Το “άστρο” του δράματος της Αποκάλυψης

Το “άστρο” του δράματος της Αποκάλυψης

Αν και πολλοί δεν το ξέρουν, το “άστρο” του δράματος της Αποκάλυψης είναι ο Ιησούς. Η Αποκάλυψη φανερώνει ορισμένα εκπληκτικά και συναρπαστικά πράγματα γι’ αυτόν. Στην πραγματικότητα, ο κυριότερος σκοπός του βιβλίου είναι να ρίξει καινούργιο, θαυμάσιο φως στο Χριστό.

Η λέξη Αποκάλυψη σημαίνει “αποκαλύπτω” ή “φανερώνω” και τα πρώτα λόγια του βιβλίου ξεκαθαρίζουν το τι αποκαλύπτεται. Οι πρώτες πέντε λέξεις είναι “Η Αποκάλυψις του Ιησού Χριστού.”* Έτσι είναι ο Ιησούς, και τα σχέδια της αγάπης του που αποκαλύπτονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης.

Όταν θυμόμαστε αυτό, και γυρεύουμε να δούμε το Χριστό στη μελέτη της Αποκάλυψης, θα είναι μια από τις πιο ενθαρρυντικές πείρες της ζωής. Ο Χριστός είναι έτοιμος και πρόθυμος να μας κατακλύσει με την αγάπη του καθώς μελετούμε της Αποκάλυψη – το ιδιαίτερο του βιβλίο.

Έτσι με μια προσευχή στις καρδιές μας, ας προσέξουμε μερικές από τις όμορφες αλήθειες για το Χριστό όπως φανερώνονται στην Αποκάλυψη.

* Σημειώστε καλά ότι το όνομα του βιβλίου είναι “Η Αποκάλυψις Ιησού Χριστού”. Αποκάλυψη 1 (α) : 1 και όχι “Η Αποκάλυψις Ιωάννου του θεολόγου” όπως έχει ονομαστεί από τους ανθρώπους. Το βιβλίο δε γράφτηκε να φανερώσει τον Ιωάννη, αλλά τον Κύριο Ιησού Χριστό.

 

 1. Ο Ιησούς αναφέρεται με τουλάχιστο 36 διαφορετικά ονόματα ή περιγραφικούς τίτλους στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Είναι καταπληκτικό το ότι αναφέρεται με ένα από αυτά τα ονόματα ή αυτούς του τίτλους, ή με μια αντωνυμία που αντιπροσωπεύει ένα από αυτά τα ονόματα παραπάνω από 137 φορές μέσα στα πρώτα 3 κεφάλαια, και περισσότερο από 250 φορές σ’ ολόκληρο το βιβλίο της Αποκάλυψης. Έχετε καμιά αμφιβολία ότι η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο που έχει κάτι πολύ σπουδαίο να μας πει για τον Ιησού; ΟΧΙ (Το σεμινάριο της Αποκάλυψης έχει ετοιμάσει ένα ειδικό κατάλογο των ονομάτων και των τίτλων του Ιησού που βρίσκονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης.)
 2. Πώς περιγράφει η Αποκάλυψη τον Ιησού; Αποκάλυψη 1 (α) : 13-16.

Αποκ. 1 (α) : 13 (α) ντυμένον με ποδηρή χιτώνα

Αποκ. 1 (α) : 13 (β) περιζωσμένον με χρυσή ζώνη κοντά στους μαστούς.

Αποκ. 1 (α) : 14 (γ) οι τρίχες ήσαν λευκές σαν λευκό μαλλί, σαν χιόνι.

Αποκ. 1 (α) : 14 (δ) τα μάτια του σαν φλόγα φωτιάς

Αποκ. 1 (α) : 15 (ε) τα πόδια του όμοια με χαλκολίβανο, σαν να ήσαν πυρακτωμένα                                    ————————–μέσα σε καμίνι

Αποκ. 1 (α) : 15 (ζ) η φωνή του σαν φωνή από πολλά νερά

Αποκ. 1 (α) : 16 (η) η όψη του έλαμπε, όπως λάμπει ο ήλιος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κοιτάξτε το Δανιήλ 10 (ι) : 5-9 για μία άλλη περιγραφή του Χριστού. Και ο Ιωάννης (Αποκ. 1(α):17) και ο Δανιήλ έπεσαν κάτω, ζαλισμένοι και αδύναμοι, όταν τον είδαν.

Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΜΑΣ

 1. Τι έχει κάνει ο Ιησούς για μας; Αποκάλυψη 1 (α) : 5

σ’ αυτόν που μας αγάπησε, και μας έλουσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του.

