Οι τέσσερεις ιππότες της Αποκάλυψης

Σχεδόν κάθε Χριστιανός έχει ακούσει για τους τέσσερις ιππότες της Αποκάλυψης, αλλά εάν ρωτήσετε, θα δείτε ότι οι πιθανότητες είναι ότι στην πραγματικότητα κανένας δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί.
Οι τέσσερις ιππότες αποτελούν μέρος των επτά σφραγίδων της Αποκάλυψης, κεφάλαια έξι και οκτώ. Αυτές οι σφραγίδες είναι επτά συμβολικές εικόνες των κυριότερων καταστάσεων και γεγονότων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του Θεού, από την ανάληψη του Ιησού έως τη δευτέρα παρουσία Του. Καλύπτουν την ίδια χρονική περίοδο μ’ αυτή των επτά εκκλησιών της Αποκάλυψης, κεφάλαια 2 και 3.
Αυτές οι συναρπαστικές, σπουδαίες εικόνες-λέξεων δόθηκαν σε μας από τον ίδιο τον Ιησού, και γι’ αυτό το λόγο είναι ανεκτίμητες. Πρέπει να μελετήσουμε αυτό το μάθημα με την προσευχή ότι το Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει καθώς προσπαθούμε να καταλάβουμε τα ειδικά αυτά μηνύματα του Ιησού για μας.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΑΠΑΝΗΣΕΤΕ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ #1 ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΠΡΟΤΟΥ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

1. Στην προφητεία, τι αντιπροσωπεύουν οι ίπποι και οι ιππότες; Ζαχαρίας 1 (α) : 8-10, 6 (ς) : 2-5:

α. Ζαχαρίας 1 (α) : 10 “Ούτοι είναι εκείνοι τους οποίους ο Κύριος εξαπέστειλε να
περιοδεύσωσι την γην”

β. Ζαχαρίας 6 (ς) : 5 “Ταύτα είναι οι τέσσαρες άνεμοι του ουρανού, οίτινες εξέρχονται εκ της στάσεως αυτών ενώπιων του Κυρίου πάσης της γης”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτοί οι άνεμοι είναι οι άγγελοι από τον Ουρανό. Η προς Εβραίους 1 (α) : 13,14 δηλώνει καθαρά ότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα απεσταλμένοι από το Θεό, να υπηρετήσουν το λαό Του στη γη. Στις προφητείες, καμιά φορά αυτοί οι άγγελοι αντιπροσωπεύονται από ιππότες επάνω σε άλογα. Οι ίπποι και οι ιππότες της Αποκάλυψης 6, από το χρώμα, ενδυμασία, και δραστηριότητες τους, συμβόλιζαν τέσσαρες χαρακτηριστικές και πολύ σπουδαίες εποχές που θα περνούσαν οι άνθρωποι του Θεού ξεκινώντας από του αποστολικούς χρόνους.

2. Ποιος ανήγγειλε αυτούς τους τέσσερις ιππότες καλπάζοντας στην προφητική οθόνη;

Αποκάλυψη 6 (ς) : 1,3,5,7: “Εν εκ των τεσσάρων ζώων”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτά τα ζώα έχουν ειδικές αρμοδιότητες στον ουρανό.

ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

3. Στην πρώτη σφραγίδα, πώς περιγράφεται η δραστηριότητα του ιππότη στο λευκό ίππο;

Αποκάλυψη 6 (ς) : 2 – “Εξήλθε νικών και δια να νικήση”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τι κατάλληλο σύμβολο για την εκκλησία του πρώτου αιώνα! Η εκκλησία του Θεού ήταν τόσο επιτυχής, ώστε, προτού πεθάνει ο Παύλος, είπε ότι το ευαγγέλιο είχε κηρυχθεί σ’ ολόκληρο τον κόσμο, Κολασσαείς 1 (α) : 5,6,23. ΤΟ ΛΕΥΚΟ συμβολίζει την αγνότητα της εκκλησίας, Ψαλμοί 51 (να) : 7, Ησαΐας 1 (α) : 18. Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ συμβολίζει τη νίκη, Ιάκωβος 1 (α) : 12, Β’ Τιμόθεου 4 (δ) : 7,8, Α’ Κορίνθιους 9 (θ) : 25. ΤΟ ΤΟΞΟ συμβολίζει την επιτυχία στη μάχη ενάντια στο πονηρό, Ψαλμοί 7 (ζ) : 11,12, Ψαλμοί 45 (με) : 4,5. Ο λευκός ίππος καλύπτει την ίδια χρονική περίοδο με την εκκλησία της Εφέσου – τον πρώτο αιώνα, μ.Χ.

