Τα κλειδιά του θανάτου στην Αποκάλυψη

Τι θα κάνατε εάν κάποιος σας έδινε το τηλέφωνο, και η φωνή που ακουγόταν ήταν η φωνή της μητέρας σας, που είχε πεθάνει και θαφτεί μόλις πριν έξι εβδομάδες; θα το πιστεύατε ότι ήταν η μητέρα σας, αφού θα είσασταν σίγουροι ότι πραγματικά είχε πεθάνει;
Όταν κάποιος πεθάνει, είναι πραγματικά πεθαμένος; Το παλιό ρητό λέει “οι πεθαμένοι δε μιλούν”, αλλά είναι έτσι; Εκατομμύρια άνθρωποι πιστεύουν ότι επικοινωνούν με τους νεκρούς, Κυβερνητικοί αξιωματούχοι σε όλο τον κόσμο ζητούν συμβουλές από αυτούς που υποτίθεται ότι επικοινωνούν με τους νεκρούς.
Μήπως είναι μια τεράστια απάτη; Η είναι μια από τις σπουδαιότερες ευλογίες που ήρθε ποτέ στον άνθρωπο; Η ζωή των ανθρώπων και το μέλλον των εθνών παίζονται. Ακόμα ποιο σοβαρά, η δική σας ζωή και το δικό σας μέλλον κινδυνεύει. Δεν μπορούμε να μην ξέρουμε με σιγουριά, όταν τα αποτελέσματα θα είναι τόσο ανυπολόγιστης σημασίας και οριστικά. Πρέπει να γνωρίσουμε την πραγματικότητα.
Ευχαριστούμε το Θεό γιατί ο Ιησούς, το Άστρο του δράματος της Αποκάλυψης, έχει την απάντηση. Ήταν νεκρός, αλλά τώρα ζει για πάντα. Κάθε άτομο που έχει αναστηθεί εκ νεκρών, αναστήθηκε από Αυτόν, και στο άμεσο μέλλον, θα αναστήσει εκατομμύρια ανθρώπους με μεγάλη δόξα. Αυτός, πραγματικά, κρατάει στο χέρι Του τα κλειδιά του θανάτου.
Ετοιμαστείτε για μερικές εκπλήξεις καθώς μελετούμε το θέμα αυτό από το Λόγο Του.

ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

1. Η Αποκάλυψη. 1 (α) : 18 αναφέρεται στον Ιησού ως “ο ζων, και έγεινα νεκρός”. Τι έχει στο χέρι Του;
“Τα κλειδιά του άδη και του θανάτου”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δόξα στο θεό! Ο Ιησούς έχει τα κλειδιά, ή τις απαντήσεις, στις μυστηριώδεις ερωτήσεις και στα προβλήματα σε σχέση με το θάνατο. Κι Αυτός μόνο έχει τις απαντήσεις, πρέπει να ανατρέξουμε στο Λόγο Του για πληροφορίες. Καμιά άλλη πηγή δεν είναι αξιόπιστη.

2. Πώς ονομάζεται ο Ιησούς στην Αποκάλυψη 1 (α) : 5;
“Ο πρωτότοκος εκ των νεκρών”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αριθμητικά, δεν ήταν ο πρώτος που αναστήθηκε. Άλλοι είχαν αναστηθεί πριν από τη δική Του ανάσταση. Ήταν ο πρωτότοκος με την έννοια της σπουδαιότητας. Η ανάσταση Του ήταν η “πρώτη”, όπως η σύζυγος του προέδρου είναι η “πρώτη Κυρία”.

3. Γιατί έχει η ανάσταση του Ιησού τόση σπουδαιότητα για μένα, προσωπικά; Α’ Κορ. 15 (ιε) 20-22 (1018):
“Ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθή εν των Χριστό”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανάσταση Του είναι σπουδαία για σένα και για μένα γιατί ήταν η δική Του ανάσταση που έκανε όλες τις άλλες αναστάσεις εφικτές.

4. Πώς δημιούργησε ο θεός τον άνθρωπο στην αρχή; Γέν. 2 (β) : 7 –
Αυτός “έπλασε τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και ενεφίσισεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής”

5. Τι γίνεται στο θάνατο, σύμφωνα με τη Γραφή; Εκκλησιαστής 12 (ιβ) : 7 –
“Και επιστρέψει το χώμα εις την γην, καθώς ήτο, και το πνεύμα επιστρέψει εις τον Θεόν όστις έδωκεν αυτό”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δύο πράγματα συμβαίνουν στο θάνατο: το σώμα επιστρέφει στο χώμα και το πνεύμα επιστρέφει στο Θεό.

