Η μυστική Βαβυλώνα, η μεγάλη πόρνη

Η Αποκάλυψη περιέχει την τελευταία έκκληση της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους στη γη. Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 6-14. Επίσης εκθέτει τη συνωμοσία και τις παγίδες του Σατανά και περιγράφει τις οργανώσεις μέσο των οποίων εργάζεται. Κανένα βιβλίο δε γράφτηκε με περισσότερη σπουδαιότητα για το σύγχρονο άνθρωπο απ’ αυτό. Το μήνυμα του είναι τόσο ζωτικό και αναγκαίο που ο Θεός επιβάλει μια φοβερή ποινή σ’ αυτούς που, με οποιονδήποτε τρόπο, το παραβιάζουν. Αποκάλυψη 22 (κβ) : 18,19.

Ακούστε αυτά τα φοβερά λόγια από την Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 8 και Αποκάλυψη 18 (ιη) : 2,4,5. “ΕΠΕΣΕΝ, ΕΠΕΣΕ ΒΑΒΥΛΩΝ – ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕ ΚΑΤΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ – ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΞ ΑΥΤΗΣ, Ο ΛΑΟΣ ΜΟΥ, ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΗΣΗΤΕ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΑΥΤΗΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΛΑΒΗΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΛΗΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΔΙΟΤΙ ΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΙ ΑΥΤΗΣ ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΩΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ, ΚΑΙ ΕΝΕΘΗΜΗΘΗ Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ”.

Το μήνυμα είναι σαφές, “Βγες έξω από τη Βαβυλώνα, αλλιώς θα χαθείς”. Γνωρίζεις τι είναι η Βαβυλώνα; Μήπως είσαι στη Βαβυλώνα και δεν το έχεις αντιληφθεί; Δεν υπάρχει ντροπή στο να είσαι στη Βαβυλώνα. Ο Θεός λέει ότι πολλοί από το λαό Του είναι ακόμα στη Βαβυλώνα, και θα εξέλθουν όταν ακούσουν τη φωνή του Ιησού να τους καλεί.

Σ’ Αυτό το μάθημα, θα προσδιορίσουμε τη Βαβυλώνα.

Εύχομαι το ευλογημένα Άγιο Πνεύμα να μιλήσει σ’ όλους μας. Παρακαλώ να διαβάσετε την Αποκάλυψη, κεφάλαια 17 (ιζ) και 18 (ιη) προτού αρχίσετε να μελετήσετε αυτό το μάθημα. Θα κάνει το μάθημα πολύ ποιο ευκολονόητο.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΝΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ

 1. Το τελευταίο τριαδικό μήνυμα αγάπης και ελέους του Θεού κηρύττεται ς’ όλο τον κόσμο σήμερα, Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 6-12. Ποιο είναι το δεύτερο μέρος του μηνύματος αυτού; Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 8.

  “Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών”

 2. Ποια είναι η εντολή του Θεού σε σχέση με τη Βαβυλώνα, και σε ποιους δίνεται; Αποκάλυψη 18 (ιη) : 4

  “εξέλθετε εξ αυτής, ο λαός μου”

 3. Μερικοί ισχυρίζονται ότι η λέξη Βαβυλών αναφέρεται στην πραγματική πόλη της Γραφής, της αποκαταστημένης Βαβυλώνας. Τι λέει η Γραφή σε σχέση μ’ αυτό; Ησαΐας 13 (ιγ) : 19-21.

  “Και η Βαβυλών – ουδέποτε θέλει κατοικηθή”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια αποκαταστημένη Βαβυλώνα δεν είναι δυνατή, αφού ο Θεός λέει ότι δε θα γινόταν ποτέ.

 4. Ποιους λόγους δίνει ο Θεός για την κλήση Του στο λαό Του να εξέλθει από τη Βαβυλώνα; Αποκάλυψη 18 (ιη) : 2-5

  Η Βαβυλών έχει γίνει κατοικητήριο δαιμόνων.

  Η Βαβυλών έχει γίνει φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου.

  Πάντα τα έθνη έχουν πιή από τον οίνο του θυμού της πορνείας αυτής.

