Η χώρα της καινούργιας αρχής

Πριν από πολλά χρόνια, ένας ποιητής είπε

“Ω να υπήρχε ένας τόπος ωραίος

Μία χώρα της καινούργιας αρχής

Όπου τα λάθη και οι πίκρες μου

Ν’ αποβληθούν

Να μην τα ιδώ στο εξής.”

Όλοι μας, κάποτε, είχαμε τον πόθο να είχαμε την ευκαιρία να ξαναρχίσουμε τη ζωή μας με μια καινούργια, καθαρή σελίδα. Το βιβλίο της Αποκάλυψης κατ’ επανάληψη αναφέρεται στο προνόμιο της καινούργιας αρχής.

Παραδείγματος χάριν, η Αποκάλυψη 1 (α) : 5 μας λέει ότι ο Ιησούς πλένει το κακό από τη ζωή μας για να μπορέσουμε να ξαναρχίσουμε. Η Αποκάλυψη 3 (γ) : 8 μας παρουσιάζει μια ανοιχτή πόρτα προς μια καινούργια ζωή. Η Αποκάλυψη 10 (ι) : 8-11 εξηγεί ότι, μετά από μια πικρή απογοήτευση, πρέπει να ξανα-ξεκινήσουμε, και η Αποκάλυψη 21 (κα) : 5 υπόσχεται ότι ο Ιησούς θα κάνει τα πάντα νέα.

Ξέρετε ότι ο Ιησούς έχει θεσπίσει για μας μια δημόσια τελετή μέσα στην οποία το παρελθόν θάβεται επίσημα και μια θαυμάσια, καινούργια ζωή αρχίζει; Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που μπορεί να συγκριθεί με αυτό το γεγονός για τη χαρά, την ικανοποίηση, την εσωτερική ειρήνη και την ανακούφιση που φέρνει. Είναι ανεκτίμητο.

Ο Ιησούς λέει ότι, αυτή η σημαντική πείρα είναι απαραίτητη για όσους θα είναι στην καινούργια βασιλεία Του. Αυτό το μεγαλοπρεπές γεγονός λέγεται βάπτιση. Ας δούμε τι λέει ο Χριστός γι’ αυτό το ζωτικό θέμα.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ

 1. Τι είπε ο Ιησούς στους μαθητές Του; Ματθαίος 28 (κη) : 19

  “Προευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς”.

 2. Πόσο σπουδαία είναι η βάπτιση; Μάρκος 16 (ις) : 16

  “Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή”

 3. Ποιοι είναι μερικοί τύποι βαπτίσματος που χρησιμοποιούνται σήμερα;

  1. Κατάδυση (Ολόκληρο το σώμα σκεπασμένο με νερό, προς τα πίσω).

  2. Τριπλή κατάδυση (Ολόκληρο το σώμα σκεπασμένο με νερό, προς τα εμπρός, τρεις φορές).

  3. Ράντισμα με νερό.

  4. Χύσιμο νερού επάνω στο άτομο.

  5. Ράντισμα με πέταλα τριαντάφυλλων ή με αλάτι.

  6. Χρίσμα με λάδι.

  7. Χρίσμα με κρασί.

  8. Χωρίς την χρήση νερού.

  9. Λόγια από το τηλέφωνο ή ταχυδρομικώς.

  10. Το Άγιο Πνεύμα στη ζωή.

  11. Συμβολικά ή μεταφορικά.

 4. Τουλάχιστον δεκαπέντε τελετές ονομάζονται “βάπτιση” σήμερα. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι οποιοδήποτε είδος ή τύπος βαπτίσματος είναι ευπρόσδεκτος εφόσον το άτομο είναι ειλικρινές. Τι λέει η Γραφή γι’ αυτό; Εφεσίους 4 (δ) : 5

  “Εις Κύριος, μια πίστις, εν βάπτισμα”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Θεός αναγνωρίζει μόνο έναν αληθινό τύπο βαπτίσματος. Όλοι οι άλλοι τύποι απλώς δεν είναι βάπτιση.

 5. Τι σημαίνει η λέξη βαπτίζω;

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λέξη βαπτίζω σημαίνει βυθίζω, βουτώ, καταδύω.

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

 1. Ποιος είναι το παράδειγμα μου στο καθετί, συμπεριλαμβανομένου και του βαπτίσματος; Α’ Πέτρου 2 (β) : 21

  Η ζωή του Χριστού.

