Η λίμνη του πυρός της Αποκάλυψης

Η Αποκάλυψη, με τα πιο γραφικά λόγια, επανειλημμένα αναφέρεται στη λίμνη του πυρός, την κόλαση και την τιμωρία των μη σεσωσμένων. Δεκαπέντε φορές ο Ιησούς οξύτατα αναφέρεται στη λίμνη του πυρός, για να καταλάβει ο Ιωάννης ότι η φωτιά δεν είναι ένα μύθος αλλά ένα πολύ αναγκαίο μέρος του σχεδίου του Θεού να καταργήσει την αμαρτία και να εξασφαλίσει τους δικαίους αιώνια.

Όμως, πολλοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όταν μελετούν το θέμα της κόλασης στην Αποκάλυψη. Διανοούμενοι άνθρωποι έχουν ταραχθεί διαβάζοντας ότι οι μη-σεσωσμένοι “θέλουσι βασανίζεσθαι ημέραν και νύχτα, εις τους αιώνας των αιώνων”, Αποκάλυψη΄

20 (κ) : 10, επειδή τέτοια λόγια δημιουργούν σοβαρές ερωτήσεις στο νου σχετικά με το έλεος και τη δικαιοσύνη του Θεού.

Τιμωρούνται όλοι οι ασεβείς αιώνια αδιάφορο με το βαθμό και τον αριθμό των αμαρτιών τους; Ο αμαρτωλός που πέθανε τρεις χιλιάδες χρόνια πριν, θα λάβει τρις χιλιάδες χρόνια τιμωρία περισσότερα από έναν που πεθαίνει σήμερα, και χάνεται για την ίδια αμαρτία; Πώς μπορεί ο Θεός να εξοντώσει την αμαρτία εάν οι αμαρτωλοί διατηρούνται ζωντανοί στη φωτιά; Εν όψει των ερωτήσεων αυτών, αυτό το θέμα γίνεται πάρα πολύ σπουδαίο.

Εκατομμύρια έχουν απορρίψει τον Ιησού σαν αποτέλεσμα τέτοιων διδασκαλιών και άλλοι έχουν πρι “Εάν ο Θεός είναι τέτοιος, Τον μισώ!” Εδώ διακυβεύεται ο χαρακτήρας και η υπόληψη του Παντοδύναμου Θεού του ουρανού. Ας εξετάσουμε προσεκτικά της αποδείξεις της Γραφής.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 1. Πότε θα τιμωρηθούν οι ασεβείς στη φωτιά; Β’ Πέτρου 2 (β) : 9

  “Εξεύρει ο Κύριος – να φυλλάτη εις την ημέραν της κρίσεως δια να κολάζονται”

 2. Πότε είναι η ημέρα της κρίσης; Ιωάννης 12 (ιβ) : 48 & Ματθαίος 13 (ιγ) : 40-42

  1. Ιωάννης 12 (ιβ) : 48. “Εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα”.

  2. Ματθαίος 13 (ιγ) : 40-42. “- εν τη συντέλεια του αιώνος”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι φανερό ότι η ημέρα κρίσης είναι το τέλος του κόσμου. Ποτέ δε θα στέλναμε κάποιον στην φυλακή, προτού δικαστεί και καταδικαστεί. Ούτε ο Θεός θα τιμωρήσει ανθρώπους πριν σταθούν μπροστά στο θρόνο Του στην τελική κρίση, στο τέλος του κόσμου.

 3. Ερώτηση για σκέψη: Εφόσον οι ασεβείς δεν τιμωρούνται στην κόλαση πριν από την ημέρα κρίσης στο τέλος του κόσμου, πόσες χαμένες ψυχές είναι στην κόλαση τώρα;

  ΚΑΜΜΙΑ

 4. Εφόσον οι ασεβείς δεν πηγαίνουν στη φωτιά της κόλασης όταν πεθαίνουν, πού πηγαίνουν; Ιώβ 21 (κα) : 30,32

  “Και αυτός θέλει φερθή εις τον τάφον και θέλει διαμένει εν τω μνήματι”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Ιησούς είπε κατηγορηματικά στο Ιωάννη 5 (ε) : 28,29, ότι όλοι όσοι έχουν πεθάνει είναι στους τάφους τους μέχρι την ημέρα της ανάστασης που θα τους καλέσει ο Ιησούς να βγουν. Γι’ αυτό, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ούτε μια χαμένη ψυχή δεν είναι στην κόλαση τώρα. Ο Ιησούς λέει ότι όλοι είναι στους τάφους τους.