  Οι βασιλείς της γης έχουν πορνεύσει μετ’ αυτής.

  Να μη συγκοινωνήσητε εις τα αμαρτίας αυτής.

  Να μη λάβητε εκ των πληγών αυτής.

  Αι αμαρτίαι αυτής έφθασαν έως του ουρανού.

  Ενεθυμήθη ο Θεός τα αδικήματα αυτής.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Θεός δεν αστειεύεται σε σχέση με τη Βαβυλώνα. Ότι κ’ αν είναι η Βαβυλώνα, ο λαός του Θεού θα έπρεπε ν’ αρχίσει να εξέρχεται.

 5. Ποιο συμβολισμό μεταχειρίζεται ο Θεός για να απεικονίσει τη Βαβυλώνα στην Αποκάλυψη 17 (ιζ) : 1-5;

  Μια γυναίκα καθήμενη επάνω σ’ ένα θηρίο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Θεός περιγράφει τη Βαβυλώνα ως μια πόρνη καθισμένη επάνω σ’ ένα θηρίο με επτά κεφάλια και δέκα κέρατα. Όπως μάθαμε προηγουμένως, μια αγνή γυναίκα αντιπροσωπεύει την εκκλησία του Θεού (Βλέπετε το μάθημα 18). Μια διεφθαρμένη γυναίκα αντιπροσωπεύει μια πεσμένη εκκλησία, Ιερεμίας 3 (γ) : 1-8,20 & Ιεζεκιήλ 16 (ις) : 26,27 & Ησαΐας 50 (ν) : 1 & Ιερεμίας 13 (ιγ) : 27 & Ωσηέ 2 (β) : 2-5 & Ιεζεκιήλ 23 (κγ) : 2-21 & Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 4.

 6. Πώς ονομάζεται η “Βαβυλών η μεγάλη” στην Αποκάλυψη 17 (ιζ) : 5.

  “Η μήτηρ των πορνών και των βδελυγμάτων”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο συμβολισμός εδώ είναι μιας μεγάλης μητέρας – εκκλησίας, η οποία έχει κόρες που κατάγονται από αυτήν. Δε χρειάζεται διάνοια για να καταλάβουμε αυτό. Η μεγάλη Ρωμαϊκή εκκλησία ισχυρίζεται φανερά ότι είναι η μητέρα – εκκλησία και επανειλημμένα κάνει δημόσιες εκκλήσεις στα χωρισμένα παιδιά της να επιστρέψουν σ’ αυτήν. Οι κόρες που εξήλθαν από αυτήν “διαμαρτυρήθηκαν” και αποχωρίστηκαν από τη μητέρα και έγιναν γνωστοί ως Διαμαρτυρόμενοι. Το όνομα ΒΑΒΥΛΩΝ είναι ένα οικογενειακό όνομα που συμπεριλαμβάνει και τη μητέρα και τα παιδιά. Είναι συνταρακτικό το ότι ο Θεός κατηγορεί και τη μητέρα και τις κόρες ότι είναι πεσμένες.

  ΑΥΤΟ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΥΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΩΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 18 (ΙΗ) : 4. ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ, ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΕΙ ΠΡΟΘΥΜΑ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.

ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Ας ανασκοπίσουμε μερικές άλλες αποδείξεις ότι η “Βαβυλών” αναφέρεται στον Παπισμό.

  1. Το θηρίο στο οποίο κάθεται η γυναίκα είναι το ίδιο θηρίο που περιγράφεται στην Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 1. Και τα δύο θηρία έχουν επτά κεφάλια και δέκα κέρατα, και έχουν σχέση με λατρεία και βλασφημία. Το θηρίο της Αποκάλυψης 13 (ιγ) προσδιορίστηκε στο μάθημα 19 ως ο Παπισμός. Το κεφάλαιο 17 (ιζ) απεικονίζει το ίδιο θηρίο με αυτό της Αποκάλυψης 13 (ιγ) σε νέο πλαίσιο.