6. Τι είναι αυτό το “πνεύμα” που επιστρέφει στο Θεό κατά το θάνατο; Ιάκωβος 2 (β) : 26.
ΠΝΟΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπετε το σχόλιο #1, Σημείο 1, “Πνεύμα και πνοή”.

7. Τι συνέβη όταν ο Θεός “ενεφύσησε στους μυκτήρας του ανθρώπου την πνοή της ζωής” στη δημιουργία; Γεν. 2 (β) : 7 –
“Και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα και έκανε ένα σώμα. Έπειτα έδωσε πνοή στο σώμα αυτό και ο άνθρωπος “ΕΓΙΝΕ” ψυχή ζώσα. Έτσι, ο Βιβλικός ορισμός για “ψυχή” είναι: ΣΩΜΑ + ΠΝΟΗ = ΨΥΧΗ. Ένας που ζει και αναπνέει ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΨΥΧΗ. Η γραφή, σ’ αυτό το εδάφιο, λέει ότι ΕΙΜΑΣΤΕ ΨΥΧΕΣ! Η αλήθεια είναι ότι ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ψυχές αλλά ΕΙΜΑΣΤΕ ψυχές.

8. Πεθαίνουν οι ψυχές; Ιεζεκιήλ 18 (ιη) : 4,20
“Η ψυχή η αμαρτάνουσα, αυτή θέλει αποθάνει”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι περίεργο, αλλά η Γραφή δε συμφωνεί με τον πασίγνωστο όρο “αθάνατη ψυχή”. Αντίθετα, η βίβλος διδάσκει ότι η ψυχή έχει μια πολύ σύντομη ζωή.

9. Στο θάνατο, το σώμα επιστρέφει στο χώμα και η πνοή (πνεύμα) επιστρέφει στο Θεό. Τι γίνεται η ψυχή; Που πηγαίνει; Ψαλμοί 104 (ρδ) : 29,30 –
Η ψυχή δεν πάει πουθενά. Απλώς δεν υπάρχει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπετε το σχόλιο #1, Σημείο 2, “Ψυχή”.

10. Και ο Ιησούς και ο Ιώβ μας λένε που βρίσκονται τα σώματα των νεκρών. Που είναι; Ιώβ 21 (κα) : 32 & Ιωάννη 5 (ε) : 28,29
ΤΑΦΟ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι στον ουρανό ούτε στην κόλαση, αλλά στον τάφο τους. Την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Πέτρος είπε ότι ο Δαβίδ ήταν στο τάφο του και δεν είχε πάει στον ουρανό, Πράξεις των Αποστόλων 2 (β) : 29,34. Αλλά η Γραφή διδάσκει καθαρά, Εβραίους 11 (ια) : 32, ότι ο Δαβίδ θα σωθεί στη βασιλεία του Θεού. Ο Δαβίδ δε βρίσκεται ακόμη στον ουρανό γιατί το σχέδιο του Θεού είναι να περιμένουν οι νεκροί στους τάφους τους μέχρι να επιστρέψει ο Ιησούς και να τους αναστήσει. Εβραίους 11 (ια) : 39-40.

11. Μπορούν οι νεκροί να σκέπτονται; Ψαλμοί 146 (ρμς) : 4 –
ΟΧΙ

12. Γνωρίζουν οι νεκροί τι κάνουν τα αγαπητά τους πρόσωπα στη γη; Ιώβ 14 (ιδ) : 12,21 –
ΟΧΙ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω Βιβλικές περικοπές είναι επίσης πολύ σαφείς –
Ιώβ 7 ( ζ) : 9,10 – οι νεκροί δεν μπορούν να επιστρέψουν για να στοιχειώσουν τα σπίτια τους.
Ψαλμοί 6 (ς) : 5 οι νεκροί δε θυμούνται ούτε ευχαριστούν.
Ησαΐας 38 (λη) : 18,19 Οι νεκροί δεν μπορούν να μάθουν την αλήθεια.
Μαλμοί 115 (ριε) : 17 Οι νεκροί δεν μπορούν να δοξολογήσουν τον Κύριο.

