Η τήρηση της Κυριακής και το βιβλίο της Αποκάλυψης

Εφόσον η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο για τις έσχατες ημέρες, και εφόσον έχει ως κέντρο τον Ιησού και την ανάσταση Του, θα περίμενε κανείς να βρει μερικά ενδιαφέροντα σχόλια σ’ αυτό το βιβλίο σχετικά με την εκκλησιαστική συνήθεια να φυλάγεται η Κυριακή ως ημέρα αργίας, προς τιμή της ανάστασης.

Αλλά, περιέργως, η ημέρα αυτή ούτε καν αναφέρεται. Ακόμα πιο περίεργο, ενώ η ημέρα αυτή αναφέρεται οκτώ φορές σε άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης, δεν υπάρχει πουθενά εντολή να την τηρήσουμε αγία. Αφού εκατομμύρια ειλικρινείς και αγαπημένοι Χριστιανοί έχουν τη λατρεία την Κυριακή, γιατί δε μιλάει η Γραφή γι’ αυτό το θέμα;

Μήπως κρύβεται κάτι βαθύτερο εδώ, από ότι φαίνεται επιφανειακά; Η απάντηση είναι “ναι”! Μία από τις πιο σπουδαίες προφητείες του βιβλίου της Αποκάλυψης έχει σχέση με το θέμα της λατρείας της Κυριακής. Ένα από τα μαθήματα του Σεμιναρίου μας θα εξετάσει αυτό το κρίσιμο θέμα, λεπτομερώς.

Όμως, θα ήταν αδύνατο να καταλάβουμε αυτή τη σπουδαία προφητεία, εάν πρώτα δεν καταλάβουμε πλήρως το σημερινό θέμα. Έτσι, ας εξετάσουμε τα οκτώ βιβλικά εδάφια στην Καινή Διαθήκη, που αναφέρονται στην πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Είναι ευνόητο ότι εάν υπάρχει μία Βιβλική εντολή να τηρήσουμε την Κυριακή αγία, θα τη βρούμε σε μια από αυτές τις Βιβλικές περικοπές.

ΟΚΤΩ ΕΔΑΦΙΑ ΠΕΡΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 1. Σκεφτείτε τρία από αυτά τα εδάφια της Καινής Διαθήκης, που μιλούν για την ανάσταση τιυ Ιησού. Μάρκος 16 (ις) : 9 & Ματθαίος 28 (κη) : 1 & Ιωάννης 20 (κ) : 1. Υπάρχει κανένα από αυτά τα εδάφια που δίνει την εντύπωση ότι η ημέρα πρέπει να θεωρείται αγία;

  ΟΧΙ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέσα στη Γραφή, η Κυριακή πάντοτε ονομάζεται η πρώτη μέρα της εβδομάδας.

 2. Η τέταρτη περικοπή είναι Μάρκος 16 (ις) : 1,2. Δείχνει αυτή η περικοπή ότι η ημέρα είναι αγία;

  ΟΧΙ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όμως αυτή η περικοπή της Καινής Διαθήκης μας λέει κάτι ενδιαφέρον. Μας λέει ότι η Κυριακή δεν είναι το Σάββατο. Δείχνει ότι το Σάββατο ήδη είχε περάσει όταν ήρθε η Κυριακή.

 3. Λουκά 24 (κδ) : 1 είναι το πέμπτο εδάφιο της Καινής Διαθήκης που αναφέρεται στην πρώτη μέρα της εβδομάδας. Λέει αυτό το εδάφιο ότι η ημέρα είναι αγία;

  ΟΧΙ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Κατά Λουκά Ευαγγέλιο γράφτηκε, από ένα εθνικό Χριστιανό, 30 χρόνια μετά από την ανάσταση του Χριστού, αλλά δεν αναφέρεται σε αλλαγή στην ημέρα της λατρείας.