  2. Καταδιώκει όπως το θηρίο της Αποκάλυψης 13 (ιγ). Βλέπετε Αποκάλυψη 17 (ιζ) : 6 & 18 (ιη) : 24.

  3. Η Αποκάλυψη 17 (ιζ) : 18, λέει ότι είναι η εξουσία της Βαβυλώνας που κυβερνούσε στην εποχή του Ιωάννη, που ήταν η Ρώμη, Λουκάς 2 (β) : 1. Αποδείξαμε στο μάθημα 18 ότι τη δύναμη και την εξουσία της ειδωλολατρικής Ρώμης την ανέλαβε η Παπική Ρώμη, και κυβέρνησε στη θέση της ειδωλολατρικής Ρώμης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι γεγονός ότι και το βιβλίο του Δανιήλ και η Αποκάλυψη προσδιορίζουν τόσο σαφώς το θηρίο, και τη Βαβυλώνα ως τον Παπισμό, ώστε πολλά σημαντικά ερμηνευτικά σχόλια της Γραφής συμφωνούν μ’ αυτό. Σχεδόν όλοι οι κήρυκες της μεταρρύθμισης το δίδασκαν. Κοιτάξετε στα ερμηνευτικά σχόλια της Γραφής στη Δημόσια Βιβλιοθήκη σας όταν έχετε ευκαιρία.

 2. Από που πηγάζει το όνομα “Βαβυλών”; Γένεση 10 (ι) : 9 & 11 (ια) : 5-9.

  “Δια τούτο ονομάσθη το όνομα αυτής Βαβέλ διότι εκεί συνέχεεν ο Κύριος την γλώσσαν πάσης της γης”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: “Βαβυλώνα” προέρχεται από τον πύργο της Βαβέλ. Η λέξη σημαίνει ΣΥΓΧΥΣΗ, (Βλέπε τις παραπομπές στη Γραφή). Οι ασεβείς αποφάσισαν να κτίσουν έναν πύργο που θα ήταν αρκετά ψηλός ώστε να αποφύγουν έναν άλλο πιθανό κατακλυσμό. Ξαφνικά ο Θεός τους έκανε όλους να μιλήσουν διαφορετικές γλώσσες, ώστε έγινε αδύνατο να τελειώσουν το έργο από την προκύπτουσα σύγχυση. Από εκείνη την ημέρα το όνομα ΒΑΒΕΛ ή ΒΑΒΥΛΩΝ αντιπροσωπεύει τη σύγχυση.

Η ΨΕΥΔΟ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΘΑΕΙ

 1. Τι δημιουργεί τη σύγχυση στην πνευματική Βαβυλώνα; Αποκάλυψη 17 (ιζ) : 2,4 & 18 (ιη) : 3.

  “Και εμεθύσθησαν οι κατοικούντες την γην εκ του οίνου της πορνείας αυτής”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο οίνος της είναι το δόγμα ή οι διδασκαλίες της, βλέπετε Ιερεμίας 25 (κε) : 15-18 & Ιερεμίας 51 (να) : 7. Ο οίνος της (οι διδασκαλίες) φέρνει πνευματικά μέθη. Κάνει τους ανθρώπους να σκοντάφτουν στην αλήθεια, Μαλαχίας 2 (β) : 8, να παραδέρνονται πνευματικά, Εφεσίους 4 (δ) : 14 και να γίνουν “νωθροί τας ακοάς”, Εβραίους 5 (ε) : 11-14.

 2. Στην Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 8, ποια συγκεκριμένη αιτία δίνει ο Θεός για την τιμωρία της Βαβυλώνας και για την κλήση να εξέλθουν οι άνθρωποι;

  “διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ψευδοδιδασκαλίες της είναι η αιτία που δίνει ο Θεός για την τιμωρία της, και για την κλήση Του να εξέλθει ο λαός Του.

 3. Ποιες είναι μερικές από τις μη – Βλικικές διδασκαλίες της (ο οίνος) που φέρνουν σύγχυση και πνευματική μέθη στους ανθρώπους;

  1. Ότι οι δέκα εντολές δεν ισχύουν (Βλέπε το μάθημα 11).