4. Τι έκανε ο ιππότης του κόκκινου αλόγου της δεύτερης σφραγίδας; Αποκάλυψη 6 (ς) : 4 – “Εδόθη να σηκώση την ειρήνην από της γης, και να σφάξωσιν αλλήλους”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα του δεύτερου αλόγου συμβολίζει την αιματοχυσία και το διωγμό των ανθρώπων του Θεού από τη Ρώμη, κατά το δεύτερο, τρίτο, και το πρώτο μέρος του τέταρτου αιώνα, Ιεζεκιήλ 32 (λβ) : 6, 11, Ιερεμίας 46 (μς) : 10, Ναούμ 2 (β) : 3. Από το διωγμό αυτό, καταστράφηκε η ειρήνη του λαού του Θεού. Η ΜΑΧΑΙΡΑ συσχετίζεται με τον πόλεμο και την αιματοχυσία, Ησαΐας 3 (γ) : 25, Βλ. Α’ Χρονικών 22 (κβ) : 8. Συσχετίζεται επίσης με το διωγμό, Πράξεις 12 (ιβ) : 1,2. Ο Κόκκινος ίππος καλύπτει την ίδια χρονική περίοδο με την εκκλησία της Σμύρνης.

5. Καθώς ανοίχθηκε η τρίτη σφραγίδα, ένας μαύρος ίππος φάνηκε. Τι συμβολίζει το μαύρο; Πράξεις 26 (κς) : 18, Ιωάννη 12 (ιβ) : 35:

α. Πράξεις 26 (κς) : 18 “Να επιστρέψωσιν από του σκότους εις το φως”

β. Ιωάννη 12 (ιβ) : 35 “ Περιπατείτε ενόσω έχετε το φως, δια να μη σας καταφθάση το σκότος”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επανειλημμένα, στη Γραφή, το σκοτάδι ή το μαύρο συμβολίζει ηθικό σκοτάδι, αμαρτία, αποστασία και πλάνη – ακριβώς το αντίθετο του φωτός του ευαγγελίου. Ο συμβολισμός αυτός ταιριάζει απόλυτα στην εκκλησία τον 4ο, 5ο και το μισό από τον 6ο αιώνα (η περίοδος της εκκλησίας του Περγάμου) όταν ο Χριστιανισμός έγινε η θρησκεία του κράτους. Εκατομμύρια άνθρωποι που δεν ήταν αναγεννημένοι γέμισαν την εκκλησία. Η δημοτικότητα και ο συμβολισμός έφερε ειδωλολατρικές πλάνες μέσα στην εκκλησία, μέχρις ότου δεν έμενε τόπος για το ευαγγέλιο.

6. Τι είχε στο του ο ιππότης του μαύρου αλόγου; Αποκάλυψη 6 (ς) : 5,6 – “Είχε ζυγαριάν εν τη χειρί αυτού”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα του εδαφίου 6 είναι η τροφή που ζυγίζεται κατά τη διάρκεια μιας φοβερής πείνας. Ένα δηνάριο, ένα ημερομίσθιο, μόλις μπορούσε να καλύψει τροφή για ένα άτομο. Πώς μπορούσε κάποιος να θρέψει την οικογένεια του και να καλύψει τις άλλες ανάγκες της; Αυτή η πείνα συμβολίζει επίσης μια έντονη έλλειψη του Λόγου του Θεού, Αμώς 8 (η) : 11,12. Η Γραφή δεν ήταν διαθέσιμη για τους ανθρώπους και η εκκλησία σταμάτησε να κηρύττει το Λόγο. Το αποτέλεσμα ήταν μία έντονη πείνα για το Λόγο του Θεού. Το ΕΛΑΙΟΝ συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, Ζαχαρίας 4 (δ) : 2-6 και ο ΟΙΝΟΣ το αίμα της εξιλεώσεως του Χριστού, Ματθαίος 26 (κς) : 27-29. Αυτά τα δύο πολύτιμα δώρα δε θα χάνονταν από τα μάτια κατά τη διάρκεια της έντονης, πνευματικής πείνας.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