 1. Τι άλλο έκανε για μας; Αποκάλυψη 1 (α) : 6

και ο οποίος μάς έκανε βασιλιάδες και ιερείς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης οι άνθρωποι επλησίαζαν το Θεό μέσο του ιερέα, αλλά ο Χριστός άλλαξε αυτό. Μας έκανε όλους ιερείς δίνοντάς μας τη δυνατότητα να τον πλησιάζουμε κατ’ ευθείαν.

 1. Τι είναι αυτό, σύμφωνα με τους 24 πρεσβύτερους της Αποκάλυψη 5 (ε) : 8,9,12 που καθιστά τον Ιησού άξιο να μας λυτρώσει;

επειδή, σφάχτηκες, και μας αγόρασες στον Θεό με το αίμα σου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τίτλος “Αμνός”, αναφερόμενος στον Ιησού, χρησιμοποιείται 26 φορές στην Αποκάλυψη. Ο Ιησούς είναι ο Αμνός του Θεού. Ιωάννης 1 (α) : 29. Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, τα αρνιά θυσιάζονταν όταν οι άνθρωποι αμάρταιναν. Αυτά τα αρνιά συμβόλιζαν τον Ιησού, ο οποίος πήρε τις αμαρτίες των ανθρώπων και πέθανε για την εξιλέωσή τους. Ο Ιησούς, ο αμνός του Θεού, πέθανε στο Γολγοθά στη θέση μας και για τις δικές μας αμαρτίες. Μέσο του Χριστού εμείς ελευθερονόμαστε. Γι’ αυτό οι άνθρωποι της Αποκάλυψης έψαλαν “άξιος είναι ο αμνός διότι εσφάγη” Αποκάλυψη 5 (ε) : 9.

 1. Ήταν η θυσία του Ιησού μια μεταγενέστερη σκέψη, ή ήταν σχεδιασμένη πριν ακόμη εισέλθει η αμαρτία; Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 8, Εφεσίους 1 (α) : 4, Α’ Πέτρου 1 (α) : 18-20.

ο οποίος ήταν μεν προορισμένος πριν από τη δημιουργία τού κόσμου

 1. Διαβάστε τα κεφάλαια 4 (δ) και 5 (ε) της Αποκάλυψης. Προσέξτε ειδικά το συγκινητικό επεισόδιο του σφραγισμένου βιβλίου που κανένας δεν μπορούσε να ανοίξει. Τελικά, ποιος άνοιξε το βιβλίο; Αποκάλυψη 5 (ε) : 6-9.

Το Αρνίον που στέκεται ως σφαγμένο δηλαδή ο Χριστός

 1. Κατά την γνώμη σας ποιο είναι αυτό το βιβλίο που ο Ιησούς έχει εξουσία να ανοίξει;

Το βιβλίο της ζωής των σεσωσμένων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιβλίο δεν ονομάζεται, αλλά (από την ιστορία της Αποκάλυψης) είναι ευνόητο ότι έχει να κάνει με τους ανθρώπους που σώζονται από τη γη. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η Αποκάλυψη, σε μερικά άλλα μέρη, μιλάει για ένα βιβλίο, ή βιβλία, που επηρεάζουν πολύ τους ανθρώπους σ’ αυτή τη γη. Προσέξτε τα ακόλουθα:

α. Αποκάλυψη 3 (γ) : 5 και 17 (ιζ) : 8. Το βιβλίο της ζωής

β. Αποκάλυψη 21 (κα) : 27 το ονομάζει “βιβλίο” της ζωής και του Αρνίου

γ. Αποκάλυψη 20 (κ) : 12 αναφέρεται και στα βιβλία και στο βιβλίο της ζωής.

Προσέξτε ότι όλα αυτά τα βιβλία αναφέρονται σε σχέση με την κρίση. Η Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 8 ξεκαθαρίζει ότι είναι τα ονόματα των σεσωσμένων που είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, και σύμφωνα με την Αποκάλυψη 3 (γ) : 5 τα ονόματα αυτών που εγκαταλείπουν το Χριστό θα αφαιρεθούν από το βιβλίο εκείνο.