13. Στο θάνατο, δεν υπάρχει κάποιο μέρος του ανθρώπου που να αισθάνεται κάτι; Εκκλησιαστής 9 (θ) : 5,6,10 –
“Οι νεκροί δεν γνωρίζουσιν ουδέν”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δε θα μπορούσαν τα λόγια αυτά να είναι ποιο σαφή, “οι νεκροί δεν γνωρίζουσιν ουδέν”. Η περικοπή λέει ότι οι νεκροί δεν αγαπούν, ούτε μισούν ούτε ζηλεύουν. Δεν έχουν ούτε σοφία ούτε γνώση. Δεν εργάζονται και δεν έχουν μερίδιο σε οτιδήποτε γίνεται κάτω από τον ήλιο. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ. Πριν προχωρήσετε παραπέρα με το μάθημα, διαβάστε προσεκτικά το Σημείο 3, “ο Θάνατος, η ψυχή και το Πνεύμα”, από το Σχόλιο #1.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

14. Πότε θα αναστηθούν οι δίκαιοι νεκροί που είναι τώρα στους τάφους τους; Α’ Κορίνθιους 15 (ιε) : 20,23 & Α’ Θεσσαλονικείς 4 (δ) : 15-17 –
Στον ερχομό του Χριστού

15. Ποιο ορισμό έδωσε ο Ιησούς στο θάνατο; Ιωάννης 11 (ια) : 11-14 –
“Λάζαρος ο φίλος ημών εκοιμήθη”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπετε το σχόλιο #2, Σημείο 1.

16. Έχουν οι άνθρωποι την αθανασία τώρα; Α’ Τιμόθεου 6 (ς) : 15,16 –
ΟΧΙ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο άνθρωπος είναι θνητός, υποταγμένος στο θάνατο, Ιώβ 4 (δ) : 19. Μόνο ο Θεός έχει αθανασία.

17. Πότε θα λάβουν οι άνθρωποι του Θεού την αθανασία; Α’ Κορίνθιους 15 (ιε) : 51-55 –
Όταν αναστηθούν στον ερχομό του Χριστού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Ιησούς θα δώσει την αθανασία στους ανθρώπους Του, ένα δώρο, όταν μεταμορφωθούν στη δευτέρα παρουσία Του. Μέχρι τότε, κανένας εκτός από το Θεό δεν έχει αθανασία. Αθανασία σημαίνει να μην είμαστε υποταγμένοι στο θάνατο, Λουκάς 20 (κ) : 35,36. Η έννοια της αθάνατης ψυχής του ανθρώπου (που δεν πεθαίνει) που ακούμε συχνά σε κηδείες σήμερα, αντιτίθεται στη Γραφή. Δεν υπάρχουν περικοπές να την υποστηρίζουν, επειδή η Γραφή διδάσκει ακριβώς το αντίθετο. Είναι στο σχέδιο του Σατανά να εκμηδενίζει τη θαυμάσια υπόσχεση του Ιησού ότι θα δώσει αθανασία στην ανάσταση, με το να ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι ήδη την έχουν.

18. Οι άνθρωποι του Θεού δεν έχουν την αθανασία τώρα, αλλά έχουν αιώνια ζωή; Α’ Ιωάννη 5 (ε) : 12 & Ιωάννη 6 (ς) : 54 –
Εάν έχουν τον Χριστό έχουν τη ζωή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπετε το Σχόλιο #2, Σημείο 2.

Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

19. Ποιο ψέμα για το θάνατο είπε ο Σατανάς στην Εύα στον κήπο της Εδέμ; Γεν. 3 (γ) : 4 –
“Δεν θέλετε βέβαιως αποθάνει”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντίθετα προς το λόγο του Θεού, ο Σατανάς είπε ότι ο θάνατος δεν είναι μια πραγματικότητα. “Δε θα πεθάνεις πραγματικά” λέει στην Εύα.

20. Γιατί θέλει ο Σατανάς οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι οι πεθαμένοι ζουν, και ότι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους; Αποκάλυψη 16 (ις) : 14 & Β’ Θεσσαλονικείς 2 (β) : 9 & Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 13,14 –
Ώστε οι άγγελοι του να παριστάνουν τα πνεύματα των νεκρών και να πλανούν τους ανθρώπους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Σατανάς θέλει να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι μπορούμε να έχουμε επαφή με τους νεκρούς, ώστε να μπορέσει να στείλει τους αγγέλους του να παριστάνουν τα πνεύματα των νεκρών, και μ’ αυτό τον τρόπο, να τους απατήσει. Οι επιτακτικές του απάτες θα απατούν όλους, εκτός από τους εκλεκτούς, Ματθαίος 24 (κδ) : 24. Προσέξετε ότι αυτοί οι πονηροί άγγελοι απατούν και “τους βασιλείς της γης”. Αποκάλυψη 16 (ις) : 13,14.