7. Ποιο το όνομα του ιππότη στον ωχρό ίππο της τέταρτης σφραγίδας; Τι ακολούθησε αυτό το άλογο; Αποκάλυψη 6 (ς) : 8 – Το όνομα του ιππότη ήταν “θάνατος” και ο Άδης ηκολούθει μετ’ αυτού”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ωχρός ίππος, με ιππότη το ΘΑΝΑΤΟ που τον ακολούθησε ο Άδης ( ο τάφος) είναι ένας τέλειος συμβολισμός του καταστρεπτικού διωγμού του λαού του Θεού, και των πολλών εκατομμυρίων που εξολοθρεύτηκαν με τη μάχαιρα, με την πείνα, τα άγρια θηρία και άλλες απάνθρωπες μεθόδους. Αυτή είναι η ίδια περίοδος που καλύπτεται από την εκκλησία της θυάτειρας από τον έκτο μέχρι τον 15ο αιώνα, περίοδος γνωστή με το όνομα “Σκοτεινοί αιώνες”. Ο Ιησούς είπε ότι αυτή η περίοδος της θλίψης ήταν η χειρότερη παρά ποτέ, Ματθαίος 24 (κδ) : 21. Και το πιο τραγικό ήταν το γεγονός ότι η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, που τώρα βρισκόταν σε αποστασία, καταδίωκε και σκότωνε αυτούς που δε συμφωνούσαν μαζί της. Αυτή η φοβερή περίοδος της θλίψης αναφέρεται και σε άλλα μέρη της Γραφής, Δανιήλ 7 (ζ) : 21,25 και 12 (ιβ) : 7 και Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 5 και 12 (ιβ) : 5,14, και 17 (ιζ) : 6, επειδή σχεδόν εξολόθρεψε τον πραγματικό λαό του Θεού από τη γη. Ο Ιησούς σχεδιάζει να έχεις αυτούς τους μάρτυρες πολύ κοντά Του στην καινούργια Του βασιλεία, Αποκάλυψη 7
(ζ) : 13-17.

8. Όταν ανοίχθηκε η πέμπτη σφραγίδα, τι είδε ο Ιωάννης κάτω από το θυσιαστήριο; Τι έλεγαν; Αποκάλυψη 6 (ς) : 9,10 :

α. “Τας ψυχάς των εσφαγμένων δια τον λόγον το Θεού”

β. “Έως πότε, ω Δέσποτα – δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών”;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εδώ έχουμε ένα συμβολισμό παρμένο από το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων του Μωυσή. Η θυσία προσφερόταν και το αίμα χυνόταν στη βάση του θυσιαστηρίου, Λευιτικών 4 (δ) : 7. Κατά την πέμπτη σφραγίδα, το αίμα των Χριστιανών μαρτύρων φώναζε συμβολικά στο Θεό, όπως του αίμα του Άβελ όταν τον είχε σφάξει ο αδελφός του, Γένεση 4 (δ) : 10. Η λέξη “ψυχή” σημαίνει επίσης “ζωή”, Δευτερονόμιο 12 (ιβ) : 23. Έτσι η “ψυχή” εδώ αναφέρεται στο αίμα, ή στη ζωή αυτών που είχαν σφαγεί. Ο Dr. Adam Clark ο φημισμένος Ευαγγελικός σχολιαστής, λέει, “Το θυσιαστήριο είναι στη γη, όχι στον ουρανό.” ( Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ, σελίδα 69). Επίσης ο Albert Barnes, ο πασίγνωστος Πρεσβυτεριανός σχολιαστής, λέει, “Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι αυτό έγινε στην πραγματικότητα …. γιατί ολόκληρη η απεικόνιση είναι συμβολική. Ούτε πρέπει να συμπεράνουμε ότι οι τραυματισμένοι και αδικημένοι …. προσεύχονται πραγματικά για εκδίκηση σ’ αυτούς που τους έχουν αδικήσει.” – ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, τόμος 9 (Βιβλίο της Αποκάλυψης) σελίδα 171.