 2. Ποιον τύπο βάπτισης μεταχειρίστηκε ο Ιωάννης όταν βάπτισε τον Ιησού; Μάρκος 1 (α) : 9-11.

  Μέσα στο νερό

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ, προσέξτε ότι ο Ιωάννης βάπτισε τον Ιησού “μέσα” στον Ιορδάνη ποταμό, και όχι στην όχθη. Σημειώστε, επίσης, ότι ο Ιησούς αναδύθηκε “από του ύδατος”, που δείχνει ότι ήταν κάτω, μέσα στο νερό. Στην πραγματικότητα όλες οι εκκλησίες συμφωνούν ότι ο Ιησούς βαπτίσθηκε διά καταδύσεως.

 3. Όταν, στην αρχή, ο Ιωάννης αρνήθηκε να βαπτίσει τον Ιησού, τι του είπε ο Ιησούς; Ματθαίος 3 (γ) : 13-15

  “Άφες τώρα διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνη”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Ιησούς δεν χρειαζόταν τη βάπτιση αλλά εξήγησε στον Ιωάννη ότι όλοι ΕΜΕΙΣ τη χρειαζόμαστε. Έτσι για να μας δώσει ένα τέλειο παράδειγμα για μια δίκαιη ζωή, ήταν αναγκαίο να βαπτιστεί. Η δική Του βάπτιση προφέρεται επίσης για όλους αυτούς που, όπως ο ληστής στο σταυρό, δεν μπορούν να βαπτιστούν.

 4. Γιατί βάπτιζε ο Ιωάννης στο Αινών; Ιωάννης 3 (γ) : 23

  “Διότι ήσαν εκεί ύδατα πολλά”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάδυση απαιτεί βαθύ νερό. Για ράντισμα ή χύσιμο, 200 λίτρα θα ήταν αρκετά να βαπτιστεί ένα μικρό στράτευμα.

 5. Μερικοί λένε ότι οι μαθητές άλλαξαν τον τρόπο του βαπτίσματος. Αναφερόμενος ακόμα στους αγγέλους, τι λέει ο Παύλος γι’ αυτούς που διδάσκουν κάτι διαφορετικό από αυτό που δίδασκε ο Ιησούς; Γαλάτες 1 (α) : 11,12,8,9

  “Ας ήναι ανάθεμα”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Παύλος το κάνει πολύ σαφές. Η κατάρα του Ουρανού θα ήταν επάνω σε οποιονδήποτε άνθρωπο ή άγγελο, που θα προσπαθούσε να αλλάξει ένα δίδαγμα του Ιησού.

 6. Ο Φίλιππος, ένας ευαγγελιστής, που κήρυττε μετά την ανάληψη του Ιησού, βάπτισε τον ταμία της Αιθιοπίας. Ποια μέθοδο βαπτίσματος μεταχειρίστηκε; Πράξεις των Αποστόλων 8 (η) : 27-39

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Φίλιππος βάπτισε τον ταμία με τον ίδιο τρόπο που βαπτίσθηκε ο Ιησούς.

Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΑ

 1. Σύμφωνα με τον Ιησού, πόσο σπουδαία είναι η βάπτιση; Ιωάννης 3 (γ) : 5

  “Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Ιησούς είπε ότι η βάπτιση μέσα στο νερό είναι απαραίτητη για τη σωτηρία. Ο σταυρός του Ιησού, που όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ανυπολογίστης σπουδαιότητας, αναφέρεται 28 φορές στην Καινή Διαθήκη, ενώ η βάπτιση αναφέρεται περισσότερο από 100 φορές. Ας μην την περιφρονήσει κανείς. Στην αναγέννηση, η αλλαγή στον άνθρωπο είναι τόσο ριζική και το αποφασιστικό σημείο στη ζωή τόσο κρίσιμο, ώστε ο Ιησούς διάταξε να επισημοποιηθεί το γεγονός με τη σπουδαία τελετή του βαπτίσματος. Για να αποδείξει αυτή τη σπουδαιότητα, ο Ίδιος βαπτίστηκε. Έπειτα, συμπεριέλαβε το βάπτισμα στη σημαντική εντολή που έδωσε στην εκκλησία Του, Ματθαίος 28 (κη) : 18-20.

