο. Αυτοί που ακολουθούν το Θεό θα λάβουν τη σφραγίδα του Θεού, (μελετήσαμε τη σφραγίδα του Θεού, σε ένα προηγούμενο μάθημα). Αυτοί που ακολουθούν το Σατανά, που αντιπροσωπεύεται από το θηρίο, θα λάβουν το σημείο ή χάραγμα του θηρίου.

Είναι τραγικό το ότι, εάν ένα άτομο δε γνωρίζει με σιγουριά τι είναι το χάραγμα του θηρίου, θα βρεθεί να έχει το χάραγμα, χωρίς να ξέρει ότι το έχει. ΕΣΥ είσαι ΣΙΓΟΥΡΟΣ ότι μπορείς να προσδιορίσεις το χάραγμα του θηρίου; Εάν όχι, μπορεί αυτό να σου κοστίσει τη ζωή.

Αυτό το θέμα μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με κάτι που αγαπάτε πολύ από τα παιδικά σας χρόνια. Αλλά, εφόσον ο Θεός, στη μεγάλη Του αγάπη, μας στέλνει ένα ιδιαίτερο μήνυμα από την Αποκάλυψη επάνω σ’ αυτό το θέμα, θα θέλουμε και να ακούσουμε τι λέει, και να δεχθούμε και να ακολουθήσουμε τη συμβουλή Του. Αυτό ζητάει από μας ο Ιησούς στην Αποκάλυψη 1 (α) : 3.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα που παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 13 (ιγ)

ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ 13 (ΙΓ)

 1. Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το “χάραγμα” πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε το “θηρίο”. Στην προφητεία, τι αντιπροσωπεύει ένα θηρίο; Δανιήλ 7 (ζ) : 23 & Ιερεμίας 50 (ν) : 17,43,44

  “Το θηρίον το τέταρτον θέλει είσθαι η τετάρτη βασιλεία”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το θηρίο στην προφητεία αντιπροσωπεύει βασιλείες, κυβερνήσεις ή γήινες κυβερνητικές οργανώσεις. Η λέξη δε δείχνει αγένεια. Δε σημαίνει κτηνώδεις συμπεριφορά. Η περιγραφή του κάθε θηρίου είναι η περιγραφή της κυβέρνησης εκείνης.

 2. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 1, αυτό το θηρίο με το χάραγμα βγαίνει από τη θάλασσα. Τα ύδατα τι αντιπροσωπεύουν στην προφητεία; Αποκάλυψη 17 (ιζ) : 15

  “Τα ύδατα – είναι λαοί και όχλοι, και έθνη και γλώσσαι”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το νερό, στην προφητεία, αντιπροσωπεύει μια κατοικημένη περιοχή.

 3. Διαβάστε τη Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 1-8,18. Προσέξτε ότι αυτό το θηρίο, που έχει το χάραγμα που δεν πρέπει να λάβω, έχει οκτώ προσδιορισμένα χαρακτηριστικά. Στο σχόλιο #1, έχουμε σημειώσει αυτά τα οκτώ χαρακτηριστικά και έχουμε προσδιορίσει την εξουσία που περιγράφουν. Παρακαλώ, μελετήστε προσεκτικά αυτό το σχόλιο προτού περάσετε στην επόμενη ερώτηση.

ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ

 1. Εφόσον έχουμε προσδιορίσει με σαφήνεια ότι το θηρίο αντιπροσωπεύει τον Παπισμό, ας αφήσουμε τον Παπισμό να μας πει τι είναι το χάραγμα αυτού. Βλέπετε σχόλιο #2.

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 1. Φαίνεται απίστευτο ότι ο Παπισμός κατόρθωσε να αλλάξει την ημέρα λατρείας από το Σάββατο στην Κυριακή, και ότι τον ακολούθησε σχεδόν όλος ο κόσμος. Ο Παπισμός άλλαξε στην πραγματικότητα την τετάρτη εντολή, το Σάββατο με την Κυριακή, ή μόνο νόμισαν ότι το άλλαξαν; Δανιήλ 7 (ζ) : 25

  “Θέλει διανοηθεί να μεταβάλλη καιρούς και νόμους”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο Δανιήλ κεφάλαιο 7 (ζ) είναι μια προφητεία παράλληλη με την Αποκάλυψη 13 (ιγ). Το μήνυμα είναι σαφές: Μόνο ο Παπισμός διανοήθηκε να κάνει μια αλλαγή. Το Σάββατο της εντολής ισχύει ακόμα. Η Κυριακή δεν είναι μια αγία ημέρα.

