Ο “κακός” του δράματος της Αποκάλυψης

Μία σύντομη ανασκόπηση του Βιβλίου της Αποκάλυψης γρήγορα αποκαλύπτει μερικά κρίσιμα σημεία:

 1. Ένας καταστροφικός, θανάσιμος πόλεμος λαμβάνει χώρα σ’ αυτή τη γη, μεταξύ του καλού και του κακού.

 2. Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού κατευθύνει τις δυνάμεις του καλού με αγάπη, θάρρος, σοφία, καλοσύνη, υπομονή, τιμιότητα, ευγένεια, ηρεμία, συμπόνια, οίκτο, λεπτότητα και εγκαρδιότητα. Δείχνει ενδιαφέρον και δικαιοσύνη ακόμα και στους χειρότερους εχθρούς του. Αξίζει τη λατρεία μας, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός μας και ο σωτήρας μας.

 3. Κάποιος από την άλλη πλευρά, κατευθύνει τις δυνάμεις του κακού με αμείλικτες, καταστρεπτικές επιθέσεις κατά του Ιησού και του λαού του. Και αυτός, σύμφωνα με το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ο διάβολος, ο Σατανάς. Σαν αρχηγός, είναι απίστευτα μαχητικός, ανόητος, φαρμακερός, άκαρδος, μισητός, και αδίστακτος, αλλά κι αυτός ζητάει τη λατρεία μας.

Σ’ αυτό το μάθημα θα μελετήσουμε φοβερές πραγματικότητες για το διάβολο που, οπωσδήποτε, θα εκπλήσσουν αλλά να θυμάστε ότι είναι ο δριμύτερος εχθρός μας. Είναι αποφασισμένος να καταστρέψει τον καθένα από μας, και αν δεν είμαστε ενήμεροι των χαρακτηριστικών και της στρατηγικής του, το πιο πιθανό είναι ότι θα μας παγιδέψει και θα μας καταστρέψει, ή θα μας εξαπατήσει ώστε να μας κάνει να τον λατρέψουμε.

Στην αρχή, μας δημιούργησε ο Θεός με την επιθυμία για λατρεία, και είναι αλήθεια ότι όλοι μας κάτι λατρεύουμε. Για μερικούς είναι οι γνώμες τους, ή η περιουσία τους. Αποδίδουμε λατρεία στο Σατανά όταν αφήνουμε οτιδήποτε, εκτός από τον Ιησού, να έχει την πρώτη θέση στη ζωή μας.

Αποτελεί ένα συνταρακτικό γεγονός το ότι κάθε άτομο σ’ αυτό τον πλανήτη, σήμερα, ή λατρεύει τον Ιησού ή αποδίδει φόρο τιμής στο Σατανά. Πολλοί λατρεύουν το Σατανά χωρίς να το καταλαβαίνουν. Θα τον εγκατέλειπαν εάν έβλεπαν τα διαβολικά σχέδια του. Ο κυριότερος σκοπός του Σεμιναρίου αυτού είναι να αποκαλύψει τον αρχιεχθρό και να εξυψώσει τον Ιησού, το Σωτήρα μας.

ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

 1. Ποια είναι τα ονόματα, ή τίτλοι, που αναφέρονται στο διάβολο στο βιβλίο της Αποκάλυψης;

  1. Αποκάλυψη 2 (β) : 10 → Διάβολος

  2. Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 9 → ο δράκων ο μέγας

  3. Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 9 → ο όφις ο αρχαίος

  4. Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 9 → ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς ο πλανών την οικουμένην όλην

  5. Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 10 → ο κατήγορος των αδερφών ημών

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρεται κατηγορηματικά στο Σατανά 55 φορές. Επιπλέον αναφέρεται σ’ αυτόν, έμμεσα, δεκάδες φορές, καθώς εργάζεται μέσο των πρακτόρων του να καταστρέψει το έργο του Θεού και το λαό του. “Σατανάς” σημαίνει “αντίπαλος” ή “εχθρός”. Διάβολος σημαίνει “συκοφάντης”.

 2. Από που ήρθε ο διάβολος; Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 7-9 → Από τον ουρανό μετά από πόλεμο με τους αγίους Αγγέλους

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Χριστός σχολίασε αυτό. Είπε: “Εθεώρουν τον Σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα.” Λουκά 10 (ι) : 18. Ο Μιχαήλ είναι ο Χριστός.

 3. Γιατί έφυγε από τον ουρανό; Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 7-9, Β’ Πέτρου 2 (β) : 4 → “ερρίφθη εις την γην,” διότι δεν ευρέθη πλέον τόπος αυτών εν τω ουρανό.