  2. Η ιερότητα της Κυριακής (Βλέπετε τα μαθήματα 10 και 11).

  3. Η δεύτερη ευκαιρία (Βλέπετε το μάθημα 7).

  4. Η κρυφή αρπαγή (Βλέπετε το μάθημα 6).

  5. Η αιώνια κόλαση (Βλέπετε το μάθημα 20).

  6. Η αθανασία της ψυχής (Βλέπετε το μάθημα 13).

  7. Οι κίβδυλοι τύποι βαπτίσεων (Βλέπετε το μάθημα 16).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος εδώ. Κάποιος διαβάζει τη Γραφή και του εξηγεί καθαρά ότι οι ασεβείς γίνονται στάχτη και εκμηδενίζονται από τη φωτιά της κόλασης. Αλλά, έχει διδαχθεί την αιώνια κόλαση από την εκκλησία του, και υποθέτει ότι έτσι είναι και απλώς ότι αυτός δεν μπορεί να καταλάβει τη Γραφή. Σαν αποτέλεσμα, εγκαταλείπει την μελέτη της Γραφής, πιστεύοντας ότι είναι πολύ βαθειά γι’ αυτόν. Ενώ η αλήθεια είναι ότι κατάλαβε σωστά, αλλά διδάχθηκε αναληθώς.

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ – ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 1. Πώς περιγράφει ο Θεός το θηρίο της Αποκάλυψης 17 (ιζ) : 8;

  “Το θηρίον το οποίον ήτο, και δεν είναι, αν και ήναι”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και τα δύο κεφάλαια 13 (ιγ) και 17 (ιζ), της Αποκάλυψης περιγράφουν τον Παπισμό. Στο κεφάλαιο 13 (ιγ) δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα της θρησκευτικής και της πολιτικής άποψης αυτής της εξουσίας. Στο κεφάλαιο 17 (ιζ) υπάρχει διάκριση. Η πεσμένη γυναίκα είναι η αποστάτισσα εκκλησία. Κάθεται επάνω στο θηρίο (το κράτος ή την κυβέρνηση) που δείχνει ότι υποστηρίζεται από το κράτος ενώ εξουσιάζει. Εδώ, επισημαίνεται σαφώς μια ένωση της εκκλησίας με το κράτος.

  Η μυστηριώδης φράση, “ήτο, και δεν είναι, αν και ήναι” αναφέρεται στον Παπισμό. Εφόσον το χρονολογικό πλαίσιο για το εδάφιο 8 είναι αμέσως μετά τους Παπικούς διωγμούς της Αποκάλυψης 17 (ιζ) : 6 προτείνουμαι:

  ΗΤΟ – κατά τη διάρκεια των 1260 χρόνων του Παπικού ελέγχου, Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 5,7.

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ – η χρονική περίοδος της θανατηφόρας πληγής, μέχρι την πλήρη ανάρρωσή της, Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 3.

  ΑΝ ΚΑΙ ΗΝΑΙ – ο έσχατος καιρός, με την ως εκ θαύματος ανάρρωση από τη θανατηφόρα πληγή, μέχρι που οι δέκα βασιλείς δίνουν την εξουσία στο θηρίο για μια ώρα, Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 3 & 17 (ιζ) : 12,13.

 2. Στην προφητεία ένα βουνό αντιπροσωπεύει ένα βασιλιά ή μια βασιλεία (Βλέπετε Ιερεμίας 51 (να) : 24,25. Ποια έθνη ή ποιες εξουσίες αντιπροσωπεύονται από τα επτά όρη της Αποκάλυψης 17 (ιζ) : 9-11;

  “Αι επτά κεφαλαί είναι επτά όρη, όπου η γυνή κάθηται επ’ αυτών”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί εδώ, γιατί χωράει κάποια διαφορά στις γνώμες. Όμως, εφόσον το συνολικό “χρονικό πλαίσιο” για το κεφάλαιο 17 (ιζ) είναι μετά τα 1260 χρόνια Παπικού διωγμού και προτού εκχέουν οι άγγελοι τις πληγές, Αποκάλυψη 17 (ιζ) : 1, προτείνουμε:

  1. Οι πέντε έπεσαν (εδάφιο 10):

   • Η Βαβυλώνα

   • Η Μηδοπερσία

   • Η Ελλάδα

   • Η Ρώμη

   • Ο Παπισμός (κατά τα 1260 χρόνια)

  1. Ο εις είναι (εδάφιο 10)

   • Ο Παπισμός (από τη θανατηφόρα πληγή μέχρι την ανάρρωση)

  1. Ο άλλος δεν ήλθεν έτσι (εδάφιο 10)

   • Ο Παπισμός (από την ως εκ θαύματος ανάρρωση μέχρι την υποστήριξη των 10 βασιλέων).

  1. Αυτός ο όγδοος (εδάφιο 11)

   • Ο Παπισμός (κατά την ομοσπονδία των 10 κεράτων (εδάφια 12,13)).

 1. Τι αντιπροσωπεύουν τα δέκα κέρατα; Αποκάλυψη 17 (ιζ) : 12.

  “Και τα δέκα κέρατα τα οποία είδες, είναι δέκα βασιλείς”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτοί οι βασιλείς αναφέρονται συνήθως ως αντιπροσωπεύοντες τα έθνη της σύγχρονης Ευρώπης: Η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία κτλ. (Βλέπε τα μάθημα 12) ή μπορεί να είναι τα κυριότερα έθνη που εξουσιάζουν ακριβώς προτού κλείσει η θύρα της χάριτος, όπως η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά. Δεν είναι σοφό να είναι κανείς δογματικός στο θέμα της προφητείας που ακόμα δεν έχει εκπληρωθεί, όταν ο Θεός δεν το έχει κάνει σαφές.

ΟΙ ΠΕΣΜΕΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ

 1. Συχνά οι άνθρωποι ερωτούνται γιατί η εκκλησία τους είναι τόσο ψυχρή και κοσμική, και δε διδάσκει πλέον την αλήθεια με δύναμη όπως παλαιότερα. Θαυμάζουν γιατί ο νόμος του Θεού δεν κηρύττεται και η αμαρτία δεν καταδικάζεται. “Η δύναμη φαίνεται να έχει φύγει”, λένε. Ποια είναι η αιτία; Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 8.

  “Έπεσεν, έπεσε η Βαβυλών”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο λόγος είναι ότι ο Θεός είπε ότι οι εκκλησίες θα ΠΕΣΟΥΝ από την ψηλή θέση τους ενώπιον του ουρανού. Οι μεταρρυθμιστές ήταν μεγάλοι άνθρωποι του Θεού, και στην εποχή τους οι εκκλησίες ήταν στο ύψος τους. Αλλά σήμερα ο συμβιβασμός και η αποδοχή ανθρώπινων διδασκαλιών έχουν αφαιρέσει την φωτιά και το Άγιο Πνεύμα από πολλές εκκλησίες, και ο Θεός τις ονομάζει πεσμένες.

 2. Μερικοί πιστεύουν ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις εκκλησίες που έχουν πέσει. Τι λέει ο Θεός; Αποκάλυψη 18 (ιη) : 4.

  “Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, δια να μη – λάβητε εκ των πληγών αυτής.”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πεσμένες εκκλησίες ΔΕ θα δεχθούν διόρθωση, και συνεπώς θα λάβουν τις πληγές και θα καταστραφούν. Γι’ αυτό ο Θεός καλεί το λαό Του να εξέλθει, για να μην πέσουν οι πληγές επάνω τους. Προσέξτε ότι τα τελευταία 12 εδάφια της Αποκάλυψης 17, και όλα εκτός από τα πρώτα επτά εδάφια του κεφαλαίου 18 (ιη), αναφέρονται στην εποχή της έκτης και έβδομης πληγής.

 3. Ο Θεός ονομάζει του Χριστιανούς που είναι στη Βαβυλώνα “λαός μου”, Αποκάλυψη 18 (ιη) : 4. Ο Ιησούς αναφέρεται στους Χριστιανούς που δεν είναι στην ποίμνη Του ως “άλλα πρόβατα”. Σύμφωνα με αυτά που λέει ο Ιησούς, τι θα συμβεί στα “άλλα πρόβατα” που δεν είναι ακόμη στην ποίμνη Του; Ιωάννης 10 (ι) : 16.