9. Πόσο καιρό έπρεπε οι μάρτυρες να αναπαυθούν προτού λάβουν της ανταμοιβή; Αποκάλυψη 6 (ς) : 11 – “Να αναπαυθώσιν έτι ολίγον καιρόν”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΙ ΛΕΥΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ δείχνουν νίκη γι’ αυτούς τους μάρτυρες, Αποκάλυψη 19 (ιθ) : 8 και 3 (γ) : 5. Αν και η νίκη τους ήταν ήδη κερδισμένη, έπρεπε να αναπαυθούν, η να κοιμηθούν στον τάφο για λίγο, μέχρις ότου να επιστρέψει ο Ιησούς για να ανταμείψει όλους τους αγίους Του συγχρόνως, Αποκάλυψη 22 (κβ) : 12, Εβραίους 11 (ια) : 39,40 ο George Eldon Ladd, τέως καθηγητής θεολογίας της Καινής Διαθήκης στο Fuller Theological Seminary, λέει *ότι ο Ιωάννης είδε τις ψυχές των μαρτύρων κάτω από το θυσιαστήριο, δεν έχει καμιά σχέση με την κατάσταση των νεκρών ούτε με τη θέση τους στην ενδιάμεση κατάσταση. Είναι απλώς ένας τρόπος να απεικονίζει το λυπηρό γεγονός ότι είχαν μαρτυρήσει στο όνομα του Θεού τους. “ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΑΓΑΠΗΤΩΝ ΜΑΣ. ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΤΙΤΛΟ “ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ”. Η πέμπτη σφραγίδα καλύπτει την ίδια εποχή με την πέμπτη εκκλησία, των Σαρδέων – από τον 16ο μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα. Ο φοβερός διωγμός της τέταρτης σφραγίδας συνεχίζεται κάτω από την πέμπτη. Ο Ιησούς είπε ότι αυτή η περίοδος του διωγμού, ή της θλίψης, θα συντόμευε. Και πραγματικά, συντόμεψε από το δυναμικό κήρυγμα του Huss, Jerome, Knox, Tyndale, Luther και άλλων μεγάλων μεταρρυθμιστών του Θεού.

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

10. Ποια συνταρακτικά γεγονότα πραγματοποιούνται όταν ανοίγει η έκτη σφραγίδα;
Αποκάλυψη 6 (ς) : 12,13 –

α. “Έγινε σεισμός μέγας”.

β. ¨ο ήλιος έγεινε μαύρος

γ. “η σελήνη έγεινεν ως αίμα”

δ. “και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ βλέπετε Σχόλιο #2 για υποστήριξη γραπτών ιστορικών αποδείξεων.

11. Το επόμενο σπουδαίο γεγονός κάτω από την έκτη σφραγίδα είναι η δευτέρα παρουσία του Ιησού. Διαβάσετε τη γραφική περιγραφή στην Αποκάλυψη 6 (ς) : 14 17. Γιατί φωνάζουν οι ασεβείς για τους βράχους και τα βουνά να πέσουν επάνω τους; “Διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού· και τις δύναται να σταθεί;”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΝΑ ΣΚΕΦΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΖΟΥΜΕ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΩΝ 13 ΚΑΙ 14 ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ 6. ΠΕΡΑΣΑΝ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ. ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΘΕΙ.” “Και τότε θέλει φανεί το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανό· και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης, και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής”, Ματθαίος 24 (κδ) : 30. Παρακαλώ προσέξετε ότι η έκτη σφραγίδα καλύπτει τις χρονικές περιόδους και της έκτης και της έβδομης εκκλησίας, Φιλαδέλφιας και Λαοδικείας – από περίπου τα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι τον ερχομό του Ιησού.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