 4. Ποιοι ερρίφθησαν με αυτόν; Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 7-10 → και οι άγγελοι αυτού ερρίφθησαν μετ’ αυτού

 5. Πόσοι άγγελοι ερρίφθησαν με αυτόν; Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 3,4 → και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έριψεν αυτούς εις την γην.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε πως όλες οι περικοπές της Γραφής ταυτίζονται η μία με την άλλη. Στον Ιώβ 38 (λη) : 7, αναφέρεται ότι τα άστρα της αυγής, οι άγγελοι, έψαλαν ομού στη δημιουργία. Η Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 3,4 δείχνει ότι ένα τρίτο απ’ αυτούς έπεσαν με το Σατανά. Στο Β’ Πέτρου 2 (β) : 4 επιβεβαιώνεται ότι ο Θεός δεν “εφείσθη” τους αγγέλους που αμάρτησαν. Ο Ιούδας 6 βεβαιώνει ότι πραγματικά άγγελοι έπεσαν. Για σκεφθείτε! Το ένα τρίτο των αγγέλων του ουρανού πλανήθηκε από το Σατανά. Έχει απίστευτη δύναμη να πλανά και να πείθει. Αυτός που εξαπάτησε αγγέλους μπορεί πολύ ποιο εύκολα να πλανήσει ανθρώπους. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχάσουμε αυτό. Είμαστε ασφαλείς μόνο κοντά στο Χριστό .

 6. Ποια είναι η καταγωγή των αγγέλων, συμπεριλαμβανομένου και του Σατανά; Κολοσσαείς 1 (α) : 16 → Είναι κτίσματα του Θεού επειδή τα πάντα δια αυτού εκτίσθησαν.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και ο Ιησούς, και ο άγγελος που έγινε ο Σατανάς, ζούσαν στον ουρανό πριν από τη δημιουργία του κόσμου αυτού. Εφ’ όσον ο Ιησούς δημιούργησε τα πάντα, δημιούργησε και τον άγγελο που έφερε την αμαρτία στο σύμπαν. Αναμφίβολα, κάποτε οι δύο αγαπούσαν ο ένας τον άλλο πολύ. Πόσο πόνο θα έφερε στην καρδιά του Ιησού, όταν είδε την ανταρσία και την αμαρτία ν’ αρχίζουν να αναπτύσσονται στην καρδιά του μεγάλου αυτού αγγέλου μέχρις ότου κατέστη αναγκαίο να τον απορρίψει από τον ουρανό! Και σήμερα, η αμαρτία είναι ακόμη η ίδια. Πάντοτε φέρνει χωρισμό από το Θεό, πόνο καρδιάς, λύπη και συμφορά.

 7. Τι έκανε ο Σατανάς στον ουρανό προτού πέσει, και ποιο ήταν το όνομα του; Ιεζεκιήλ 28 (κη) : 14, Ησαΐας 14 (ιδ) : 12, Ψαλμοί 80 (π) : 1

  1. Ησαΐας 14 (ιδ) : 12 → Το όνομα ήταν Εωσφόρος

  2. Ιεζεκιήλ 28 (κη) : 14 → Αυτός ήταν ένα χερούβ κεχρισμένον δια να επισκιάζει.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σ’ αυτές τις δύο περικοπές, Ιεζεκιήλ 28 και Ησαΐας 14 ο Σατανάς απεικονίζεται ως βασιλέας της Τύρου και βασιλέας της Βαβυλώνας. Τα σχήματα λόγου υπερβαίνουν μια απλή περιγραφή των δύο αυτών βασιλιάδων. Σ’ αυτές τις δύο δυνάμεις καθρεφτίζονται τα χαρακτηριστικά του πραγματικού τους βασιλιά το Σατανά. Σύμφωνα με τον Ψαλμό 80 (π) : 1 ο θρόνος του Θεού βρίσκεται μεταξύ δύο χερουβείμ (άγγελοι), (Βλέπετε τις παραπομπές), ένας στέκεται σε κάθε πλευρά, σε θέση ύψιστης τιμής και εμπιστοσύνης. Ο Εωσφόρος ήταν ένας από αυτούς τους χερουβείμ προτού πέσει.

Η ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ

 1. Πώς περιγράφει η Γραφή τον Εωσφόρο πριν από την πτώση του; Ιεζεκιήλ 28 (κη) : 12-17

  1. εδάφιο 12 → “πλήρης σοφίας, και τέλειος εις κάλος”

  2. εδάφιο 13 → “Ησο περιεσκεπασμένος από παντός λίθου τιμίου”

  3. εδάφιο 13 → “Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ήτο ητοιμασμένη δια σε την ημέραν καθ’ην εκτίσθης.”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι ο Εωσφόρος ήταν θαυμάσιος ψάλτης και μουσικός.