 2. Ποια ήταν η επίκριση του Θεού των ιερέων ή ποιμένων Του, σε παλαιότερη εποχή; Μαλαχίας 2 (β) : 7-9.

  “Εκάματε πολλούς να προσκόπτωσιν εις τον νόμον – δεν εφυλάξατε τα οδούς μου, αλλ’ ήσθε προσωπολήπται εις τον νόμον”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Θεός δεν αλλάζει, Μαλαχίας 3 (γ) : 6. Ακόμα πληγώνεται όταν οι θρησκευτικοί ηγέτες είναι μεροληπτικοί προς τις εννέα εντολές και γίνονται η αιτία να σκοντάφτουν οι άνθρωποι στην εντολή του Σαββάτου.

 3. Πώς έβλεπαν οι άνθρωποι της εποχής του Ωσηέ τα σπουδαία πράγματα του νόμου του Θεού; Ωσηέ 8 (η) : 12.

  “Ελογίσθησαν ως αλότριον πράγμα”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Όταν αποφασίσεις να τηρήσεις το άγιο Σάββατο του νόμου του Θεού, οι άνθρωποι πάλι θα το βλέπουν ως κάτι παράξενο.

 4. Ο Θεός είπε ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες της εποχής του Ιεζεκιήλ αθέτησαν τα ιερά πράγματα, μη διακρίνοντας το άγιο και το βέβηλο. Ειδικά, τι είχε στο νου; Ιεζεκιήλ 22 (κβ) : 26.

  “Και έκρυπτον τους οφθαλμούς αυτών από των Σάββατον μου”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Πολλοί θρησκευτικοί ηγέτες λένε “δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο Σάββατο και την Κυριακή” ή “οποιαδήποτε ημέρα είναι εντάξει, αρκεί να είσαι ειλικρινής”. Αλλά ο Θεός ακόμα λέει, “Τα αγία μου κατεφρόνησας, και τα Σάββατά μου εβεβήλωσας”, Ιεζεκιήλ 22 (κβ) : 8. Λέει επίσης ότι θα εκχέει την “οργή”, Ιεζεκιήλ 22 (κβ) : 31, επάνω σ’ αυτούς που λένε “Ούτω λέει Κύριος ο Θεός ενώ ο Κύριος δεν ελάλησεν”, Ιεζεκιήλ 22 (κβ) : 28. Το να ισχυρίζομαι ότι ο Θεός λέει ότι η Κυριακή είναι μια αγία ημέρα όταν ο Θεός έχει ορίσει το Σάββατο, είναι κάτι το σοβαρό που δε θα το παραβλέπει.

 5. Τι είπε ο Θεός σε σχέση με τις προσπάθειες να αλλάξουν το νόμο ή το λόγο Του με οτιδήποτε τρόπο;

  1. Δευτερονόμιο 4 (δ) : 2. Δεν πρέπει να προσθέσεται ούτε να αφαιρέσεται τίποτα.

  2. Παροιμίες 30 (λ) : 5,6. Εάν προσθέσω στο Λόγο Του, γίνομαι “ψεύτης”

  3. Λουκάς 16 (ις) : 17. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν πιο εύκολα παρά μια κεραία του νόμου να πέση.

ΟΙ ΛΑΟΦΙΛΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ

 1. Όταν ρωτήσουμε τον Παπισμό “πώς μπορούσατε να αλλάξετε τον άγιο νόμο του Θεού” έρχεται σε δύσκολη θέση. Αλλά η απάντηση του φέρνει του Διαμαρτυρομένους σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Βλέπετε σχόλιο #3.

ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ

 1. Πού τοποθετείται το χάραγμα του θηρίου επάνω στους ανθρώπους; Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 16

  “Επί της χειρός αυτών της δεξιάς, ή επί των μέτωπον αυτών”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χάραγμα δεν είναι κυριολεκτικό. Να θυμόμαστε ότι έχουμε να κάνουμε με σύμβολα. Το μέτωπο αντιπροσωπεύει το νου, με τον οποίον υπηρετούμε το Θεό, Ρωμαίους 7 (ζ) : 25, και το χέρι είναι σύμβολο της εργασίας, Εκκλησιαστής 9 (θ) : 10. Αυτοί που δέχονται την τήρηση της Κυριακής με προθυμία σημειώνονται στο μέτωπο. Αυτοί που συμφωνούν να εργάζονται το Σάββατο για να αποφύγουν μποϋκοτάζ ή θάνατο, σημειώνονται στο χέρι.