 5. Ποιες είναι οι αμοιβές των δικαίων και των ασεβών; Ρωμαίους 6 (ς) : 23

  “Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος -”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δίκαιοι λαμβάνουν αιώνια ΖΩΗ και οι ασεβείς λαμβάνουν ΘΑΝΑΤΟ.

 6. Ποιο θάνατο λαμβάνουν οι ασεβείς στη φωτιά; Αποκάλυψη 21 (κα) : 8

  “Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου θανάτου είναι ότι δεν υπάρχει ανάσταση από το δεύτερο θάνατο. Είναι ο τελικός.

 7. Πολλοί λένε ότι οι ψυχές ποτέ δεν πεθαίνουν, αλλά τι λέει ο Θεός; Ιεζεκιήλ 18 (ιη) : 4,20

  “Η ψυχή η αμαρτίσασα, αυτή θέλει αποθάνη”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έτσι, κατά τη δικαιοδοσία του Θεού οι ψυχές που αμαρτάνουν θα λάβουν το θάνατο, και όχι αιώνια τυραννία μέσα στη φωτιά.

Η ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ

 1. Όπως μελετήσαμε σε ένα προηγούμενο μάθημα, στο τέλος των 1000 ετών της Αποκάλυψης 20 (κ), η Αγία Πόλη κατεβαίνει από τον ουρανό με όλους τους αγίους μέσα, και εγκαθίσταται επάνω στη γη, στον τόπο που σήμερα βρίσκεται το Όρος Ελαιών στην Ιερουσαλήμ. Τότε οι ασεβείς όλων των αιώνων ανασταίνονται, και ο Σατανάς τους οδηγεί σε μια δραματική επίθεση εναντίον της Αγία Πόλης, σε μια προσπάθεια να την κατακτήσει. Καθώς αρχίζει η επίθεση, η φωτιά κατεβαίνει από το Θεό, από τον ουρανό, επάνω στους ασεβείς. Αυτή η φωτιά ονομάζεται στη Γραφή φωτιά της κόλασης. Τι κάνει στους ασεβείς αυτή η φωτιά; Αποκάλυψη 20 (κ) : 9.

  “Και κατέβη πυρ από του Θεού εκ του ουρανού, και κατέφαγεν αυτούς”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ένα παιδί τρώει με λαιμαργία μια σοκολάτα, πόσο μένει; Παρομοίως, όταν οι ασεβείς κατατρώγονται μέσα στη φωτιά παύουν να υπάρχουν. Παρακαλώ σημειώσατε επίσης ότι η Αποκάλυψη 20 (κ) : 9 διδάσκει ότι η φωτιά θα ανάψει εδώ στη γη. Στις Παροιμίες 11 (ια) : 31 συμφωνεί ότι οι ασεβείς θα λάβουν την αμοιβή τους εδώ στη γη.

 2. Πόσο μεγάλη θα είναι η φωτιά, και τι θα κάνει στη γη και στα στοιχεία; Β’ Πέτρου 3 (γ) : 10

  “Τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή και η γη και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτιά θα έχει το ίδιο μέγεθος με τη γη, εφόσον η γη θα είναι πυρακτούμενη. Τα στοιχεία και η γη θα διαλυθούν από τη θερμότητα και καθετί στη επιφάνεια της γης θα κατακαεί.

 3. Πώς περιέγραψε τη φωτιά ο Μαλαχίας, και τι θα κατορθώσει; Μαλαχίας 4 (δ) : 1

  1. “Έρχεται ημέρα, ήτις θέλει καίει ως κλίβανος”

  2. Πάντες οι – πράττοντες ασέβειαν θέλουσι είσθαι άχυρον

  3. Και η ημέρα η ερχόμενη θέλει κατακαύση αυτούς

  4. δεν θέλει αφήσεις εις αυτούς ρίζαν και κλάδον

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασεβείς θα καίγονται σαν άχυρο ή σαν στεγνά ξύλα, όχι σαν αμίαντο όπως πιστεύουν πολλοί. Η φωτιά θα τους κατακάψει. Η πρόθεση δηλώνει ολοκλήρωση.

 4. Τελικά θα σβύσει η φωτιά; Ησαΐας 47 (μζ) : 14

  “Δεν θέλει μείνει άνθραξ δια να θερμανθή τις, ουδέ πυρ διά να καθήση έμπροσθεν αυτού.”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτιά τους κατακαίει ως άχυρο. Δεν υπάρχει διαφυγή από τις φλόγες. Αλλά όταν το άχυρο έχει καεί, η φωτιά σβύνει και ούτε ένα κάρβουνο μένει πυρωμένο. Το κεφάλαιο 47 (μζ) του Ησαΐα μοιάζει πολύ με τα κεφάλαι 16 (ις) – 19 (ιθ) της Αποκάλυψης και στα σύμβολα και στη γλώσσα, επειδή και οι δύο περικοπές αναφέρονται στην τιμωρία και την καταστροφή της Βαβυλώνας ή των ασεβών. Το μάθημα 21 δίνει μια πλήρη μελέτη της πνευματικής Βαβυλώνας.

