Ο Διάβολος αλυσοδεμένος στην άβυσσο

Η Αποκάλυψη, κεφάλαιο 20, δηλώνει ότι ένας ισχυρός άγγελος θα δέσει το διάβολο με μια μεγάλη αλυσίδα και θα τον ρίξει στην άβυσσο για 1.000 χρόνια.

Δεν του αρέσει του Σατανά ότι αυτή η δυσάρεστη πληροφορία για το μέλλον του έχει καταγραφεί δημόσια μέσα στη Γραφή. Γι’ αυτό διαδίδει το ψέμα ότι η Αποκάλυψη είναι ένα κλειστό βιβλίο που είναι δυσνόητο σ’ όλους, αλλιώς διαστρεβλώνει την έννοιά του.

Δυστυχώς, αρκετά απ’ αυτά που λέγονται σήμερα για τα χίλια έτη, δεν είναι πραγματικά. Ορισμένα φαίνονται σαν εφευρέσεις του Σατανά να παγιδέψει ανθρώπους. Έτσι ενισχύει τη θέση του ως αρχηγός αυτών που διαλέγουν να επαναστατήσουν εναντίον του Θεού. Ο διάβολος ΔΕΝ παίζει. Έχει μόνο ένα σκοπό: τη δική σας καταστροφή, της οικογένειας σας, και όλων των ανθρώπων σ’ αυτή τη γη. Το ότι έχει διαστρεβλώσει τις πληροφορίες για τα 1.000 έτη, το έκανε με την απεχθή εκδικητική σκέψη να καταστρέψει εσένα κι εμένα. Η μόνη ασφάλεια μας είναι να παραμείνουμε στο Λόγο του Θεού. Όταν κάνουμε αυτό, θα ξεσκεπάζουμε τις παγίδες του διαβόλου, γιατί ο Κύριος είναι πρόθυμος να μας βοηθήσει.

ΟΙ ΔΥΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Ποιο γεγονός λαμβάνει μέρος στην αρχή της μεγάλης περιόδου των 1.000 ετών; Αποκάλυψη 20 (κ) : 4.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ – ΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Νέα Αγγλική Γραφή αποδίδει με πιο σαφήνεια την έννοια, “Αυτοί ξανα-έζησαν και βασίλεψαν με το Χριστό για χίλια έτη.” Έτσι, μια ανάσταση σημειώνει την αρχή της μεγάλης περιόδου των 1.000 ετών της Αποκάλυψης 20 (κ).

 1. Αυτή η ανάσταση ονομάζεται η πρώτη ανάσταση, Αποκάλυψη 20 (κ) : 5,6. Ποιοι θα αναστηθούν σ’ αυτήν;

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ (ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΚΑΙ ΑΓΙΟΙ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δίκαιοι, “μακάριοι και άγιοι” θα αναστηθούν στην πρώτη ανάσταση.

 1. Έχουμε προσέξει ότι η πρώτη ανάσταση, η ανάσταση των δικαίων, ΑΡΧΙΖΕΙ την περίοδο των 1.000 ετών της Αποκάλυψης 20 (κ). Ο Ιησούς μιλάει για τη δεύτερη ανάσταση ως την ανάσταση κρίσεως. Οι ασεβείς θ’ αναστηθούν σ’ αυτήν, Ιωάννης 5 (ε) : 28,29. Πότε θα γίνει η δεύτερη ανάσταση; Αποκάλυψη 20 (κ) : 5.

Όταν τα 1.000 έτη έχουν εκπληρωθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τώρα έχουμε αποδείξει τρία, σπουδαία σημεία:

 1. Η ανάσταση των δικαίων, η πρώτη ανάσταση αρχίζει τη μεγάλη περίοδο των 1.000 ετών.

 2. Η ανάσταση των ασεβών, η δεύτερη ανάσταση, κλείνει τη μεγάλη περίοδο των 1.000 ετών.