21. Ο Αποστάτης Χριστιανισμός αναφέρεται ως η Βαβυλώνα στην Αποκάλυψη. Ποια είναι η αιτία της αποστασίας του σύμφωνα με τα λόγια του Θεού; Αποκάλυψη 18 (ιη) : 2,4,5
“Έπεσεν, έπεσεν Βαβυλών η μεγάλη, και έγινε κατοικητήριον δαιμώνον, και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Χριστιανισμός αποστατεί γιατί ο Σατανάς κατόρθωσε να προσεγγίσει τις εκκλησίες μέσο του ψέματος ότι οι νεκροί ζουν. Πολύ συχνά, τα μηνύματα από τους αποσταλμένους του Σατανά που προσποιούνται τα πνεύματα των νεκρών, γίνονται αποδεκτά ως θαυμάσιες συμβουλές προς τις εκκλησίες από τους δοξασμένους αγίους. Αυτό δίνει στο Σατανά την πλήρη ικανότητα να εξαπατά, και κάνει κάθε επαφή του να μετράει. Είναι φυσικό ο απόστολος Παύλος να δώσει σοβαρές προειδοποιήσεις ενάντια σε τέτοια πλάνη. Στο Α’ Τιμόθεου 4 (δ) : 1,2.

22. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, αυτοί οι ίδιοι πονηροί άγγελοι, παριστάνοντας τα πνεύματα των νεκρών, πλησιάζουν τους βασιλείς και τους ηγέτες της γης. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Αποκάλυψη 16 (ις) : 13,14 & Αποκάλυψη 18 (ιη) : 23 –

α. Αποκάλυψη 18 (ιη) : 23 “Διότι με την γοητίαν σου επλανίθησαν πάντα τα έθνη”

β. Αποκάλυψη 16 (ις) : 14 “δια να συνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτοί οι άγγελοι, ισχυριζόμενοι ότι είναι τα πνεύματα των νεκρών, θα είναι οι δυνάμεις που θα επηρεάζουν τους ηγέτες των εθνών του κόσμου και θα τους οδηγήσουν σ’ εκείνη την τελευταία μάχη του Αρμαγεδώνα που θα τελειώσει με την ολοκληρωτική τους καταστροφή. Είναι τραγικό ότι οι ηγέτες πολλών εθνών σήμερα συμβουλεύονται αυτούς που ισχυρίζονται ότι λαβαίνουν μηνύματα από τους νεκρούς, προτού αποφασίσουν κάποιο σπουδαίο θέμα. Είναι φυσικό αυτός ο πλανήτης να είναι σε τέτοια σύγχυση. Ο Σατανάς ο ίδιος δίνει τα συνθήματα.

ΕΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΤΕΣΤ

23. Από ποιες πηγές, μόνο, πρέπει να δεχθώ τις πληροφορίες μου στο θέμα του θανάτου; Ησαΐας 8 (η) : 19,20 –

α. “Ο λαός δεν θέλεις ερωτήσει τον Θεόν αυτού”;

β. “Εάν δεν λαλώσει κατά τον λόγο τούτον, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτοίς”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή περικοπή λέει καθαρά ότι πρέπει να αρνηθούμε να ακούσουμε αυτούς που λένε ότι μιλούν για τους νεκρούς, και, αντίθετα, να πάρουμε τις πληροφορίες μας μόνο από το Λόγο του Θεού. Τα μηνύματα, που δήθεν έρχονται από αγαπητά, νεκρά πρόσωπα, δεν είναι ποτέ από αυτούς, αλλά από το Σατανά. Πόσο συνταρακτική σκέψη!

