Ο Θεός ορίζει μία ημερομηνία για την κρίση

Θα πιστεύατε ότι πριν από 3.500 περίπου χρόνια, σε μια έρημο, ανατολικά της Αιγύπτου, ο θεός έδειξε, με ζωντανά οπτικά βοηθήματα, ολόκληρο το σχέδιο της σωτηρίας στους πάνω από δύο εκατομμύρια σκλάβους που μόλις είχαν ελευθερωθεί;
Μπορείτε να πιστέψετε ότι περίπου 2.500 χρόνια πριν, ο θεός αναφέρθηκε σ΄ αυτά τα οπτικά βοηθήματα σαν κάτι το θεμελιώδες όταν, σ΄ ένα όραμα, ανακοίνωσε στον εξόριστο προφήτη Του στο Ιράν, την ημερομηνία για την αρχή της κρίσης;
Μπορείτε να πιστέψετε ότι, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ο θεός αποκαλύπτει ότι ένας τρόπος για τον οποίο μπορούμε να γνωρίζουμε την εκκλησία Του σήμερα, είναι ότι αναγγέλει στον κόσμο την ημερομηνία για την αρχή της κρίσης;
Όλα αυτά φαίνονται απίστευτα, έτσι δεν είναι; Είναι όμως αλήθεια, και κάτι ακόμα, το θέμα είναι τόσο σπουδαίο ώστε ο Ιησούς αναφέρεται σ΄ αυτό, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστο πενήντα φορές στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Να είσθε σίγουροι ότι σ΄ αυτό το μάθημα θα μελετήσουμε ένα θέμα με σπουδαιότητα ζωής ή θανάτου. θα αγγίξει μερικά πολύ σημαντικά Βιβλικά θέματα που είναι αλληλένδετα και που έχουν μεγάλη βαρύτητα. θα χρειαστούμε να ψάξουμε για εξηγήσεις έξω από την Αποκάλυψη γι΄ αυτό το θέμα, και θα κοιτάξουμε ιδιαίτερα στο βιβλίο του Δανιήλ, που καλύπτει μερικές από τις ίδιες προφητείες με την Αποκάλυψη. Τα βιβλία του Δανιήλ και της Αποκάλυψης αλληλοεξηγούνται. Ας μας οδηγήσει το Άγιο Πνεύμα στη μελέτη μας.

ΤΟ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

1. Στον καιρό του Μωυσή ο Θεός ελευθέρωσε το λαό Του από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, και τους οδήγησε μέσα στην έρημο, όπου εξήγησε το σχέδιο της Σωτηρίας Του σ’ αυτούς, μέσο των οπτικών βοηθημάτων. Πώς ονομαζόταν το πιο σπουδαίο οπτικό μάθημα; Έξοδος 25 (κε) : 8
“Και ας κάμωσιν εις εμέ αγιαστήριο”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αγιαστήριο ήταν ο φορητός ναός, όπου ο Θεός συναντούσε το λαό Του για λατρεία και προσφορές θυσιών.

2. Πώς ήξερε ο Μωυσής να κατασκευάσει αυτό το αγιαστήριο; Έξοδος 25 (κε) : 40
Ο Θεός του έδωσε ένα τύπο (του ουράνιου αγιαστηρίου)

3. Πού είναι το πρωτότυπο αγιαστήριο που μεταχειρίστηκε ο Θεός ως πρότυπο; Εβραίους 9 (θ) : 23, Βλέπετε 8 (η) : 1-5
Το γήινο αγιαστήριο ήταν κατά το πρότυπο του αγιαστηρίου στον ουρανό
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρωτότυπο αγιαστήριο βρίσκεται στον ουρανό.

4. Γιατί είναι σπουδαίο να καταλάβουμε το αγιαστήριο; Ψαλμοί 77 (οζ) : 13
“Θεέ, εν τω αγιαστήριο είναι η οδός σου”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οδός του Θεού ή τα σχέδιά Του για τη σωτηρία των ανθρώπων αποκαλύπτονται στο αγιαστήριο.
ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΓΗΙΝΟ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ. (Βλέπετε σχόλιο #1).