 3. Η περίοδος μεταξύ αυτών των δύο αναστάσεων είναι χίλια έτη της Αποκάλυψης 20 (κ).

ΟΙ ΔΥΟ ΑΜΟΙΒΕΣ

 1. Ποιο μεγάλο γεγονός συμβαίνει τον καιρό της πρώτης ανάστασης, όταν αρχίζουν τα 1.000 έτη; Α’ Θεσσαλονικείς 4 (δ) : 15,16.

Η δευτέρα παρουσία του Κυρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σκοπός της δευτέρας παρουσίας είναι να παραλάβει ο Ιησούς τους ανθρώπους που Τον έχουν υπηρετήσει μέσο όλων των αιώνων.

 1. Στη Δευτέρα Παρουσία, τι συμβαίνει στους αγίους που έχουν αναστηθεί από τον τάφο, και στους αγίους που ζουν, και βλέπουν την επιστροφή του Ιησού;

  1. Α’ Κορίνθιους 15 (ιε) : 51-54.

  2. Φιλιππησίους 3 (γ) : 20,21.

  3. Α. Θεσσαλονικείς 4 (δ) : 17.

   1. Θα μεταμορφωθούν από θνητοί σε ΑΘΑΝΑΤΟΙ.

   2. Θα λάβουν σώματα σαν το σώμα του ΧΡΙΣΤΟΥ

   3. Οι άγιοι θα αρπαχθούν “εις απάντησιν του Κυρίου εις τον ΝΕΦΕΛΕΣ. 

 2. Τι συμβαίνει στους ασεβείς που ζουν όταν ο Ιησούς επιστρέψει; Β’ Θεσσαλονικείς 1 (α) : 7-9, 2 (β) : 8, Ησαΐας 11 (ια) : 4.

Θα απωλέση με το πνεύμα του στόματος αυτού και θα εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού.

 1. Η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού πώς θα επηρεάσει του ασεβείς που είναι στους τάφους τους; Αποκάλυψη 20 (κ) : 5, πρώτο μέρος.

Μένουν μέσα στους τάφους τους έως να πληρωθόσιν τα 1.000 έτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δίκαιοι νεκροί (οι “μακάριοι και άγιοι”) ανασταίνονται στην αρχή των 1.000 ετών, Αποκάλυψη 20 (κ) : 6. Οι υπόλοιποι νεκροί (οι ασεβείς) παραμένουν στους τάφους τους και δεν ανασταίνονται μέχρι το τέλος των 1.000 ετών, Αποκάλυψη 20 (κ) : 5.

 1. Ο Ιησούς υποσχέθηκε ότι, στην επιστροφή Του, θα πάρει το λαό Του στον ίδιο τόπο που πήγε Αυτός στην ανάληψη Του. Ποιος είναι αυτός ο τόπος; Πράξεις των Αποστόλων 1 (α) : 9-11, Ιωάννης 13 (ιγ) : 33,36, Ιωάννης 14 (ιδ) : 1-3.

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ (ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Ιησούς υποσχέθηκε ότι θα πάει να ετοιμάσει τόπο για το λαό Του, και έπειτα θα επιστρέψει να τους πάρει σ’ αυτή τη βασιλεία. Στις Πράξεις των Αποστόλων 1 (α)  : 9-11 λέει κατηγορηματικά ότι πήγε στον Ουρανό. Στο Ιωάννη 13 (ιγ) : 33,36 υποσχέθηκε ότι κάποια μέρα οι μαθητές Του θα τον συναντούσαν εκεί που θα πήγαινε – στον ουρανό.

Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΕΤΩΝ (Σχόλιο #1) , ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ 1.000 ΕΤΗ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 1.000 ΕΤΩΝ

 1. Σε όραμα, ο Ιερεμίας είδε τη γη αμέσως μετά τον αρχομό του Ιησού. Πώς περιέγραψε αυτά που είδε; Ιερεμίας 25 (κε) : 33.