 2. Έχουν το χάραγμα του θηρίου, αυτοί που τώρα τηρούν την Κυριακή ως αγία ημέρα; Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 16,17

  “Να μη δύναται μηδείς να αγοράσει ή να πωλήσει, ειμή ο έχων το χάραγμα”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κανένας δεν έχει το χάραγμα του θηρίου τώρα. Κανένας δε θα εγχαραχθεί μέχρις ότου ο νόμος αναγκάσει τον άνθρωπο να σταματήσει να αγοράζει και να πουλάει, εάν δεν έχει το χάραγμα. Όταν αυτό θα γίνει το μεγάλο θέμα, και οι άνθρωποι αναγκασθούν να αποφασίσουν, είτε για τη σφραγίδα του Θεού είτε για το χάραγμα του θηρίου, τότε αυτοί που δουλεύουν το Σάββατο ή τηρούν την Κυριακή ως αγία ημέρα θα εγχαραχθούν. Η μη τήρηση του Σαββάτου όμως, ακόμα και σήμερα, είναι σοβαρό θέμα γιατί έχει να κάνει με την αμαρτία, Α’ Ιωάννη 3 (γ) : 4. Αυτοί που εν γνώσει βεβηλώνουν την αγία ημέρα του Θεού τώρα, θα χάσουν την ευκαιρία να σκεφθούν και να δουν καθαρά και θα καταλήξουν στο σκοτάδι, Ιωάννης 12 (ιβ) : 35.

 3. Σε αυτές τις έσχατες ημέρες, ο Θεός έχει διατάξει του αγγέλους Του να συγκρατήσουν τους ανέμους του πολέμου από τη γη μέχρις ότου κάτι συμβεί στο λαό Του. Τι είναι αυτό το κάτι; Αποκάλυψη 7 (ζ) : 1-3

  “Μη βλάψητε την γην – εωσού σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μέτωπον αυτών”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Θεός συγκρατεί την καταστροφή από τη γη έως ότου ο λαός Του λάβει το σημείο ή τη σφραγίδα Του, που είναι το Σάββατο. Σύντομα, κάθε άνθρωπος στη γη θα ενταχθεί σε μία από τις δύο ομάδες: την ομάδα του Θεού, με τη σφραγίδα του Σαββάτου ή την ομάδα του θηρίου με το χάραγμα της κίβδηλης Κυριακής. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται με όλη τη δύναμή Του, να δείξει με σαφήνεια στους ανθρώπους ότι εδώ είναι ζήτημα πιστότητας προς το Θεό, και να τους πείσει να δεχθούν τη σφραγίδα του Σαββάτου του Θεού, που αντιπροσωπεύει τη δημιουργική και λυτρωτική δύναμη Του. Δεν αρκεί να ισχυριζόμαστε ότι υπηρετούμε το Θεό. Πρέπει να Τον υπακούμε, Λουκάς 6 (ς) : 46. Οι άνεμοι που φυσούν αντιπροσωπεύουν διαμάχες, πολέμους και αναταραχές, Ιερεμίας 49 (μθ) : 36,37 & 4 (δ) : 11-13 & Ζαχαρίας 7 (ζ) : 14.

 4. Ποιοι θα δεχθούν την οργή του Θεού στις έσχατες ημέρες; Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 9,10

  Αυτοί που λαβαίνουν το χάραγμα του θηρίου

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οργή του Θεού περικλείεται μέσα στις επτά τελευταίες πληγές, που θα μελετήσουμε σύντομα, σε μελλοντικό μάθημα, Αποκάλυψη 15 (ιε) : 1 & Αποκάλυψη 16 (ις) : 1,2.

ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

 1. Πώς αποφασίζει ο Θεός ποιόν υπηρετούμε; Ρωμαίους 6 (ς) : 16

  “Είσθε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούεται”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Θεός θέλει να σώσει όλους, Α’ Τιμόθεου 2 (β) : 3,4. Ο διάβολος θέλει όλοι να χαθούν. Εμείς διαλέγουμε ποιον θα υπηρετήσουμε σύμφωνα με το ποιον υπακούμε, Ιησού του Ναυή 24 (κδ) : 15. Υπακούω το Θεό και Τον υπηρετώ με το να δεχθώ τη σφραγίδα Του. Δεν είναι ζήτημα ημερών, αλλά θέμα πιστότητας προς το Χριστό ή τον αντί-Χριστο που είναι ακόμα ένα όνομα για το θηρίο. Το Σάββατο του Θεού είναι σαν ένα λάβαρο ή σημαία. Όταν Τον υπακούω, στέκομαι κάτω από το λάβαρο του Σαββάτου Του. Όταν, γνωρίζοντας, στέκομαι κάτω από το λάβαρο της Κυριακής του θηρίου, ο Θεός το θεωρεί ως υπηρεσία στο θηρίο.

 2. Πώς με συγκρίνει ο Θεός εάν είμαι ουδέτερος; Ματθαίος 12 (ιβ) : 30.

  “Όστις δεν είναι μέτα εμού, είναι κατά εμού”.

 3. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 11, ο Ιωάννης είδε ένα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη περίπου στην ίδια εποχή που το θηρίο του εδαφίου 1 πήγε στην αιχμαλωσία (εδάφιο 10). Ποιον νομίζετε εσείς, ότι αντιπροσωπεύει αυτό το θηρίο;

  ΗΠΑ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καμιά άλλη χώρα εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ταιριάζει εδώ. Ανήλθε από μια μη-κατοικημένη περιοχή (η γη). Ήταν σαν αρνί (φιλειρηνική και πράα) και ανήλθε γύρω στα 1798 όταν πέρασε ο Πάπας σε αιχμαλωσία. Ήταν το 1776 που η Αμερική απέκτησε την ανεξαρτησία της. Οπωσδήποτε, η στάση της κυβέρνησης της πρέπει να αλλάξει για να εκπληρωθεί η προφητεία αυτή. Όμως, εφόσον ο Θεός προλέγει ότι θα το κάνει, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό.

 4. Ποια δύο τραγικά πράγματα αναγκάζει αυτό το δεύτερο θηρίο τους ανθρώπους να κάνουν; Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 12,16

  “Να “προσκυνήσωσιν” το πρώτο θηρίο και “να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς, ή επί των μέτωπον”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Αμερική θα παίξει ένα πρωτεύοντα ρόλο στο να αναγκάσει τους ανθρώπους να λάβουν το χάραγμα του θηρίου. Αυτή η χώρα σύντομα θα απαρνηθεί τη θρησκευτική ελευθερία και θα επιβάλλει στους ανθρώπους την ψευδολατρεία.

 5. Το δεύτερο θηρίο πώς θα πείσει τους ανθρώπους να τον ακούσουν; Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 13,14

  “Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γης διά τα σημεία τα οποία εδώθησαν εις αυτό να κάμη”.

 6. Αυτό το δεύτερο θηρίο σε ποιον θα κάνει εικόνα; Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 14

  “Λέγον – να κάμωσιν εικόνα εις το θηρίον, το οποίον έχει την πληγήν της μάχαιρας, και έζησεν”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια εικόνα είναι ένα αντίγραφο. Το πρώτο θηρίο υποστήριξε ψευδολατρεία με τη δύναμη του κράτους και κατάτρεχε και φόνευε αυτούς που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Το δεύτερο θηρίο κάνει το ίδιο. Βλέπουμε οιωνούς των πραγμάτων αυτών σήμερα στην ένωση ηγετών της εκκλησίας και του κράτους να επιβάλλουν θρησκευτική ηθική για να αναχαιτίσουν το κύμα του κακού στη διεφθαρμένη κοινωνία μας. Τα κίνητρά του είναι πολύ καλά αλλά η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ λατρεία είναι πάντοτε κακό. Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ προσευχή στα κρατικά σχολεία και οι ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ νόμοι περί τήρησης της Κυριακής είναι επικίνδυνα για τους ίδιους λόγους. Το δεύτερο θηρίο θα μεταχειριστεί μποϋκοτάζ και απειλές θανάτου για να αναγκάσει τους ανθρώπους να συμμορφωθούν, Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 15-17. Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ. Να θυμάστε ότι ο Θεός δε μας αναγκάζει ούτε στη λατρεία μας, ούτε στην υπακοή. Με αγάπη, μας δίνει πάντοτε την ελευθερία να διαλέξουμε.

Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ

 1. Τι είπαν οι μαθητές ως προς το εάν πρέπει να υπακούσουμε το Θεό ή τον άνθρωπο; Πράξεις των Αποστόλων 5 (ε) : 29

  “Πρέπει να πειθαρχώμεν εις τον Θεόν μάλλον παρά εις τους ανθρώπους”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και ο Ιησούς είπε, “Εις μάτην δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων”, Ματθαίος 15 (ιε) : 9

 2. Τι μπορώ να κάνω για να είμαι σίγουρος ότι δε θα λάβω το χάραγμα του θηρίου; Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 12

  “Εδώ οι φυλάττοντες τας εντολάς του Θεού και την πίστην του Ιησού”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 9-11 μας προειδοποιεί να μη λάβουμε το χάραγμα του θηρίου. Το εδάφιο 12 μας λέει τι κάνουν οι νικηφόροι άγιοι για να αποφύγουν το χάραγμα. Φυλάττουν τις εντολές του Θεού και έχουν την πίστη του Ιησού. Δοξάζουμε το Θεό ότι είναι η πίστη του Ιησού που κάνει δυνατό το θαύμα της τήρησης των εντολών. Η πίστη μου στην εσωτερική παρουσία του Ιησού είναι το κλειδί. Ο Ιησούς εκπληρώνει τις εντολές του Θεού ΜΕΣΑ σε μένα, διά της θαυματουργικής Του δύναμης, Ρωμαίους 8 (η) : 3,4.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Το τελευταίο μήνυμα του Θεού στον κόσμο, Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 6-12 συμπεριλαμβάνει:

 1. ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ (εδάφιο 7) που σημαίνει ότι φυλάττω το σημείο, ή ένδειξη, της δημιουργικότητάς Του, το Σάββατό Του. Για να δώσει έμφαση, το εδάφιο 7, συμπεριλαμβάνει και μέρος από την εντολή του Σαββάτου: “τον ποιήσαντα του ουρανόν και την γην και την θάλασσαν”, Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 7 & Έξοδος 20 (κ) : 11.

 2. ΜΗ ΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ (εδάφιο 9-10) που σημαίνει ότι δεν πρέπει να δεχθώ, και να λάβω, το κίβδηλο σημείο της ιερότητας της Κυριακής.

Είναι ο Θεός που μας δίνει αυτές τις δύο σοβαρές προειδοποιήσεις. Τι μπορούσε να είναι πιο ζωτικό; Ο Σατανάς, που μισεί το Θεό, ζητάει την υποταγή μου με το να υιοθετήσω το χάραγμά του. Ο Ιησούς, ο Σωτήρας μου, ζητάει την υποταγή μου με το να υιοθετήσω το σημείο ή τη σφραγίδα Του.

 1. Έχετε καταλάβει καλά ότι αυτός που λαμβάνει το χάραγμα του θηρίου είναι χαμένος;

  ΦΥΣΙΚΑ

 2. Όταν αποφασίσεις να δεχθείς τον Ιησού και να Τον ακολουθείς πλήρως, τι συμβαίνει; Ματθαίος 11 (ια) : 28-30

  “Θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον Ιησού πλήρως, και δεχόμαστε την αγία σφραγίδα Του, έχουμε ανάπαυση, ειρήνη, χαρά, ευτυχία και ευλογίες που είναι τόσο δοξασμένες, που δεν περιγράφονται. Είναι μια από τις πιο σπουδαίες αποφάσεις της ζωής. Η λέξη “Σάββατο” σημαίνει “ανάπαυση”. Όταν δεχθούμε την σφραγίδα του Σαββάτου του Θεού, έχουμε ανάπαυση και αποδέσμευση από τα βάρη της ζωής. Τέτοια ευλογημένη απελευθέρωση δεν προέρχεται από καμιά άλλη πηγή.

 3. Ο Ιησούς περιμένει στην πόρτα της καρδιάς σου για την απάντησή σου, Αποκάλυψη 3 (γ) : 20. Θα αποφασίζεις τώρα να λάβεις την ένδοξη σφραγίδα ως σημείο, ότι Τον δέχεσαι ως τον ευλογημένο Λυτρωτή σου;

Κύλιση προς τα επάνω