12. Στον ερχομό του Ιησού οι μη σεσωσμένοι θα φωνάζουν πανικόβλητοι “Τις δύναται να σταθή;” Η ερώτηση αυτή είναι σπουδαία, “Ποιος θα είναι έτοιμος;” Ο Ιησούς, εδώ, διακόπτει την προφητεία και, προτού ανοίξει την έβδομη σφραγίδα, παίρνει ολόκληρο το κεφάλαιο της Αποκάλυψης 7 να μας πει ποιοι θα είναι έτοιμοι. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη 7 (ζ) : 2,3 οι άνθρωποι που θα είναι έτοιμοι πρέπει πρώτα να λάβουν κάτι από τον άγγελο “από ανατολής ηλίου”. Τι πρέπει να λάβουν; “Μη βλάψητε την γην – εωσού σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι άνθρωποι που θα είναι έτοιμοι για τον ερχομό του Ιησού πρέπει, πρώτα να λάβουν τη σφραγίδα ή το σημείο του Θεού στο μέτωπο τους. Ξέρετε τι είναι αυτή η σφραγίδα; ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ; Ο ΦΙΛΕΣΠΛΑΧΝΟΣ ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ #3, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ.

13. Το Ευαγγέλιο πρέπει να δοθεί στον κάθε άνθρωπο πριν έρθει ο Χριστός, Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 6, Ματθαίος 24 (κδ) : 14. Τι γίνεται μόλις όλοι έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο; Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 14 – Η Δευτέρα Παρουσία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ευαγγέλιο σαρώνει τον κόσμο όπως μια φωτιά στο δάσος που τη φυσάει ο άνεμος.

14. Δεν μπορώ να γνωρίζω την ημέρα ή την ώρα της επιστροφής του Ιησού, Ματθαίος 24 (κδ) : 36, αλλά τι μπορώ να καταλάβω καθώς βλέπω τα σημεία; Ματθαίος 24 (κδ) : 33 – “Εξευρέτε ότι πλησίον είναι, επί τας θύρας”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή δεν είναι υπόθεση! ΕΞΕΥΡΟΥΜΕ ότι είναι πλησίον.
ΣΙΩΠΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

15. Τι έγινε όταν ανοίχθηκε η έβδομη σφραγίδα; Αποκάλυψη 8 (η) : 1 – “Έγεινε σιωπή εν τω ουρανώ εως ημίσειαν ώραν”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η σιωπή πραγματοποιείται κατά την ώρα του ερχομού του Ιησού. Ο ουρανός είναι σιωπηλός γιατί είναι άδειος. Όλοι οι άγγελοι έρχονται με τον Ιησού, Ματθαίος 25 (κε) : 31. Μεταχειρίζοντας τον προφητικό οδηγό ότι μία προφητική ημέρα είναι ίση με ένα πραγματικό έτος, η μισή ώρα θα είναι περίπου 7,5 ημέρες. Από τότε που ο Ιησούς φεύγει από τον Ουρανό, μέχρις ότου επιστρέψει ξανά με τους σεσωσμένους θα περάσουν 7,5 ημέρες.

16. Ποια πρέπει να είναι η αντίδραση μας όταν μελετούμε τα σημεία τις επιστροφής του Ιησού; Λουκάς 21 (κα) : 28 – “Ανακύψατε και σηκώσατε τας καφαλάς σας· διότι πλησιάζει η απολύτρωσις σας”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πιο συναρπαστικές μας σκέψεις πρέπει να είναι γύρω από τον ερχομό του Κυρίου μας.

17. Τι θα κάνει ο Ιησούς για μας με ευχαρίστηση, εάν το ζητούμε; Ιούδας 24,25 – “Να σας φυλάξη απταίστους και να σας στήση κατενώπιον της δόξης αυτού αμώμους εν αγαλλιάσει”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Ιησούς ΕΓΓΥΑΤΑΙ μια θέση στη βασιλεία Του για μας, εάν ακολουθούμε εκεί που μας οδηγεί.

18. Ο Ιησούς θέλει να σε πάρει σ’ αυτό το υπέροχο διαστημικό ταξίδι από τη γη στον ουρανό. Θ’ αποφασίσεις τώρα να Τον ακολουθήσεις όπου οδηγεί, για να μπορέσει να σε πάρει μαζί Του σ’ αυτό το ταξίδι;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από τη μελέτη του μαθήματος αυτού, παρακαλώ ξαναδιαβάσετε το Σχόλιο #1 στο θέμα των επτά σφραγίδων. Θα σας βοηθήσει πολύ.

Κύλιση προς τα επάνω