  “Και εκείνα πρέπει αν συνάξω και θέλουσιν ακούσει την φωνήν μου και θέλει γείνει μία ποίμνη, εις ποιμήν”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Ιησούς λέει καθαρά ότι έχει πιστά πρόβατα που δεν είναι ακόμα στην ποίμνη Του, αλλά λέει εξ ίσου καθαρά ότι θα τους φωνάξει, και ότι θα έρθουν στην ποίμνη Του. Λέει “Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου – και με ακουλουθούσι”, Ιωάννης 10 (ι) : 27. Επίσης τα πρόβατα του Θεού που είναι στη Βαβυλώνα σήμερα, θα ακούσουν την φωνή Του και θα εισέλθουν στην ποίμνη Του.

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

 1. Στην εποχή του Νώε, αυτοί που ήταν να σωθούν έπρεπε να εισέλθουν στην κιβωτό. Δεν ήταν αρκετό απλώς να πιστεύουν. Στην εποχή του Ιησού, αυτοί που είναι να σωθούν πρέπει να εισέλθουν στην ποίμνη του Ιησού. Όταν βγούμε από τη Βαβυλώνα, σε τι πρέπει να εισέλθουμε σήμερα, για να σωθούμε; Πράξεις των Αποστόλων 2 (β) : 47.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Γραφή είναι πολύ σαφής σ’ αυτό το σημείο. Προσέξτε:

  1. Όλοι καλούμαστε σ’ ένα σώμα, Κολοσσαείς 3 (γ) : 15.

  2. Αυτό το σώμα είναι η εκκλησία, Κολοσσαείς 1 (α) : 18.

  3. Εισερχόμαστε στην εκκλησία διά βαπτίσματος, Α’ Κορίνθιους 12 (ιβ) : 13.

  4. Το μάθημα 18 υποδεικνύει σαφώς την αληθινή εκκλησία του Θεού σήμερα.

  ΕΙΝΑΙ ΕΞ ΙΣΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ, ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΝΩΕ.

 2. Εάν παραμένω στην Βαβυλώνα, πώς θα με λογαριάζει ο Θεός, και τι θα συμβεί σε μένα; Αποκάλυψη 18 (ιη) : 4.

  Θα συγκοινωνήσω εις τα αμαρτίας αυτής, και θα λάβω εκ των πληγών αυτής.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληγές θα πέσουν σ’ όλους όσους είναι στη Βαβυλώνα. Η μόνη ασφάλεια μας είναι να εξέλθουμε από τη Βαβυλώνα γρήγορα.

 3. Στην εποχή του Νώε, επειδή ο Θεός αγαπούσε το λαό Του, τους εφοδίασε με την κιβωτό ως τρόπο εκφυγής, αλλά μόνο οκτώ άνθρωποι εισήλθαν στην κιβωτό. Οι υπόλοιποι χάθηκαν. Αλλά δεν είναι ανάγκη κανένας να χαθεί. Στις ημέρες μας ο Θεός, στη μεγάλη Του αγάπη, έχει δώσει την εκκλησία ως κιβωτό της προστασίας, και σκοπεύει να σώσει την εκκλησία Του, Εφεσίους 5 (ε) : 25-33. Αλλά ο Ιησούς λέει ότι είναι τραγικό το ότι πάλι συγκριτικά λίγοι θα εισέλθουν στην κιβωτό της προστασίας, Ματθαίος 7 (ζ) : 14. Η μεγάλη ερώτηση, πιο σπουδαία από κάθε άλλη ερώτηση είναι “θα είμαστε εμείς, εσύ και εγώ, στην κιβωτό της προστασίας μαζί με τις οικογένειες μας και τα αγαπητά μας πρόσωπα;” Αυτή την απόφαση μπορούμε να την πάρουμε αυτή τη στιγμή.

  Είσαι πρόθυμος να τη πάρεις;

Κύλιση προς τα επάνω