  1. Εδάφιο 15 → “Ησο τέλειος εν ταις οδαίς σου αφ’ης ημέρας εκτίσθης, εωσού ευρέθη αδικία εν σοι”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μύθος ότι ο Σατανάς είναι ένα παράξενο κράμα, μισού θηρίου, μισού ανθρώπου, έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί σκεπτόμενοι άνθρωποι να αρνηθούν την ύπαρξη του Σατανά. Έτσι γίνονται εύκολα θύματα στις εκτυφλωτικές του απάτες.

 2. Τι έκανε τον Εωσφόρο να πέσει; Ιεζεκιήλ 28 (κη) : 17, Ησαΐας 14 (ιδ) : 12-14

  1. Ιεζεκιήλ 28 (κη) : 17 → Επειδή ήταν τόσο λαμπρός, σοφός και όμορφος, έγινε περήφανος και εγωιστικός

  2. Ησαΐας 14 (ιδ) : 12-14 → Η υπερηφάνεια και η αυτό ύψωση τον έκαναν ν’ αποφασίσει να μοιάσει με τον Θεό.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Εωσφόρος ήθελε να κυβερνήσει τους πάντες, ακόμα και το Θεό. Ο Ιησούς, αντίθετα, πήρε την ταπεινή μορφή του ανθρώπου και έγινε δούλος. Το μάθημα είναι φανερό: Το να υπηρετούμε, να αγαπούμε, και να προσφέρουμε σημαίνει να ομοιοθούμε με τον Ιησού: Το να επιμένουμε να μας υπηρετούν οι άλλοι, να μεταχειριζόμαστε βία, να επιθυμούμε και να αρπάζουμε σημαίνει να ομοιοθούμε με το Σατανά. Όλοι είμαστε ή από την μία πλευρά, ή από την άλλη.

 3. Ποιες στρατηγικές και ποια χαρακτηριστικά του Σατανά αποκαλύπτονται στην Αποκάλυψη και σε άλλα μέρη του Λόγου του Θεού;

  1. Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 13 → Αυτός εδίωξε δηλαδή καταδίωξε τον λαό του Θεού.

  2. Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 9 και 20 (κ) : 8,10 → Αυτός οδηγεί σε πλάνες τους ανθρώπους.

  3. Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 10 → Αυτός είναι ένας κατήγορος των πιστών.

  4. Αποκάλυψη 2 (β) : 10 → Αυτός βάζει τον λαό του Θεού στην φυλακή.

  5. Αποκάλυψη 2 (β) : 13 → Αυτός καταδιώκει το λαό του Θεού.

  6. Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 12,17 → Αυτός είναι πολύ οργισμένος με αυτούς που κάνουν το θέλημα του Θεού.

  7. Ιωάννη 8 (η) : 44 → Αυτός είναι ένας ανθρωποκτόνος και ψεύτης.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

 1. Ποια καταπληκτική διπλή προειδοποίηση δίνει ο Θεός σε σχέση με την πιο αποτελεσματική στρατηγική του διαβόλου; Β’ Κορίνθιους 11 (ια) : 13-15

  1. Εδάφιο 14 → Ο Σατανάς εμφανίζεται ως άγγελος φωτός

  2. Εδάφιο 15 → Οι διάκοινοί του εμφανίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Σατανάς σπάνια παρουσιάζεται ως κακός, αλλά μάλλον ως ένας θερμός, αγαπητός φίλος ή χριστιανός εργάτης. Μ’ αυτό τον τρόπο απατά τους ανύποπτους κατά εκατομμύρια. Με αυτό το προσωπείο, είναι πολύ καταστρεπτικός. Συνήθως ο Σατανάς δεν εργάζεται φανερά. Μάλλον, εργάζεται μέσο ανθρώπινων πρακτόρων τους οποίους μπορεί να μεταχειριστεί, με τη θέληση τους ή άθελα ή ακόμα, χωρίς να το καταλάβουν. Βλέπετε Εφεσίους 6 (ς) : 12.

 2. Μπορεί ο Σατανάς να κάνει θαύματα στην πραγματικότητα, ή απλώς φαινομενικά; Αποκάλυψη 16 (ις) : 13,14, Β’ Θεσσαλονικείς 2 (β) : 9 → “Είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία.”

 3. Πόσο αποτελεσματικά είναι τα θαύματά του, στο να απατούν τους ανθρώπους; Ματθαίος 24 (κδ) : 24, Ματθαίος 7 (ζ) : 21-23.