 5. Τι μένει όταν σβύνει η φωτιά; Μαλαχίας 4 (δ) : 3

  Στάχτη σχόνη (Σπόδος)

 6. Ο Δαβίδ, στους ψαλμούς, δηλώνει ότι σε λίγο οι ασεβείς δε θα βρεθούν, όσο επιμελώς κι αν ψάξει κανείς γι’ αυτούς, Ποιο λόγο έδωσε; Ψαλμοί 37 (λζ) 10,20

  “Εις καπνόν θέλουσι διαλυθεί”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασεβείς δε θα βρεθούν, επειδή στην κόλαση της φωτιάς αυτοί έγιναν καπνός. Θα ήταν εύκολο να βρει κανείς τους ασεβείς εάν ξεφώνιζαν για έλεος κάπου στην κόλαση, αλλά ο Δαβίδ λέει ότι δεν είναι έτσι.

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

 1. Πόσο καιρό θα υποφέρουν οι ασεβείς στη φωτιά; Αποκάλυψη 22 (κβ) : 12

  “Δια να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Ιησούς λέει ότι θα ανταμείψει ή θα τιμωρήσει, όλους σύμφωνα με τα έργα ή τη συμπεριφορά τους. Μερικοί θα υποφέρουν περισσότερο από τους άλλους, αλλά σύντομα η φωτιά σβύνει, και όλοι μετατρέπονται σε στάχτη. Ο Ιησούς θα διεκπεραιώσει την καταστροφή της κόλασης με ταχύτητα. Το να καταστραφεί κανείς στην κόλαση δεν είναι η μεγάλη τραγωδία της αμαρτίας. Η μεγάλη τραγωδία είναι να χάσει τον ουρανό και την αιωνιότητα με τον Ιησού.

 2. Όταν ο διάβολος τοποθετείται στη φωτιά, Αποκάλυψη 20 (κ) : 10 τι συμβαίνει σ’ αυτόν; Ιεζεκιήλ 28 (κη) : 17-19

  “Και θέλω σε καταστήσει σποδόν επί της γης”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γίνεται στάχτη και παύει να υπάρχει. Ο Ιεζεκιήλ 28 (κη) : 19 λέει για το διάβολο “δεν θέλεις υπάρξει έως αιώνος”.

 3. Οι άνθρωποι θα εισέλθουν στην φωτιά με σώματα ή ως πνεύματα; Ματθαίος 5 (ε) : 30.

  “Και να μη ριφθή όλο το σώμα σου εις την γέεναν”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι άνθρωποι εισέρχονται στην κόλαση ζωντανοί – Αποκάλυψη 19 (ιθ) : 20, και σωματικά, με μάτια, χέρια, και πόδια. Η εικόνα είναι των πραγματικών, ζωντανών ανθρώπων που καταστρέφονται από τη φωτιά.

 4. Μερικοί ισχυρίζονται ότι η ψυχή καίγεται αιώνια και μόνο το σώμα καταστρέφεται στην κόλαση, αλλά τι λέει ο Ιησούς; Ματθαίος 10 (ι) : 28

  “Φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα να απολέση εν τη γεένη”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Γραφή το διασαφηνίζει. Και η ψυχή, και το σώμα καταστρέφονται στην κόλαση. Καθετί που περιλαμβάνεται στον άνθρωπο: η νοημοσύνη του, η προσωπικότητα του, η ζωή και ότι άλλο τον κάνει ξεχωριστό άτομο, θα καταστραφεί στη φωτιά.

Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΔΙΝΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ

 1. Η τραγωδία βρίσκεται στο ότι ο Θεός έχει επωμισθεί την ευθύνη για τη διδασκαλία των αιωνίων βασάνων, ενώ, όπως είδαμε σήμερα Αυτός διδάσκει κάτι τελείως διαφορετικό. Θα μπορούσες να δεις το παιδί σου να καίγεται, έστω για μια μόνο ώρα, για κάποιο φοβερό έγκλημα; Βεβαίως όχι. Αλλά οι άνθρωποι κατηγορούν το Θεό ότι καίει τους ανυπάκουους γιους και κόρες Του αιώνια. Ποια ερώτηση του Ιώβ συμπίπτει σχετικά με τη δικαιοσύνη του Θεού; Ιώβ 4 (δ) : 17