5. Τι έγινε στο γήινο αγιαστήριο ή ναό, όταν πέθανε ο Ιησούς; Μάρκος 15 (ιε) : 37,38
“Και το καταπέτασμα του ναού εσκίσθη εις δύο”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καταπέτασμα του ναού (τόσο χονδρό στην την παλάμη του χεριού) σχίστηκε στα δύο, από πάνω μέχρι κάτω, από αόρατα χέρια, και Τα Άγια των Αγίων ανοίχθηκαν εμπρός στα μάτια όλων. Κανένας, εκτός από τον Αρχιερέα, δεν έβλεπε μέσα στα Άγια των Αγίων, και αυτός ακόμα το έβλεπε μόνο μια φορά το χρόνο, την Ημέρα του Εξιλασμού. Η λειτουργία του γήινου αγιαστηρίου τελείωσε με το θάνατο του Ιησού. Αυτό είναι το αληθινό Πάσχα, Α’ Κορίνθιους 5 (ε) : 7 & Αποκάλυψη 5 (ε) : 6-14, προς το οποίο έδειχνε το σύστημα των θυσιών. Ο τελετουργικός νόμος θα διαρκούσε μόνο μέχρι το θάνατο του Ιησού, Γαλάτας 3 (γ) : 16,19. Από αυτή τη στιγμή, το ΟΥΡΑΝΙΟ αγιαστήριο άρχισε να υπηρετεί το λαό του Θεού, και το ΓΗΙΝΟ αγιαστήριο και οι λειτουργίες του, ακυρώθηκαν από το Θεό. Εβραίους 8 (η) : 1-5 & 9 (θ) : 24.

Ο ΙΗΣΟΥΣ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΜΑΣ

6. Όταν ο Ιησούς άρχισε να υπηρετεί ως ιερέας μας στο ουράνιο αγιαστήριο, μετά από την ανάληψή Του, σε πιο διαμέρισμα ή τμήμα, εργαζόταν; Αποκάλυψη 1 (α) : 12,13
“Εν μέσω των επτά λυχνιών είδον ένα όμοιον με υιόν ανθρώπου”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Άρχισε το έργο Του ως ιερέας μας στα Άγια όπου υπήρχαν οι επτά λυχνίες.
Στο μάθημα #2 μελετήσαμε τη σπουδαία προφητεία του Δανιήλ 9 (θ). Κοιτάξτε στο παρακάτω σχεδιάγραμμα για να την επαναφέρετε στη μνήμη σας.

Ας κάνουμε μια ανασκόπηση ορισμένων σημείων:

α. Ξεκινώντας από το διάταγμα του Αρταξέρξη να επισκευάσουν και να ανοικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ, το φθινόπωρο του 457 π.Χ., ο Θεός έδωσε στον εκλεκτό Του λαό, στους Εβραίους, ακόμα 490 δοκιμαστικά χρόνια που θα τελείωναν το φθινόπωρο του 34 μ.Χ.

β. Τα πρώτα 483 χρόνια θα έφταναν έως το Μεσσία. Έγινε ακριβώς όπως είχε προλεχθεί. Ο Ιησούς χρίστηκε με το Άγιο Πνεύμα το φθινόπωρο του 27 μ. Χ., και έγινε ο “Μεσσίας”, που σημαίνει ο “χρισμένος”΄Λουκάς 3 (γ) : 21,22. Αναγνώρισε ότι εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία όταν άρχισε να κηρύττει, λέγοντας, “ότι εκπληρώθη ο καιρός”, Μάρκος 1 (α) : 14,15.

γ. Η σταύρωση του Ιησού έγινε 3,5 χρόνια μετά από το χρισμό Του, την άνοιξη του 31 μ.Χ., στην εποχή του Πάσχα.
δ. Τετρακόσια ογδόντα τρία (483) χρόνια πέρασαν από το διάταγμα του Αρταξέρξη έως το Μεσσία το 27 μ.Χ. Μετά το 27 μ.Χ., μία προφητική εβδομάδα, ή επτά χρόνια, έμεναν ακόμη από τις 70 εβδομάδες ή 490 χρόνια παραχωρημένα στους Εβραίους. Ο Ιησούς “εκόπη”, ή σταυρώθηκε, Διανιήλ 9 (θ) : 26, “εν τω ήμισει της εβδομάδος”, Δανιήλ 9 (θ) : 27, την άνοιξη του 31 μ.Χ. Η σταύρωση ήρθε ακριβώς στην ώρα της, προφητικά, 3,5 χρόνια μετά από το φθινόπωρο του 27 μ.Χ. Ήταν στη μέση της εβδομάδας, ή στην μέση των επτά χρόνων, οπότε έμειναν 3,5 χρόνια, που τελείωσαν το φθινόπωρο του 34 μ.Χ.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ

8. Όταν ο Χριστός έστειλε τους μαθητές Του να κηρύξουν, πού τους είπε: Α. Να μην πάνε και Β. Να πάνε; Ματθαίος 10 (ι) : 5,6

α. “Εις οδόν εθνών μην υπάγητε”

β. “Υπάγετε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα του οίκου Ισραήλ”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διάταξε του μαθητές Του να μην εργάζονται ανάμεσα στους Εθνικούς, αλλά να πάνε μόνο στους Εβραίους ή στον Ισραήλ. Η αιτία είναι σαφής: Η δοκιμαστική περίοδος των Εβραίων, ως λαός του Θεού, δεν τελείωσε πριν το 34 μ.Χ. Η πρώτη ευκαιρία έπρεπε να δοθεί σ’ αυτούς.

9. Ο Στέφανος λιθοβολήθηκε, και ένας γενικός διωγμός άρχισε εναντίον της εκκλησίας, περίπου 3,5 χρόνια μετά από τη σταύρωση – το 34 μ.Χ. Αργότερα, τι είπαν οι απόστολοι, που έδειξε ότι η δοκιμαστική περίοδος είχε τελειώσει για τους Εβραίους ως εκλεκτός λαός του Θεού; Πράξεις των Αποστόλων 13 (ιγ) : 46
“Εις εσάς πρώτον ήτο αναγκαίων να λαληθή ο λόγος του Θεού· αλλά επειδή απορίπτεται αυτόν, και δεν κρίνεται εαυτούς άξιους της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη”

10. Στο Ματθαίος 21 (κα) : 43 ο Ιησούς προειδοποίησε καθαρά ότι έπαιρνε τη βασιλεία από τους Εβραίους και την έδινε σε άλλο έθνος. Σε ποιο έθνος αναφέρεται; Γαλάτες 3 (γ) : 7,29 & Ρωμαίους 2 (β) : 28,29 & Α’ Πέτρου 2 (β) : 9
“Οι όντες εκ πίστεως, ούτοι είναι υιοί του Αβραάμ” – “Εάν δε ήσθε του Χριστού άρα είσθε σπέρμα του Αβραάμ, και κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εκλεκτό έθνος που αναφέρεται στο Ματθαίου 6 (ς) : 21 (κα) : 43 είναι ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ισραήλ, Γαλάτες 6 (ς) : 15,16. Κάθε δούλος του Ιησού από κάθε φυλή, σ’ όλο τον κόσμο αποτελεί μέρος του “έθνους αγίου” του Θεού, Α’ Πέτρου 2 (β) : 9 όπου οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί στον Ισραήλ παλαιότερα, τώρα έχουν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ εφαρμογή. Στο Λουκά 21 (κα) : 24 ο Ιησούς είπε, “η Ιερουσαλήμ θέλει είσθαι πατουμένη υπό εθνών, εωσού εκπληρωθώσιν οι καιροί των εθνών”. Ο καιρός των εθνών φτάνει με τον ερχομό του Κυρίου, Ματθαίος 24 (κδ) : 14. Η γήινη Ιερουσαλήμ ποτέ ξανά δε θα είναι η εκλεκτή πόλη του Θεού. Η εκλεκτή πόλη του Θεού είναι η νέα Ιερουσαλήμ, Αποκάλυψη 3 (γ) : 12. Οι προφητείες της Αποκάλυψης έχουν μεγάλη σημασία για το “έθνος” του πνευματικού Ισραήλ. Γι’ αυτό το λόγο μελετούμε αυτό το Σεμινάριο της Αποκάλυψης.

11. Αφού ο Ιησούς έζησε μόνο 3.5 από τα τελευταία επτά χρόνια που είχαν δοθεί στον Εβραϊκό λαό, πως μπορούσε να “στερεώσει τη διαθήκη” – για μια ολόκληρη εβδομάδα ή επτά χρόνια, όπως υποσχέθηκε στο Δανιήλ 9 (θ) : 27; Εβραίους 2 (β) : 3
“Σωρηρίαν, η οποία, αφού άρχισε να διακηρύσσεται διαμέσου του Κυρίου, βεβαιώθηκε σε μας από εκείνους που άκουσαν”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μαθητές επιβεβαίωσαν αυτό για τα τελευταία 3.5 χρόνια.