 4. Ο Ιατρός Λουκάς (Κολασσαείς 4 (δ) : 14) έγραψε το Ευαγγέλιο του Λουκά, και επίσης το βιβλίο των Πράξεων. Απευθύνει και τα δύο βιβλία σ’ ένα φίλο του, Θεόφιλο (Λουκά 1 (α) : 3 & Πράξεις των Αποστόλων 1 (α) : 1). Στις πράξεις των Αποστόλων 1 (α) : 1-3 ο Λουκάς κάνει μερικές σπουδαίες δηλώσεις για το Ευαγγέλιο του (τον πρώτον λόγον). Πόσο, λέει συμπεριλαμβάνει στο βιβλίο του από τα όσα έκανε ο Ιησούς;

  “Τον μεν πρώτον λόγον έκαμον – περί πάντον όσα ήρχισεν ο Ιησούς να κάμνει και να διδάσκει”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή είναι μια πολύ σημαντική περικοπή της Γραφής. Ο Λουκάς λέει εδώ ότι μέσα στο ευαγγέλιο του, συμπεριλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με ότι έκανε και όσα δίδαξε ο Ιησούς, συμπεριλαμβανομένων εντολών που δόθηκαν στους μαθητές, Πράξεις τον Αποστόλων 1 (α) : 2. Αλλά το βιβλίο του Λουκά αναφέρεται στην πρώτη ημέρα της εβδομάδας μόνο μία φορά, και δε λέει ότι πρέπει να την τηρήσουμε αγία.

 5. Η έκτη περικοπή στην Καινή Διαθήκη που αναφέρεται στην πρώτη ημέρα της εβδομάδας είναι Ιωάννη 21 (κα) : 19. Μερικοί λένε ότι οι μαθητές είχαν συγκεντρωθεί για να θεσπίσουν την τήρηση της πρώτης ημέρας της εβδομάδας ως αργία (άγια ημέρα). Σύμφωνα με την περικοπή, γιατί είχαν συγκεντρωθεί;

  “Δια τον φόβον των Ιουδαίων”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μαθητές δεν μπορούσαν να είχαν συγκεντρωθεί για να θεσπίσουν μια καινούργια αγία ημέρα προς τιμή της ανάστασης, γιατί, μέχρι να φανερωθεί ο Ιησούς σ’ αυτούς, είχαν αρνηθεί να πιστέψουν ότι είχε αναστηθεί, Μάρκος 16 (ις) : 14.

 6. Η έβδομη περικοπή που αναφέρεται στην πρώτη μέρα της εβδομάδας στην Καινή Διαθήκη είναι Α’ Κορίνθιους 16 (ις) : 1,2. Εδώ πρέπει να απαντήσουμε σε αρκετές ερωτήσεις:

  Δηλώνει αυτή η περικοπή ότι η ημέρα είναι αγία;

  ΟΧΙ

  Λέει αυτή η περικοπή “Κάνετε προσφορά χρημάτων στην εκκλησία σας, την πρώτη ημέρα;

  ΟΧΙ

  Δηλώνει ότι, στην πρώτη μέρα της εβδομάδας ο καθένας να “εναποθέτη ΠΑΡ’ ΕΑΥΤΩ θησαυρίζων ότι αν ευπορή.” Τι είναι τόσο σημαντικό στις λέξεις “ΠΑΡ’ ΕΑΥΤΩ”;

  Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φράση “ΠΑΡ’ ΕΑΥΤΩ” σημαίνει να το κάνουμε ιδιαιτέρως, στο σπίτι μας. Πολλές Βιβλικές μεταφράσεις το αποδίδουν έτσι. Παραδείγματος χάριν, μια σύγχρονη μετάφραση λέει, “ο καθένας πρέπει, στο σπίτι του, να βάλει στην άκρη μερικά χρήματα που έχει κερδίσει, και να τα αποταμιεύσει.” Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ, του William F. Beck. Ο Παύλος συγκεντρώνει χρήματα για τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ που υπέφεραν από πείνα, Πράξεις των Αποστόλων 11 (ια) : 27-30 & Ρωμαίους 15 (ιε) : 26. Έτσι έγραψε στις εκκλησίες που σκόπευε να επισκεφθεί, ζητώντας να αποταμιεύσει, ο κάθε πιστός, χρήματα στο σπίτι του κάθε εβδομάδα, ώστε να ήταν έτοιμα όταν ο Παύλος θα έφτανε εκεί. Αυτοί οι Χριστιανοί τηρούσαν το Σάββατο άγιο και τακτοποιούσαν τα λογιστικά τους την Κυριακή, που ήταν ο καλύτερος χρόνος να σχεδιάζουν το τι θα έδιναν.