Θέλουσι κοίτεσθαι τεθανατωμένοι παρά Κυρίου απ’ άκρον της γης έως άκρου της γης·  δεν θέλουσι θρηνολογή, ουδέ συναχθη ουδέ ταφή.”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είδε πτώματα να σκεπάζουν τη γη. Κανένας δε θαβόταν και κανένας δεν έκλαιε. Η αιτία είναι απλή: δεν έμενα κανένας να διεξάγει μία κηδεία γιατί, κατά τα 1000 έτη, όλοι οι δίκαιοι είναι στον ουρανό και όλοι οι ασεβείς είναι νεκροί. Στην Αποκάλυψη 19 (ιθ) : 11-21 δίνεται μία περιγραφή της δευτέρας παρουσίας του Ιησού. Ο Ιησούς είναι ο άνθρωπος επάνω στο λευκό άλογο (εδάφιο 11). Αυτός χτυπάει τα έθνη στον αρχομό Του (εδάφιο 15) και τα πτώματα είναι σκορπισμένα παντού, όταν αρχίζουν τα 1000 έτη (εδάφια 17,18,21).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΗΜΩΣΗ

 1. Τι συμβαίνει στη γη στον ερχομό του Ιησού; Αποκάλυψη 16 (ις) : 18,20,21.

Και έγεινε σεισμός μέγας – και χαλάζια μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινεν εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους.”

 1. Πώς θα είναι οι συνθήκες στη γη κατά τα 1000 έτη; Ησαΐας 24 (κδ) : 1,3,19,20 – Ιερεμίας 4 (δ) : 23-26,28.

Πέντε συνταρακτικές συνθήκες φανερώνονται:

 1. Και δεν υπήρχε φως αυτών. Και οι ουρανοί άνωθεν θέλουσι συσκωτιστεί” Ιερεμίας 4 (δ) : 23,28.

 2. Και ιδού, δεν υπήρχεν άνθρωπος”. Ιερεμίας 4 (δ) : 25.

 3. Επέβλεψα επί την γην, και ιδού άμωρφος και έρημος” Ιερεμίας 4 (δ) : 23.

 4. Ολοκλήρως θέλει κενωθή η γη, και ολοκλήρως θέλει γυμνωθή. Ησαΐας 23 (κδ) : 3.

 5. Η γη κατεσυντρίφθη”. Ησαΐας 24 (κδ) : 19.

 1. Ποια είναι αυτή “η άβυσσος” όπου είναι δεμένος ο διάβολος κατά τη διάρκεια των 1000 ετών, όπως λέει η Αποκάλυψη 20 (κ) : 1-3;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΙΝ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ #2, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ “Η ΑΒΥΣΣΟΣ – Α”.

Άβυσσος” σημαίνει αυτή η γη. “άμορφος και έρημος” με “τους ουρανούς” χωρίς φως και δεν υπήρχεν άνθρωπος ζωντανός στη γη.”

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΔΕΜΕΝΟΣ

 1. Γιατί θα δεθεί ο διάβολος κατά τη διάρκεια των 1000 ετών; Αποκάλυψη 20 (κ) : 3.

Δια να μη πλανήσει τα έθνη πλέον”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε προσεκτικά το μέρος του σχολίου #2 που έχει τον τίτλο “Δέσιμο του Σατανά – Β.”

 1. Τι θα κάνουν οι δίκαιοι στον Ουρανό κατά τη διάρκεια των 1000 ετών; Αποκάλυψη 20 (κ) : 4,12,13.

Θα λάβουν μέρος στην κρίση του θεού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η κρίση, στην οποία οι άγιοι λαμβάνουν μέρος, γίνεται στον Ουρανό. Ο Ιησούς είπε ότι ο τόπος που ετοιμάζει για το λαό Του, είναι στο σπίτι του Πατέρα Του, Ιωάννης 14 (ιδ) : 2,3 και ότι ο Πατέρας Του είναι στον Ουρανό, Ματθαίων 6 (ς) : 9.