  1. Ματθαίος 24 (κδ) : 23 → “ ώστε να πλανήσωσιν ει δυνατόν και τους εκλεκτούς”

  2. Ματθαίος 7 (ζ) : 21-23 → Είναι τόσο αποτελεσματικά ώστε στην ώρα της κρίσης πολλοί θα νομίζουν ότι είναι εκλεκτοί του Θεού έως που ο Ιησούς τους λέει ότι είναι εργάτες της αμαρτίας.

 4. Ο Σατανάς θα παρέθετε ποτέ αποσπάσματα από τη Γραφή για να αποπλανήσει; Ματθαίος 4 (δ) : 1,5,6. Ναι. Το έκανε ακόμα όταν πείραζε τον Χριστό στην έρημο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κακή χρήση της Γραφής αποτελεί συχνά το πιο ισχυρό όπλο του Σατανά.

 5. Με ποιους είναι ο Σατανάς ιδιαίτερα οργισμένος σ’ αυτές τις τελευταίες ημέρες; Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 17

  1. τους φυλάττοντας τας εντολάς του Θεού.

  2. Και έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού

 6. Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι ο Σατανάς δε θα εξαπατήσει εμένα; Ησαΐας 8 (η) : 20, Πράξεις 17 (ιζ) : 11, Ιωάννη 7 (ζ) : 17, Β’ Θεσσαλονικείς 2 (β) : 10-12.

  1. Ησαΐας 8 (η) : 20 → Πρέπει να ελέγξω τη θρησκεία μου με το νόμο και τη μαρτυρία (δηλαδή ο Λόγος του Θεού).

  2. Πράξεις 17 (ιζ) : 11 → Πρέπει να φέρω κάθε ακτίνα καινούργιο φως σε σύγκριση με τη διδασκαλία της Γραφής.

  3. Ιωάννη 7 (ζ) : 17 → Εάν είμαι πρόθυμος να κάνω το θέλημα του Θεού, θα γνωρίζω εάν η διδαχή είναι του Θεού ή όχι.

  4. Β’ Θεσσαλονικείς 2 (β) : 10-12 → Πρέπει να δεχθώ την αγάπη της αλήθειας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξετε τι πιστεύετε. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Η επιτυχής διαστρέβλωση της Γραφής από το Σατανά καταστρέφει εκατομμύρια. Ελέγχετε κάθε διδασκαλία προσεκτικά με το Λόγο του Θεού.

 7. Με ποιο επικίνδυνο ζώο μοιάζει ο Σατανάς σήμερα, και γιατί; Α’ Πέτρου 5 (ε) : 8, Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 12. → Ένα θυμωμένο λιοντάρι επειδή γνωρίζει ότι ολίγον καιρό έχει.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Σατανάς γνωρίζει ότι λίγο καιρό έχει. Πόσο τραγικό είναι ότι ελάχιστοι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό!

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

 1. Τελικά, πού θα τοποθετηθεί ο Σατανάς; Αποκάλυψη 20 (κ) : 10 → Στη λίμνη του πυρός και του θείου.

 2. Τι θα κάνει η φωτιά σ’ αυτόν, και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; Ιεζεκιήλ 28 (κη) : 18,19, Εβραίους 2 (β) : 14.

  1. Ιεζεκιήλ 28 (κη) : 18 → Θα τον καταφάγει με πυρ και θα τον καταστήσει σποδόν επί της γης

  2. Εβραίους 2 (β) : 14 → Ο Ιησούς θα τον “καταργήση δια του θανάτου”

  3. Ιεζεκιήλ 28 (κη) : 19 → “Δεν θέλεις υπάρξει έως αιώνος”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Σατανάς θα εκμηδενιστεί. Τι ανακούφιση να γνωρίζουμε ότι ο βασανιστής θα εκλείψει για πάντα!

 3. Πώς μπορούμε να νικήσουμε το διάβολο; Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 11.

  1. Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 11 → Δια το αίμα του αρνίου

  2. Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 11 → Δια τον λόγον της μαρτυρίας

  3. Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 11 → Με το να είμαστε πρόθυμοι να πεθάνουμε αντί να ντροπιάζουμε το Θεό.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπετε Ιάκωβο 4 (δ) : 7-9 για μερικές άλλες χρήσιμες συμβουλές προκειμένου να νικήσουμε το Σατανά.

 4. Μπροστά στην απαράμιλλη αγάπη του Ιησού για σένα σήμερα, και την πρόσκληση του στην Αποκάλυψη 22 (κβ) : 17 να γίνει παιδί του, θα αποφασίσεις:

  1. Να ζητήσεις από τον Ιησού να κυβερνάει την ζωή σου;

  2. Να ομολογήσεις σε άλλους για την αγάπη και τη δύναμη του;

  3. Να θεωρείς τη σχέση σου με τον Ιησού ζήτημα ζωής ή θανάτου;

ΝΑΙ

Κύλιση προς τα επάνω