 7. Η όγδοη, και τελευταία, περικοπή της Καινής Διαθήκης που αναφέρεται στην πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι Πράξεις των Αποστόλων 20 (κ) : 7-12. Λέει αυτή η περικοπή ότι πρέπει να τηρήσουμε την Κυριακή ως μία αγία ημέρα;

  ΟΧΙ

  Λέει ότι έχει γίνει αλλαγή από το Σάββατο στην Κυριακή;

  ΟΧΙ

  Λέει ότι συγκεντρώνονταν κάθε Κυριακή για λατρείας;

  ΟΧΙ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Παύλος εκτελούσε ένα αποχαιρετιστήριο ταξίδι στις εκκλησίες. Στις πράξεις, κεφάλαια 20 (κ) και 21 (κα) αναφέρονται τουλάχιστον πέντε άλλες εκκλησίες που επισκέφθηκε ο Παύλος στο ίδιο αποχαιρετιστήριο ταξίδι. Όταν είπε στους ανθρώπους ότι δε θα τους ξαναέβλεπε, έκλαψαν πολύ, Πράξεις τον Αποστόλων 2 (κ) : 37,38 & 21 (κα) : 13,14. Η συνάντηση στην Τρωάδα ήταν μία αποχαιρετιστήρια σύναξη. Γι’ αυτό και κράτησε τόση ώρα. Δύο ακόμα σημεία πρέπει να τονιστούν:

  1. Το ότι έγινε “η κλάση του άρτου”, ή εόρτασαν την τελετή της κοινωνίας, σ’ αυτή τη σύναξη δε δείχνει ότι η ημέρα ήταν άγια, εφόσον η Γραφή λέει ότι γινόταν “η κλάση του άρτου” κάθε μέρα, Πράξεις τον Αποστόλων 2 (β) : 46

  2. Στη Γραφή, μία 24ωρη ημέρα μετράται από το βράδυ έως το βράδυ, που σημαίνει από το βασίλεμα του ηλίου μέχρι το βασίλεμα του ηλίου, Λευιτικών 23 (κγ) : 32 & Μάρκος 1 (α) : 32. Επίσης, το σκοτεινό μέρος της ημέρας η το βράδυ, έρχεται πρώτο στη Γραφή, και ακολουθείται από το φωτεινό μέρος, Γένεση 1 (α) : 5. Αυτή η σύναξη έγινε στο σκοτεινό μέρος της Κυριακής (τα φώτα ήταν αναμμένα Πράξεις τον Αποστόλων 20 (κ) : 8) που είναι “Το Σαββατόβραδο”. Σύμφωνα με τη Γραφή, όταν βασιλέψει ο ήλιος το Σαββατόβραδο, το σκοτεινό μέρος της Κυριακής αρχίζει. Έτσι, αυτή η ιδιαίτερη αποχαιρετιστήρια σύναξη έγινε το Σάββατο το βράδυ. Έτσι δεν μπορεί να δείχνει την αγιότητα της Κυριακής, γιατί αυτοί που τηρούν την Κυριακή δεν αρχίζουν την αγία τους ημέρα πριν από τα μεσάνυχτα.

Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

 1. Πιστεύετε ότι, εάν ο Ιησούς ή οι μαθητές είχαν καταστήσει την Κυριακή μια αγία ημέρα, ο Παύλος θα μας το έλεγε; Πράξεις τον Αποστόλων 20 (κ) : 27.

  Ναι, μας έδωσε πάσαν την βουλή του Θεού.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιβλίο των Πράξεων, που καλύπτει μία περίοδο είκοσι τριών χρόνων, από την ανάληψη του Ιησού, αναφέρεται στο Σάββατο σε οκτώ διαφορετικά κεφάλαια, αλλά χωρίς καμιά ένδειξη αλλαγής.

 2. Μπορούσαν οι μαθητές να αλλάξουν το Σάββατο εάν ήθελαν; Ματθαίος 5 (ε) : 18 & Δευτερονόμιο 4 (δ) : 2

  ΟΧΙ

 3. Πολλές φορές η στρατηγική του Σατανά είναι να με προκαλεί να παραμελώ ή να παραβιάζω μόνο μία από τις εντολές του Θεού. Ξέρετε γιατί; Ιακώβου 2 (β) : 10-12

  “Διότι όστις – πταίση είς εν έγεινεν ένοχος πάντων”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο νόμος του Θεού είναι σαν ένα οχυρό με δέκα πλευρές. Χρειάζεται μόνο μία πλευρά να γκρεμιστεί για να μπει ο εχθρός.