 2. Εφόσον ο Ιησούς καθιέρωσε μόνο το βάπτισμα διά καταδύσεως, από που επήλθαν οι άλλες μορφές βαπτίσματος; Ματθαίος 15 (ιε) : 9

  “Εις μάτην δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Άνθρωποι παρασυρμένοι εισήγαγαν αυτές τις άλλες μορφές βαπτίσματος, χωρίς την έγκριση του ουρανού. Η ιστορία δηλώνει σαφώς ότι επί αιώνες μετά το σταυρό, η βάπτιση διά καταδύσεως ήταν η συνηθισμένη μέθοδος του βαπτίσματος. Πολλές από τις αρχαίες εκκλησίες της Ευρώπης έχουν ακόμα μεγάλα βαφτιστήρια για κατάδυση, αν και δεν τα μεταχειρίζονται πλέον. Ο κεκλιμένος Πύργος της Πίζας είναι το καμπαναριό για μια μεγάλη εκκλησία που έχει ακόμα ένα βαφτιστήρι πάνω από 4 μέτρα σε διάμετρο και 1,219 μέτρα σε βάθος. Οι άλλες μορφές βαπτίσματος προστέθηκαν, επειδή είναι πιο πρακτικές. Με αυτό τον τρόπο, μια ιερή τελετή που έδωσε ο Θεός έχει παραποιηθεί από ανθρώπινα χέρια.

 3. Μερικοί ισχυρίζονται ότι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι το μόνο πράγμα που απαιτεί ο Θεός. Είναι αλήθεια αυτό; Πράξεις των Αποστόλων 10 (ι) : 44-48.

  ΟΧΙ

  Κατά την Γραφή, πριν βαπτιστεί κανείς, πρέπει να έχουν λάβει χώρα τα εξής:

  1. Πρέπει να διδαχθεί και να δεχθεί όλες τις διδασκαλίες του Ιησού. → Ματθαίος 28 (κη) : 18-20

  2. Πρέπει να πιστεύει αυτές τις διδασκαλίες με όλη την καρδιά του. → Μάρκος 16 (ις) : 16

  3. Πρέπει να μετανοήσει (επτά φορές η Αποκάλυψη τονίζει τη μετάνοια), Αποκάλυψη 2 (β) : 5,16,21,22 & 3 (γ) : 3,19 → Πράξεις των Αποστόλων 2 (β) : 38

  4. Πρέπει να αποστρέφεται την αμαρτία. → Ρωμαίους 6 (ς) : 5,6 & Ματθαίος 3 (γ) : 7,8

  5. Πρέπει να αναγεννηθεί. → Β’ Κορίνθιους 5 (ε) : 17 & Ιωάννης 3 (γ) : 5

 4. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, πρέπει τα μωρά να βαπτίζονται;

  ΟΧΙ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον τα μωρά δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τις παραπάνω απαιτήσεις του Θεού, κανένας εκκλησιαστικός λειτουργός δεν έχει το δικαίωμα να τα βαπτίσει. Η αμαρτία δε λογαριάζεται στο παιδί μέχρι να είναι σε ηλικία να καταλάβει και να είναι υπεύθυνο άτομο, Ιωάννης 9 (θ) : 41 & Ιάκωβος 4 (δ) : 17. Τότε πρέπει το παιδί να ετοιμαστεί για βάπτιση.

Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΚΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

 1. Στην εποχή του Νώε, οι άνθρωποι σώθηκαν με το να μπουν στην κιβωτό. Τι μας δίνει σήμερα ο Θεός, αντί την κιβωτό; Α’ Πέτρου 3 (γ) : 20,21

  “Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΚΙΒΩΤΟΣ μέσα στο νερό συμβόλιζε την προστασία στην εποχή του Νώε, και ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ μέσα στο νερό του βαπτίσματος συμβολίζει το ίδιο σήμερα. Και στις δύο περιπτώσεις, η καρδιά πρέπει πρώτα να είναι εντάξει. Αλλά κάποιος του οποίου η καρδιά είναι εντάξει και κατανοεί το Βιβλικό βάπτισμα θα βαπτιστεί, όπως ο Νώε και η οικογένεια του, που όχι μόνο πίστευαν αλλά και μπήκαν στην κιβωτό της προστασίας.

 2. Η βάπτιση μοιάζει με ένα γάμο στον οποίο ο άνθρωπος ενώνεται ή παντρεύεται με το Χριστό. Τίνος όνομα παίρνει ο άνθρωπος στην βάπτισή του; Γαλάτες 3 (γ) : 27

  “Επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη βάπτιση παίρνουμε το όνομα του Χριστού όπως μία γυναίκα παίρνει το όνομα του άνδρα της. Η βάπτιση είναι τόσο αναγκαία στο χριστιανό, όσο είναι η τελετή της στέψης στο γάμο. Και οι δύο τελετές πρέπει να βασίζονται σε βαθιά αγάπη και πλήρη κατανόηση, για να έχουν νόημα. Το να αρνηθούμε το βάπτισμα, σημαίνει να αρνηθούμε να πάρουμε το όνομα του Χριστού, όπως η σύζυγος παίρνει το όνομα του άνδρα της.