Το σοβαρό μήνυμα της Αποκάλυψης 5 (ε) είναι ότι μόνο ο Ιησούς γνωρίζει ποιος είναι σεσωσμένος και ποιος είναι χαμένος. Αυτός μόνο διαβάζει την καρδιά και γνωρίζει ποιοι είναι δικοί του στην πραγματικότητα. Γι’ αυτό είναι τόσο ζωτικό να δώσουμε τη ζωή μας στα χέρια του. Μόνο αυτός μας καθαρίζει από την αμαρτία. Α’ Ιωάννου 1 (α) : 9. Μόνο αυτός μπορεί να μας καταστήσει “άμωμους με αγαλλίαση” Ιούδα 1 (α) : 24. Πραγματικά, “ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου τού οποίου πρέπει να σωθούμε.” Πράξεις 4 (δ) : 12. Γι’ αυτό ο Ιωάννης, στην Αποκάλυψη 5 (ε) ήταν τόσο απογοητευμένος μέχρι που εμφανίστηκε ο Ιησούς. Εξηγεί επίσης γιατί οι πρεσβύτεροι χάρηκαν τόσο όταν ο Ιησούς μεσολάβησε υπέρ των ανθρώπων αυτής της γης, που τόσο αγαπάει.

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

 1. Είχε ο Χριστός την αρχή του, όταν γεννήθηκε από τη Μαρία, ή υπήρχε πριν από τη γέννησή του στη Βηθλεέμ; Αποκάλυψη 21 (κα) : 6,7

Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Αποκάλυψη 22 (κβ) : 6,7 ονομάζει τον Ιησού “Κύριος ο Θεός των αγιών προφητών.” Στο Α’ Πέτρου 1 (α) : 10,11 αναφέρεται επίσης ότι είναι ο Ιησούς που ενέπνευσε τους προφήτες. Άλλες περικοπές της Γραφής δείχνουν καθαρά ότι ο Ιησούς πράγματι υπήρχε πριν έρθει στη γη να γεννηθεί από τη Μαρία. Βλέπε Ιωάννη 17 (ιζ) : 5,24, Ιωάννη 1 (α) : 1-3 και Φιλιπισίους 2 (β) : 5-11.

 1. Ποιός είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένος με τη δημιουργία του κόσμου και τη δημιουργία τω ανθρώπων; Αποκάλυψη 3 (γ) : 14.

Αυτά λέει ο Αμήν, ο πιστός και αληθινός μάρτυρας. η αρχή τής κτίσης τού Θεού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λέξη “αρχή” στην Αποκάλυψη 3 (γ) : 14 δηλώνει προέλευση. Ο Beck στην μετάφραση του, δίνει την έννοια “η προέλευσης της δημιουργίας του Θεού.” Η Αγία Γραφή της Ιερουσαλήμ λέει, “ η βασική πηγή της δημιουργίας του Θεού”. Για άλλες Βιβλικές περικοπές που διακηρύττουν τον Ιησού Δημιουργό, βλέπετε Εφεσίους 3 (γ) : 9, Ιωάννη 1 (α) : 1-3,14, Εβραίους 1 (α) : 1,2, Κολοσσαΐς 1 (α) : 13-17.

 1. Είναι ο Χριστός Θεός; Αποκάλυψη 19 (ιθ) : 13-16. Βλέπετε Ιωάννη 1 (α) : 1,14, Αποκάλυψη 22 (κβ) : 6,7

Είναι Θεός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Αποκάλυψη ο Ιησούς ονομάζεται “ο Λόγος του Θεού” και στο Ιωάννη 1 (α) : 1,14 φαίνεται καθαρά ότι “ο Λόγος” είναι ο Ιησούς και ότι είναι, πράγματι, Θεός. Για άλλα εδάφια της Γραφής που δείχνουν το ίδιο βλέπετε Α’ Τιμοθέου 3 (γ) : 16, Τίτο 3 (γ) : 4 και Εβραίους 1 (α) : 8.

ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ

 1. Πάνω από 500 χρόνια πριν γεννηθεί ο Ιησούς, ο Δανιήλ έλαβε μια καταπληκτική προφητεία που προέλεγε ακριβώς πότε θα ερχόνταν ο Μεσσίας. Αυτή η προφητεία αποδεικνύει ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ο Υιός Θεού. Η προφητεία αυτή βρίσκεται στο Δανιήλ 9 (θ) : 24-27. Σύμφωνα με το εδάφιο 24 πόσος χρόνος ορίσθηκε στον Εβραϊκό λαό;

Εβδομήντα εβδομάδες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η σοβαρή προφητεία προειδοποίησε το Εβραϊκό Έθνος ότι ο Θεός τους είχε παραχωρήσει 490 δοκιμαστικά χρόνια.