 4. Στην Αποκάλυψη 1 (α) : 10 ο Ιωάννης λέει ότι ήταν “εις έκστασιν πνευματικήν” την “Κυριακήν ημέραν”. Σύμφωνα με την Γραφή, ποια ημέρα είναι η ημέρα του Κυρίου; Έξοδος 20 (κ) : 10 & Ησαΐας 58 (νη) : 13 & Μάρκος 2 (β) : 28

  ΣΑΒΒΑΤΟ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι άνθρωποι λένε την Κυριακή, Ημέρα του Κυρίου. Αλλά η Γραφή λέει ότι το Σάββατο είναι η Ημέρα του Κυρίου. Βλέπετε Σχόλιο #5.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

 1. Πώς ονομάζει η Γραφή την Κυριακή; Ιεζεκιήλ 46 (μς) 1

  Μία από τις έξι εργάσιμες ημέρες.

 2. Εφόσον η Γραφή ονομάζει την Κυριακή μία εργάσιμη ημέρα, και πουθενά δε λέει ότι είναι αγία, από που πρέπει να έχει έρθει η ιδέα της ιερότητας της Κυριακής; Ματθαίος 15 (ιε) : 3-9.

  Από τις παραδόσεις και εντολές ανθρώπων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρασυρμένοι άνθρωποι έχουν αντικαταστήσει με μία άλλη ημέρα λατρείας το Σάββατο.

 3. Πολλοί άνθρωποι τηρούν την Κυριακή ως αγία ημέρα στην ανάμνηση της ανάστασης του Ιησού. Αλλά τι καθιέρωσε ο Ιησούς για μας προς ανάμνηση του θανάτου, της ταφής και της ανάστασης Του; Ρωμαίους 6 (ς) : 3-6 & Κολασσαείς 2 (β) : 2

  ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

 4. Δεν έχει αλλάξει το ημερολόγιο ώστε να μην μπορούμε να ξέρουμε ποια μέρα είναι η έβδομη;

  ΟΧΙ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Ρωμαίοι, που κυβερνούσαν την εποχή του Χριστού μας έδωσαν το σημερινό μας ημερολόγιο. Έχει υποστεί μόνο μία αλλαγή. Τον Οκτώβριο του 1852, δέκα ημέρες αφαιρέθηκαν από το ημερολόγιο. Όμως, αυτή η αλλαγή δεν επηρέασε τον εβδομαδιαίο κύκλο, επειδή η αρίθμηση του ημερολογίου πήγε από την ΠΕΜΠΤΗ την 4η του μηνός στην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, την 15η του μηνός. Προσθέτουμε μία ημέρα (29 του Φεβρουαρίου) κάθε δίσεκτο έτος, αλλά ούτε αυτό επηρεάζει τον εβδομαδιαίο κύκλο. Όλες οι χώρες δεν έκαναν αυτή την αλλαγή στο ημερολόγιο το 1852, αλλά μία όμοια αλλαγή έγινε τελικά, παντού. Γι’ αυτό, η έβδομη ημέρα του ημερολογίου μας σήμερα, είναι η ίδια έβδομη ημέρα που τηρούσε ο Ιησούς.

ΚΑΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

 1. Στην Κολοσσαείς 2 (β) : 14-17 ο Παύλος μας λέει ότι ορισμένα Σάββατα δεν ισχύουν πλέον επειδή τελείωσαν στο σταυρό. Ποια Σάββατα είναι αυτά;