12. Σχεδόν όλοι οι μελετητές της Γραφής συμφωνούν με την προφητεία του Δανιήλ 9 (θ) μέχρι και της ημερομηνίας 27 μ.Χ. Αλλά, τότε, πολλοί διακόπτουν την προφητεία, και μεταφέρουν τα τελευταία επτά χρόνια σε κάποια μελλοντική εποχή μόλις πριν την επιστροφή του Κυρίου. Δεν υπάρχει καμιά άλλη προφητεία της Γραφής που διαιρείται έτσι. Μπορείτε να σκεφθείτε κάποια ΒΙΒΛΙΚΗ αιτία να κάνουν αυτό;

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΩΝ

13. Η διδασκαλία που μεταφέρει στο μέλλον τα τελευταία επτά χρόνια του Δανιήλ 9 (θ) : 24-27 δε βρίσκεται στη Γραφή. Από πού προήλθε; Μάρκος 7 (ζ) : 13
“Ακυρούντες τον λόγον του Θεού χάριν της παραδόσεως σας”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι η διδασκαλία που μεταφέρει στο μέλλον τα τελευταία επτά χρόνια της προφητείας του Δανιήλ 9 (θ), προήλθε από τους ανθρώπους. Η ιστορία επιβεβαιώνει αυτό. Δεν είναι δύσκολο να το επιβεβαιώσετε κι εσείς. Στα 1500, οι μεταρρυθμιστές δίδασκαν ότι οι προφητείες του Δανιήλ και της Αποκάλυψης, κατηγορούσαν τον Παπισμό ως τον αντίχριστο. Αυτό έφερε τον Παπισμό σε αμηχανία, οπότε απάντησαν με το να υιοθετήσουν άλλες ερμηνείες των προφητειών. Μια από αυτές της εναλλακτικές ερμηνείες είναι ο Φουτουρισμός, ένα σύστημα που αναπτύχθηκε από τον Ιησουίτη μελετητή, Francisco Ribera, * τον 16ο αιώνα. Στα μέσα του 19ου αιώνα, η θεωρία του Ribera αναπτύχθηκε περισσότερο και έχει γίνει η βασική μέθοδος με την οποία ερμηνεύονται τα βιβλία του Δανιήλ και της Αποκάλυψης.
Ο σύγχρονος Φουτουρισμός τοποθετεί όλη την αποκάλυψη, εκτός από τα πρώτα τέσσερα κεφάλαια, στα λίγα χρόνια στο τέλος του κόσμου. Βλέπει τον αντίχριστο ως ένα πονηρό άτομο που θα το δεχόταν οι Εβραίοι, θα έκτιζε ξανά την Ιερουσαλήμ, θα καταργούσε το Χριστιανισμό, θα αρνιόταν το Χριστό, θα καταδίωκε την εκκλησία (τις δοκιμασίες) και θα κυβερνούσε τον κόσμο για 3.5 χρόνια. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα ξαφνιάζονται εάν μάθαιναν την προέλευση του Φουτουρισμού.
Οι Φουτουριστές παραμελούν τον προφητικό κανόνα ότι μια προφητική ημέρα ισούται με ένα πραγματικό έτος, Ιεζεκιήλ 4 (δ) : 6. Μετρούν τα 3.5 χρόνια/43 μήνες/1260 ημέρες του Δανιήλ και της Αποκάλυψης ως 3.5 πραγματικά χρόνια, και τα τοποθετούν στο μέλλον. Αλλά ο προφητικό κανόνας του Θεού κάνει τα 3.5 χρόνια/ 42 μήνες/1260 ημέρες να είναι 1260 πραγματικά χρόνια, που είναι ακριβώς η διάρκεια του Παπικού διωγμού του παρελθόντος – 538 μ.Χ. έως 1798 μ.Χ. (θα εξετάσουμε περισσότερο αυτό το θέμα σε επόμενα μαθήματα).
Δεν υπάρχει καμιά Βιβλική δικαιολογία για να μεταφέρουμε τα τελευταία επτά χρόνια του Δανιήλ 9 (θ) στο μέλλον. Αυτά τα επτά χρόνια πέρασαν. Τελείωσαν το 34 μ.Χ. Είναι άξιο προσοχής ότι πολλοί φουτουριστές μαθητές συμφωνούν στην ημερομηνία 31 μ.Χ. για τη σταύρωση, αλλά ακόμα αρνούνται να εγκαταλείψουν τη θεωρία τους, των επτά χρόνων.
Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΤΙ Ο ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ Η ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΑΠΟΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ Ή ΘΗΡΙΟ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΈΝΑ ΧΑΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΧΑΘΩ. ΕΑΝ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ, ΘΑ ΤΟ ΛΑΒΩ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 19 ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ.
*George Eldon Ladd, Η Μακαρία Ελπίδα, σελ. 37-40, 1956, Wm. B. Erdmans Publishing Co., Grand Rapids, Michigan.