 1. Μεταχειρίζοντας το Βιβλικό κανόνα ότι “έκαστην μία ημέραν προσεδιώριδα εις σε αντί ενός έτους” Ιεζεκιήλ 4 (δ) : 6, πόσο μακρά είναι αυτή η χρονική περίοδος;

490 χρόνια για 490 ημέρες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 70 εβδομάδες επί 7 (ο αριθμός των ημερών σε μία εβδομάδα) ισούται με 490 ημέρες. Αφού μία προφητική ημέρα ισούται μ’ ένα πραγματικό χρόνο, τότε 490 προφητικές ημέρες ισούνται με 490 πραγματικά χρόνια.

 1. Πότε έπρεπε να αρχίζει αυτή η περίοδος των 70 εβδομάδων (490 χρόνων); Δανιήλ 9 (θ) : 25 πρώτο μέρος.

Από την έκδοση του προστάγματος για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο λαός του Θεού ήταν σε αιχμαλωσία στην Περσία. Ο Κύριος φώτισε τον Πέρση βασιλιά, Αρταξέρξη, να εκδώση διάταγμα που επέτρεπε σ’ όλους του Εβραίους που ήθελαν, να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ να επισκευάσουν και να ανοικοδομήσουν την πόλη. Το διάταγμα αυτό βρίσκεται στη Γραφή, Έσδρας 7 (ζ). Δύο ακόμα Πέρσες βασιλιάδες εξέδωσαν διατάγματα πριν από αυτό, αλλά αναφέρονταν μόνο στην ανοικοδόμηση του ναού, οπότε δεν μπορούμε να τους λογαριάσουμε.

 1. Πότε εξεδόθη αυτό το διάταγμα; Έσδρας 7 (ζ) : 7,12,13.

στον έβδομο χρόνο τού βασιλιά Αρταξέρξη. (457 π.χ.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Έσδρας 7 (ζ) : 7,12,13 λέει ότι το διάταγμα εξεδόθη στο έβδομο έτος του βασιλιά Αρταξέρξη. Η ιστορία μας βεβαιώνει ότι ο βασιλιάς άρχισε να βασιλεύει το 464 π.χ., οπότε το έβδομο έτος θα ήταν 457 π.χ. Το διάταγμα εφαρμόστηκε το φθινόπωρο της χρονιάς, μετά από την άφιξη του Έσδρα στην Ιερουσαλήμ.

 1. Κατά το Δανιήλ 9 (θ) : 25, πόσος χρόνος θα περνούσε μεταξύ του διατάγματος του Αρταξέρξη και του ερχομού του Μεσσία;

επτά εβδομάδες, και 62 εβδομάδες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 69 εβδομάδες επι 7 (ο αριθμός των ημερών σε μια εβδομάδα) ισούται με 483 προφητικές ημέρες, και, στη Βιβλική προφητεία 483 χρόνια. Ένας μαθηματικός υπολογισμός μας δείχνει ότι εάν αρχίσουμε το 457 π.χ. και προχωρήσουμε 483 χρόνια στο μέλλον, θα φτάσουμε στο 27 μ.χ.

 1. Εμφανίστηκε ο Μεσσίας το 27 μ.χ., ακριβώς 483 χρόνια μετά από το διάταγμα του Αρταξέρξη το 457 π.χ.; Λουκά 3 (γ) : 1,21. Βλέπετε Πράξεις 10 (ι) : 38 και Ιωάννη 1 (α) : 42.

Ναι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λέξη “Μεσσίας” σημαίνει “Χρισμένος” στα Εβραϊκά. “Χριστός” είναι η Ελληνική λέξη που σημαίνει το ίδιο. Αν και ο Χριστός γεννήθηκε ως Υιός του Θεού, δεν έγινε “ο Μεσσίας” ή “ο Χρισμένος” μέχρι που χρίσθηκε. Στις Πράξεις 10 (ι) : 38 αναφέρεται ότι χρίσθηκε από το Άγιο Πνεύμα. Ο Λουκάς 3 (γ) : 21,22 λέει ότι ο χρισμός του Αγίου Πνεύματος που τον κατέστησε Μεσσία, έγινε στη βάπτισή του. Και ο Λουκάς 3 (γ) : 1 δείχνει ότι το βάπτισμα του έλαβε μέρος στο 15ο έτος του Τιβέριου Καίσαρα. Η ιστορία μας πληροφορεί ότι το 15ο έτος του Τιβέριου ήταν το 27 μ.χ. ακριβώς η ίδια χρονιά που βαπτίσθηκε ο Ιησούς, σύμφωνα με την προφητεία.