 1. Ποιος είναι ο σκοπός της γιγαντιαίας αυτής δίκης και κρίσης; Εφόσον τότε όλοι οι άνθρωποι θα έχουν σωθεί ή θα είναι χαμένοι; Α’ Κορινθίους 6 (ς) : 2,3 – Αποκάλυψη 22 (κβ) : 12, Β’ Πέτρου 2 (β) : 9.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΩ Ν’ ΑΝΑΛΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.

 1. Αυτή η κρίση δεν συμπεριλαμβάνει τους δίκαιους. Η κρίση για όλους τους σεσωσμένους πραγματοποιείται πριν από την δευτέρα παρουσία του Χριστού. Μελλοντικά μαθήματα του Σεμιναρίου θα εξετάσουν την κρίση των δικαίων.

 2. Η κρίση συμπεριλαμβάνει μόνο τους νεκρούς, Αποκάλυψη 20 (κ) : 12. Μόνο οι ασεβείς είναι νεκροί, ως εκ τούτου αυτή η κρίση συμπεριλαμβάνει μόνο του ασεβείς.

 3. Αυτή η κρίση εκπληρώνει δύο πολύ σπουδαία πράγματα:

  1. Επιβάλλει το βαθμό τιμωρίας για όλους τους χαμένους, συμπεριλαμβανομένου του Σατανά και τους αγγέλους του. Αποκάλυψη 22 (κβ) : 12 – Α’ Κορινθιους 6 (ς) : 2,3, και

  2. Εξηγεί στους δίκαιους, γιατί μερικά αγαπητά τους πρόσωπα αποκλείστηκαν από τον ουρανό.

 4. Το φοβερό πρόβλημα της αμαρτίας θα τακτοποιηθεί μόνο όταν όλοι εκείνοι που είχαν κάποια σχέση (και άνθρωποι και άγγελοι) κατανοήσουν, και ομολογήσουν δημόσια ότι ο Θεός φέρθηκε με αγάπη, δικαιοσύνη και τιμιότητα προς το καθετί. Η κρίση, στις διάφορες φάσεις της, το ξεκαθαρίζει αυτό και για τους ανθρώπους και για τους αγγέλους. Ο Θεός ήδη κατανοεί τα πάντα. Η κρίση δε γίνεται γι’ Αυτόν.

  1. Αυτή η κρίση αποφασίζει για το βαθμό τιμωρίας για τους ασεβείς (Χαμένους)

  2. Επίσης διευκρινίζει στους δικαίους γιατί μερικά αγαπητά τους πρόσωπα αποκλείστηκαν από τον ουρανό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΤΑΞΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 1000 ΕΤΩΝ (Σχόλιο #1) ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 1000 ΕΤΩΝ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ 1000 ΕΤΩΝ

 1.  Ποια μεγάλη πόλη κατεβαίνει στη γη στο τέλος των 1000 χρόνων; Αποκάλυψη 21 (κα) : 2,10.

ΝΕΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

 1. Πού θα εγκατασταθεί η πόλη σ’ αυτή τη γη;

Εκεί που βρίσκεται το Όρος των Ελαιών κοντά στην Ιερουσαλήμ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθώς ο Κύριος πατεί στο Όρος των Ελαιών, ο λόφος θα σχιστεί, και θα διασκορπισθεί για να δημιουργήσει μια τεράστια πεδιάδα, τη βάση για την Αγία Πόλη. Προσέξετε ότι η τρίτη παρουσία του Χριστού, στο τέλος των 1000 ετών είναι ΜΑΖΙ με τους Αγίους, Ζαχαρίας 14 (ιδ) : 5. Στη Δευτέρα Παρουσία, στην αρχή των 1000 ετών, ο Ιησούς έρχεται για τους αγίους Του, Ματθαίος 24 (κδ) : 31.