Ο ΘΕΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

14. Σύμφωνα με το Δανιήλ, πότε θα καθαριζόταν το αγιαστήριο στον ουρανό; Δανιήλ 8 (η) : 14
“Έως δύο χιλιάδων και τριακοσίων ημερονυκτίων· τότε το αγιαστήριον θέλει καθαρισθή”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εδώ ο Δανιήλ λέει ότι σε 2300 ημέρες (2300 χρόνια, κατά το Βιβλικό κανόνα) στο μέλλον το αγιαστήριο του ουρανού θα καθαριζόταν. Δηλαδή, Η ΗΜΕΡΑ ΚΡΙΣΗΣ ή Η ΗΜΕΡΑ ΕΞΙΛΑΣΜΟΥ θα άρχιζε.

15. Τα κεφάλαια 8 (η) και 9 (θ) του Δανιήλ έχουν σχέση με την προφητεία των 2300 χρόνων. Ο Θεός έδωσε αυτή την προφητεία στο Δανιήλ όταν ήταν αιχμάλωτος στην Περσία ή σημερινό Ιράν. Τα 490 χρόνια που είχαν παραχωρηθεί στους Εβραίους αποτελούν μέρος της ίδιας προφητείας, και οι δύο χρονικές περίοδοι (τα 490 χρόνια και τα 2300 χρόνια) ξεκινούν μαζί. Το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί ολοκληρώνει το διάγραμμα της προφητείας των 2300 χρόνων. Σύμφωνα με την προφητεία, πότε άρχιζε η κρίση στον ουρανό;
1844

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι μια σοβαρή σκέψη το ότι η κρίση συνεχίζεται στον ουρανό για παραπάνω από 100 χρόνια.

16. Όταν άρχισε η κρίση στον ουρανό, σε ποιο διαμέρισμα του αγιαστηρίου είδα ο προφήτης Ιωάννης τον Ιησού; Αποκάλυψη 11 (ια) : 15-19
“Και εφάνη η κιβωτός της διαθήκης αυτού”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προφήτης είδε τον Ιησού στο δεύτερο διαμέρισμα, Τα Άγια των Αγίων, όπου η κιβωτός είναι τοποθετημένη στο αγιαστήριο.

Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

17. Τι πρέπει να κηρύττει παγκόσμια, σαν μέρος του ευαγγελίου, η εκκλησία του Θεού των τελευταίων ημερών; Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 6,7
“Φοβήθητε τον Θεόν, και δότε δόξα εις αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσης αυτού”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σημερινή εκκλησία του Θεού ΠΡΕΠΕΙ να διδάσκει ότι η ουράνια κρίση λαμβάνει χώρα ΤΩΡΑ. Άρχισε το 1844, και όταν τελειώσει, το φρικτό πρόβλημα της αμαρτίας θα έχει λυθεί για πάντα. Γι’ αυτό πρέπει να δοξάζουμε το Θεό.

18. Πόσοι θα ενωθούν να δοξάσουν τον Ιησού, τον αμνό, μπροστά στο θρόνο Του; Αποκάλυψη 5 (ε) : 11
“Μυριάδες, μυριάδων, και χιλιάδες χιλιάδων”.

19. Ποια συγκινητικά λόγια βρίσκονται στο Δανιήλ 9 (θ) : 26 σε σχέση με τη θυσία του Ιησού;
“Θέλει εκκοπή ο Χριστός, πλην όχι δια εαυτόν”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πραγματικά συγκινητικό! Όταν ο Ιησούς πέθανε, δεν ήταν για τον εαυτό Του. Πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες, γιατί μας αγαπάει τόσο πολύ όσο δεν μπορούμε να αντιληφθούμε.

20. Το μόνο πράγμα που ζητάει ο Ιησούς σε ανταπόδοση για τη θυσία Του, είναι να Τον δεχθούμε ως Πατέρα και Φίλο μας, που μας αγαπάει, και να Του επιτρέψουμε να μας αναδημιουργήσει κατά την εικόνα Του ώστε να μπορέσει να μας πάρει στην καινούργια βασιλεία Του. Τι θαυμάσιος Κύριος και Σωτήρας! Πόσο λαχταράει να Τον δεχθείς τώρα, ώστε να μπορέσει να γράψει το όνομά σου στο βιβλίο της Ζωής. Θα το κάνεις;

Κύλιση προς τα επάνω