 1. Όταν ο Ιησούς άρχισε να κηρύττει, μετά τη βάπτιση και το χρίσμα του από το Άγιο Πνεύμα, τι είπε που έδειχνε ότι γνώριζε την προφητεία του Δανιήλ ότι θα χριστεί ως Μεσσίας το 27 μ.χ.; Μάρκος 1 (α) : 14,15.

Ο καιρός συμπληρώθηκε και η βασιλεία τού Θεού πλησίασε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απίθανο! Δε χωράει λάθος εδώ. Ο Μεσσίας εμφανίστηκε ακριβώς στην ώρα, όπως προελέχθη εκατοντάδες χρόνια πριν, από το Δανιήλ. Πραγματικά, Αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. Αυτό μας θέτει ένα θεμέλιο για την πίστη μας.

Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΛΕΓΕΤΑΙ

 1. Τώρα έχουμε εξετάσει 483 από τα 490 των δοκιμαστικών χρόνων παραχωρημένοι στον Εβραϊκό λαό. Μια τελική εβδομάδα των 70 αρχικών εβδομάδων μένει (μία εβδομάδα ή 7 προφητικές ημέρες ή 7 πραγματικά χρόνια). Τι θα συνέβαινε στη μέση της τελευταίας εβδομάδας ή των επτά χρόνων; Δανιήλ 9 (θ) : 26,27.

“Ο Χριστός θα εκκοπεί” ή σταυρωθή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περικοπή της Γραφής λέει ότι ο Ιησούς θα “εκκοπεί” στη μέση της εβδομάδας. Το μισό των 7 χρόνων είναι 3,5 χρόνια. Προσθέσετε 3,5 χρόνια στο φθινόπωρο του 27 μ.χ. και φθάνετε στην άνοιξη του 31 μ.χ. Ακριβώς εκπληρώνοντας την προφητεία αυτή, ο Ιησούς πραγματικά “εκκόπει” ή σταυρώθηκε την άνοιξη του 31 μ.χ. Ο Ιησούς έκανε να “παύσει η θυσία και η προσφορά” επειδή Αυτός, ο αμνός του Θεού, αντικατέστησε τις συμβολικές θυσίες αρνίων όταν έγινε η υπέρτατη θυσία για όλους τους ανθρώπους πάνω στο σταυρό. Βλέπετε Α’ Κορινθίους 5 (ε) : 7.

 1. Πόσος δοκιμαστικός χρόνος έμενε στους Εβραίους μετά το 31 μ.χ., και πότε τελείωσε;
  1. Πόσος καιρός έμεινε; μισή εβδομάδα ή 3,5 χρόνια
  2. Πότε τελείωσε; το 34,5 μ.χ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πρώτα 3,5 χρόνια της επτάχρονης αυτής περιόδου μας έφεραν στην άνοιξη του 31 μ.χ. που σταυρώθηκε ο Ιησούς. Προσθέτοντας τα υπόλοιπα 3,5 χρόνια στο 31 μ.χ. μας φέρνουν στο φθινόπωρο του 34 μ.χ. Τότε η δοκιμαστική περίοδος για τους Εβραίους σαν προνομιούχος λαός έκλεισε, και το ευαγγέλιο έπρεπε να δοθεί στους Εθνικούς.

 1. Πώς μπορούν και οι Εβραίοι και οι Εθνικοί, σήμερα, να γίνουν μέρος του εκλεκτού λαού του Θεού και έτσι να σωθούν; Γαλάτες 3 (γ): 29, Ρωμαίους 2 (β) : 28,29, Ρωμαίους 9 (θ) : 6-8.

Και αν είστε τού Χριστού, άρα είστε σπέρμα τού Αβραάμ, και σύμφωνα με την υπόσχεση κληρονόμοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Άνθρωποι απ’ όλα τα έθνη μπορούν να γίνουν μέρος του εκλεκτού λαού του Θεού με το να δεχθούν τον Ιησού ως Κύριο και Σωτήρα.

 1. Προσέξτε ότι το Δανιήλ 9 (θ) : 26 λέει ότι ο Ιησούς εκκόπει “όχι για τον εαυτό του”. Βέβαια, αυτή είναι η αλήθεια. Ο θάνατος του δεν ήταν για τον εαυτόν του, αλλά για σένα και για μένα, για να έχουμε ζωή αιώνια. Στην Αποκάλυψη 3 (γ) : 20 λέει ότι ο Ιησούς χτυπάει την πόρτα κάθε καρδιάς και ζητάει απάντηση. Μπροστά στην ανεκτίμητη αγάπη του Ιησού, είσαι πρόθυμος να τον ακολουθήσεις και να τον υπηρετήσεις;

Ναι

Κύλιση προς τα επάνω