  Αυτά που ήταν “σκιά των μελόντων”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Θεός έδωσε στο λαό Του διάφορα είδη διδασκαλιών, μέσω του Μωυσή. Τους έδωσε τον ΗΘΙΚΟ ΝΟΜΟ των Δέκα Εντολών που προσδιορίζει το καθήκον του ανθρώπου προς το Θεό του, και προς τους συνανθρώπους του. Ένας τέτοιος νόμος είναι μόνιμος από τη φύση του. Τους έδωσε ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, που καθόριζαν το σύστημα των θυσιών που συμβόλιζε και προδιάγραφε τον ερχόμενο θάνατο του Χριστού ως θυσία, και τη λειτουργία Του ως ιερέα, Εβραίους 10 (ι) : 1. Με αυτόν τον τρόπο, δίδασκε στον Ισραήλ το ευαγγέλιο. Εβραίους 4 (δ) : 1-2, ή το σχέδιο της Σωτηρίας. Μέσο των θυσιών και της μεσιτείας της Εβραϊκής ιεροσύνης είδαν, προεικονισμένο, τον ερχόμενο Σωτήρα. Από τη φύση τους, είναι σαφές ότι οι τελετουργικοί νόμοι είναι ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ – μέχρι τον ερχομό του Ιησού, τον οποίο προεικόνιζαν. Τα ετήσια Σάββατα ήταν μέρος από αυτό το τελετουργικό σύστημα – το καθένα προδιαγράφοντας κάποια όψη του Χριστού, και του Σχεδίου της Σωτηρίας. Παραδείγματος χάριν, το τελετουργικό Σάββατο του Πάσχα εικόνιζε το θάνατο του Χριστού, Α’ Κορίνθιους 5 (ε) : 7. Όλα αυτά τα ετήσια Σάββατα τελείωσαν στο σταυρό.

  ΠΟΛΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟ: Εδώ, παρακαλώ να κάνετε μια ανασκόπηση στα σχόλια του Σεμιναρίου #1, #2 και #4 που συγκρίνουν το Θεό με το νόμο Του: τον Ηθικό Νόμο και τον Τελετουργικό Νόμο, και που δίνουν μια περίληψη των Δέκα Εντολών στην Καινή Διαθήκη.

 2. Τι λένε οι εκκλησίες που έχουν τη λατρεία τους την Κυριακή γι’ αυτό το πρόβλημα;

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπετε το Σχόλιο του Σεμιναρίου #3 που φέρνει τον τίτλο “Αι εκκλησίες σχολιάζουν” για την απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση.

Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΗ ΜΟΥ

 1. Γιατί, νομίζετε, τονίζει το βιβλίο της Αποκάλυψης τρεις φορές, ότι ο λαός του Θεού θα τηρήσει τις εντολές Του; Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 17 & 14 (ιδ) : 12 & 22 (κβ) : 14

  Εβραίους 5 (ε) : 9 “Γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις Αυτόν”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Ιησούς στην Αποκάλυψη τονίζει ότι η σωτηρία παρέχεται στους υπάκουους και όχι στους ανυπάκουους. Στο Ματθαίο 7 (ζ) : 21-23 γίνεται σαφές ότι πολλά δραστήρια μέλη της εκκλησίας θα σοκαριστούν όταν μείνουν έξω από τον Ουρανό λόγω της ανυπακοής, παρ’ όλο που έκαναν τόσο θαυμάσια πράγματα στο όνομα του Κυρίου.

 2. Ποια δύο κρίσιμα πράγματα μας λέει ο Ιησούς σχετικά με αυτό το πρόβλημα; Ματθαίος 15 (ιε) : 3 & Ιωάννης 14 (ιδ) : 15

  1. “Δια τι και σεις παραβένεται την εντολήν του Θεού δια την παράδοσιν σας;”

  2. “Εάν με αγαπάτε τα εντολάς μου φαλάξετε”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπηρετούμε αυτόν που υπακούμε, Ρωμαίους 6 (ς) : 16. Θα υπηρετήσουμε τον Ιησού και θα Τον λατρεύουμε στην αγία ημέρα Του, ή θα υπηρετήσουμε, και έτσι θα λατρεύσουμε, παρασυρμένους ανθρώπους που οδηγήθηκαν από το Σατανά να αντικαταστήσουν την αγία ημέρα του Θεού με μία άλλη; Ο Ιησούς είπε με πολλή σαφήνεια ότι εάν Τον αγαπούμε, πρόθυμα θα τηρήσουμε τις εντολές Του. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την τήρηση του Σαββάτου, την τέταρτη εντολή.

 3. ΕΣΥ είσαι πρόθυμος ν’ ακολουθήσεις εκεί που ο Ιησούς οδηγεί; Αν και ο δρόμος μπορεί, καμιά φορά, να είναι δύσκολος, οδηγεί στο δένδρο της ζωής στην πόλη του Θεού.

  ΝΑΙ

Κύλιση προς τα επάνω