 3. Οι λυτρωμένοι, που ονομάζονται “η νύφη του Ιησού”, αναφέρονται αρκετές φορές στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Τι είπε ο άγγελος γι’ αυτούς που ακολουθούν τον Ιησού; Αποκάλυψη 21 (κα) : 9

  “Ελθέ, θέλω σοι δείξει την νύμφην, του Αρνίου την γυναίκα”

 4. Μερικοί τηρούν την ημέρα της Κυριακής προς τιμή της ανάστασης, αλλά τι ζήτησε ο Ιησούς να κάνουμε στην ανάμνηση του θανάτου, της ταφής και της ανάστασης του; Ρωμαίους 6 (ς) : 4-6

  ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καρδιά της σωτηρίας βρίσκεται στο θάνατο, στην ταφή και την ανάσταση του Ιησού, Α’ Κορίνθιους 15 (ιε) : 3,4. Το βάπτισμα διά καταδύσεως ενσωματώνει και τα τρία. Υπάρχει ΘΑΝΑΤΟΣ προς την αμαρτία. Έπειτα η ΤΑΦΗ κάτω από το νερό. Και μετά μια ΑΝΑΣΤΑΣΗ από το νερό σε μια τελείως καινούργια ζωή. Καμιά άλλη μορφή βαπτίσματος δεν ταιριάζει σε τέτοιο συμβολισμό. Δόξα στο Θεό, υπάρχει ένας τάφος μεταξύ του Χριστιανού και της παλιάς ζωής του. Η βάπτιση είναι τόσο σπουδαία στη δική μου ζωή, όσο ο θάνατος, η ταφή και η ανάσταση του Ιησού για τη σωτηρία, Ιωάννης 3 (γ) : 5.

 5. Η γραφή δηλώνει κατηγορηματικά ότι αυτοί που θα σωθούν πρέπει να γίνουν μέλη της εκκλησίας του Θεού, Πράξεις των Αποστόλων 2 (β) : 47. Ποια δημόσια τελετή κάνει επίσημη την είσοδο στην εκκλησία; Α’ Κορίνθιους 12 (ιβ) : 13

  “Διότι ημείς πάντες δια το ενός Πνεύματος εβαπτίσθημεν εις εν σώμα”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάπτισμα είναι η επίσημη πράξη που μας καθιστά μέλη του σώματος του Χριστού. Το σώμα Του είναι η εκκλησία Του, Κολοσσαείς 1 (α) : 18. Ο Χριστός έχει ορίσει το βάπτισμα να είναι το σημείο της εισόδου στην πνευματική Του βασιλεία.

 6. Είναι σωστό να ξαναβαπτιστεί κανείς; Πράξεις των Αποστόλων 19 (ιθ) : 2-5

  Ναι όταν δεν έχει βαπτιστεί σωστά, ή όταν ενώ βαπτίστηκε έπεσε πάλι στην αμαρτία και ξανά επέστρεψε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ξαναβάπτιση είναι σωστή όταν δεχόμαστε σημαντικό, καινούργιο φως.

Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ

 1. Όταν ο άνθρωπος έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για βάπτιση, πόσο σύντομα πρέπει να βαπτιστεί; Πράξεις των Αποστόλων 22 (κβ) : 16

  Όσο πιο γρήγορα γίνεται

 2. Όταν αρνηθώ το βάπτισμα, τίνος συμβουλή απορρίπτω; Λουκάς 7 (ζ) : 30

  Απορρίπτω “την βουλή του Θεού”

 3. Όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε, τι είπε ο Ουράνιος Πατέρας του; Μάρκος 1 (α) : 11

  “Συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην”

 4. Όταν οι άνθρωποι ακολουθούν τον Ιησού στο βάπτισμα διά καταδύσεως σήμερα, Αυτός λέει ξανά “Είμαι ευχαριστημένος με εσένα”. Θέλετε να ετοιμαστείτε γι’ αυτή την ιερή τελετή, ώστε ο Ιησούς να χαρεί στην βάπτισή σου;

Κύλιση προς τα επάνω