 1. Τι γίνεται στο Σατανά μετά τα 1000 έτη; Αποκάλυψη 20 (κ) : 7.

Θέλει ληθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να θυμόμαστε ότι η ανάσταση των ασεβών λαμβάνει μέρος στο τέλος των 1000 ετών, Αποκάλυψη 20 (κ) : 5. Αυτή η ανάσταση ελευθερώνει το Σατανά, επειδή πάλι έχει ανθρώπους να εξαπατήσει.

 1. Τι κάνει ο Σατανάς που δείχνει ότι δεν έχει αλλάξει η καρδιά του κατά τη διάρκεια των 1000 ετών; Αποκάλυψη 20 (κ) : 8.

Και θέλει εξέλθει δια να πλανήση τα έθνη”.

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΤΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΣΕΒΕΙΣ

 1. Όταν ο Σατανάς και οι οπαδοί του περικυκλώσουν την Αγία Πόλη, τι συμβαίνει σ’ αυτούς; Αποκάλυψη 20 (κ) : 9.

Πυρ κατεβαίνει από το Θεό εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς.

 1. Τι γίνεται στο διάβολο τότε; Αποκάλυψη 20 (κ) : 10.

Και ο διάβολος – ερίφθη εις την λύμνη του πυρός και του θείου”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διάβολος θα είναι μέσα στη φωτιά, όχι έξω να παρακολουθεί τη φωτιά, ή να τυραννήσει τους ασεβείς μέσα στις φλόγες.

 1. Πώς ονομάζει ο Ιησούς αυτή τη φωτιά; Αποκάλυψη 20 (κ) : 14.

Ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι ανασταίνονται από τον πρώτο θάνατο, Εβραίους 9 (θ) : 27 – Ιωάννης 5 (ε) : 28,29. Από το δεύτερο θάνατο, όμω, δεν υπάρχει ανάσταση.

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΜ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ

 1. Τι κάνει ο Ιησούς όταν η γη έχει καθαριστεί από τη φωτιά; Β’ Πέτρου 3 (γ) : 10-13 – Αποκάλυψη 21 (κα) : 1,3.

Θα κτίσει “νέους ουρανούς και νέα γη”.

 1. Πού θα ζήσει ο Κύριος μετά από τη δημιουργία της νέας γης; Αποκάλυψη 21 (κα) : 1-4 – Αποκάλυψη 20 (κ) : 9.

Αυτός θα ζήσει στη γη μετα των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Ιησούς υποσχέθηκε ότι οι πράοι θα κληρονομήσουν τη γη, Ματθαίος 5 (ε) : 5. Σύμφωνα με την υπόσχεση αυτή, ο Θεός θα ιδρύσει τη Βασιλέια εδώ στη νέα γη, και θα ζήσει με το λαό Του. Αυτή η γη θα γίνει το κέντρο του σύμπαντος. Προσέξετε όμως, παρακαλώ, ότι δε μεταφέρει τη Βασιλεία Του εδώ για να σώσει τους ασεβείς. Η Βασιλεία εγκαθίσταται εδώ μόνο όταν οι ασεβείς έχουν καταστραφεί από τη φωτιά.

 1. Πού πρέπει να είναι γραμμένο το όνομά μου εάν θέλω να αποφύγω τη φωτιά; Αποκάλυψη 20 (κ) : 15.

Μέσα στο βιβλίο της Ζωής.

ΕΔΩ, ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 1000 ΕΤΩΝ, Σχόλιο #1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ “ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ”.

 1. Ποιους προσκαλεί ο Ιησούς, να γίνουν πολίτες της μεγάλης καινούργιας Βασιλείας Του; Αποκάλυψη 22 (κβ) : 17.

Και όστις θέλει, ας λαμβάνει δωρεάν το ύδωρ της ζωής”.

 1. Θα δεχθείτε τώρα τη θαυμάσια, γεμάτη-αγάπη πρόσκληση των Ιησού;

ΝΑΙ

Κύλιση προς τα επάνω