24. Η Αποκάλυψη λέει ότι αυτοί που υπακούνε στο Θεό θα εισέλθουν στη βασιλεία Του. Ποιοι θα είναι μεταξύ αυτών που θα αποκλεισθούν; Αποκάλυψη 22 (κβ) : 15 –
“Έξω είναι οι κύνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτοί που συμβουλεύονται τους νεκρούς (μάγοι) θα αποκλειστούν από τον ουρανό. Στην εποχή του Μωυσή, ο Θεός έδωσε εντολή αυτοί να λιθοβολούνται. Λευιτικών 20 (κ) : 6,27

25. Η μαγεία, που ισχυρίζεται ότι έχει επαφή με τους νεκρούς, ονομάζεται στη Γραφή ένα από τα έργα της σαρκός για τα οποία οι άνθρωποι θα αποκλειστούν από τη βασιλεία του Θεού. Ποια πρέπει να είναι η δική μου στάση απέναντι σ’ αυτή; Γαλάτες 5 (ε) : 19-21 & Εφεσίους 5 (ε) : 11 –
“Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να μείνω, όσο είναι δυνατό, μακριά από οτιδήποτε μοιάζει με τη μαγεία. Η λεγόμενη επαφή με τους νεκρούς είναι πάντοτε επαφή με τις δυνάμεις του Σατανά.

26. Γιατί ονομάζονται μακάριοι οι πιστοί νεκροί στην Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 13 –
“Δια να αναπαυθώσιν από των κόπον αυτών”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειώστε ότι ο προφήτης δε λέει ότι μετέφεραν την εργασία τους στον ουρανό. Όχι, η δουλεία τους τελείωσε. Ο Εκκλησιαστής 9 (θ) : 10 επίσης λέει καθαρά ότι ο λόγος που όλα τα έργα σταματούν με το θάνατο, είναι γιατί δεν υπάρχει δουλεία στον τάφο, όπου πάει ο άνθρωπος στο θάνατο. Απλώς, ο άνθρωπος κοιμάται στον τάφο μέχρι την ανάσταση.

27. Τελικά, τι θεραπεύει τη φοβερή κατάρα του θανάτου; Αποκάλυψη 20 (κ) : 14 –
Ερρίφθηκε “εις την λίμνην του πυρός”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο θάνατος τελειώνει στη φωτιά. “Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον διότι τα πρώτα παρήλθον”, Αποκάλυψη 21 (κα) : 4

28. Ξαναδιαβάστε τη θαυμάσια περικοπή της Γραφής που περιγράφει την επιστροφή του Ιησού και την ανάσταση που βρίσκεται στην Α’ Θεσσαλονικείς 4 (δ) : 16-18. Σύμφωνα με τα εδάφιο 18, τι πρέπει να μας φέρουν αυτά τα λόγια;
“Λοιπόν παριγορήτε αλλήλους με τους λόγους τούτους”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έμφαση της Γραφής δεν είναι σε μία αθάνατη ψυχή που πετάει στον ουρανό κατά το θάνατο, όπως νομίζουν πολλοί. Η Βίβλος δε δείχνει το θάνατο ως τον τρόπο μέσο του οποίου φεύγουμε για τον ουρανό. Ο θάνατος δεν είναι μια παρηγοριά. Η Γραφή συγκεντρώνει την προσοχή μας πάντοτε στη δευτέρα παρουσία του Ιησού και την ανάσταση. Και η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στα χαρούμενα νέα της ανάστασης του ίδιου του Χριστού, Α’ Κορίνθιους 15 (ιε) : 12-26. Επειδή Αυτός αναστήθηκε, όλοι αυτοί που κοιμήθηκαν εν πίστει σ’ Αυτόν, θ’ αναστηθούν. Πόσο ευλογημένη παρηγοριά!

29. Ποια απίστευτα μεγάλη δύναμη έχει υποσχεθεί στο λαό του Θεού σήμερα; Φιλιπισίους 3 (γ) : 10 –
“Και την δύναμην της αναστάσεως αυτού”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποια χαρά θα είναι να ξανά-ενωθούμε με φίλους και αγαπητά πρόσωπα που πέθαναν πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό. Πράγματι, η δευτέρα παρουσία του Ιησού θα είναι ένα μεγάλο και ένδοξο γεγονός γι’ αυτούς που αγαπούν και υπηρετούν Αυτόν. Δόξα το Θεό! Προσφέρει και σε μένα την ίδια θαυματουργική δύναμη στη ζωή που ανέστησε τον Ιησού εκ νεκρών. Πώς μπορεί ένα Χριστιανός να αποτυχαίνει με τέτοια φανταστική διαθέσιμη δύναμη; Είναι δική σου, αρκεί να τη ζητήσεις.

30. Θέλεις να δεχθείς της προσφορά του Ιησού να σου δώσει αυτή τη δύναμη της ανάστασης για τη νίκη, στη δική σου ζωή σήμερα;

Κύλιση προς τα επάνω