  “Ο άνθρωπος θέλει είσθαι δικαιότερος του Θεού;”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποτελεί μια συκοφαντία απέναντι του αγίου ονόματος του Θεού το να Τον κατηγορούμε ότι συμπεριφέρεται πιο άσπλαχνα και άκαρδα στους ανθρώπους, σε σύγκριση με τις χειρότερες βαρβαρότητες που διαπράχθηκαν στον πόλεμο. Τα αιώνια βασανιστήρια δεν έχουν μέρος στο θαυμάσιο σχέδιο του Θεού. Αυτή η διδασκαλία έχει κάνει τους ανθρώπους να γίνουν άπιστοι και θεομισούμενοι μέσο όλων των αιώνων. Μια αιώνια κόλαση θα ήταν μια κόλαση για το Θεό, που αγαπάει ακόμα και τους εχθρούς Του, με μια αγάπη απερίγραπτη, βαθιά και εγκάρδια.

 2. Για ποιους σχεδίασε ο Θεός τις φωτιές της κόλασης; Ματθαίος 25 (κε) : 41

  “Ητοιμασμένον δια τον διάβολον και τους αγγέλους αυτού”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Θεός ετοίμασε την κόλαση για να καταστρέψει την αμαρτία, το διάβολο και τους αγγέλους του, Το σχέδιο Του είναι να απομονώσει την αμαρτία και κατόπιν να την εξαλείψει από το σύμπαν με φωτιά. Όπως ένα καρκίνωμα, η αμαρτία θα έθετε σε κίνδυνο όλο το σύμπαν εάν δεν εξαλειφόταν. Το απειλητικό καρκίνωμα της αμαρτίας πρέπει να καταστραφεί μέσα στις φλόγες. Εάν εγώ αρνούμαι να εγκαταλείψω την αμαρτία, θα καταστραφώ μαζί της. Ο Θεός δεν μπορεί να επιτρέψει αυτή την απειλή που φέρνει τόση αθλιότητα και τόση θλίψη, και που θανάτωσε του Υιό Του, να υπάρχει στην καινούργια βασιλεία Του. Με παρακαλεί καθημερινά να Του επιτρέψω να αφαιρέσει την αμαρτία από τη ζωή μου, και να τη θάψει στο βάθος της θάλασσας, αλλά δεν με αναγκάζει. Η εκλογή είναι δική μου. Εάν εκλέξω να τραβήξω το δικό μου δρόμο εδώ, το ίδιο θα έκανα στον ουρανό. Άλλωστε, αυτοί που αρνούνται να ακολουθήσουν τον Ιησού εδώ, θα ήταν πανδυστυχισμένοι σε τόπο που υπάρχει μόνο αγιότητα. Θα ήταν απάνθρωπο να τους αναγκάσει να ζήσουν σ’ αυτήν την κατάσταση.

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ

 1. Πώς ονομάζεται αυτή η πράξη της καταστροφής, με φωτιά, του Θεού; Ησαΐας 28 (κη) : 21

  “Το έργον αυτού, το παράδοξον έργον αυτού – την αιξαίσιαν πράξιν αυτού”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Ιησούς ήρθε να σώσει ανθρώπους. Το να καταστρέψει, έστω αυτούς που Τον μισούν, είναι τόσο αντίθετο προς τη φύση Του, ώστε ονομάζεται το παράδοξο έργο Του. Η μεγάλη καρδιά του Θεού θα ραγίσει όταν αναγκαστεί να καταστρέψει αυτούς που τόσο αγαπάει, Ιεζεκιήλ 33 (λγ) : 11. Δε θέλει κανένας να απωλλεσθεί, Β’ Πέτρου 3 (γ) : 9. Θα αναφωνήσει όπως έκανε με τον Εφραΐμ, “πώς θέλω σε παραδώσει;” Ωσηέ 11 (ια) : 8. Και με ψυχική οδύνη θα ρωτήσει “Τι ήτο δυνατόν να κάμω έτι;” Ησαΐας 5 (ε) : 4. Θα είναι η πιο συγκλονιστική στιγμή για τον ουρανού, όταν τα ανυπάκουα παιδιά του Θεού πρέπει να καταστραφούν γιατί αρνήθηκαν να δεχθούν την αγάπη Του.

 2. Όταν ιδρυθεί η καινούργια βασιλεία, τι συμβαίνει σε όλα τα προηγούμενα πράγματα συμπεριλαμβανομένης και της κόλασης; Αποκάλυψη 21 (κα) : 4.

  “Διότι τα πρώτα παρήλθον”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα προηγούμενα πράγματα παρέρχονται. Δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση ώστε οι φωτιές της κόλασης να συνεχίζουν να καίνε κάπου στο σύμπαν του Θεού. Το σχέδιο του Θεού είναι να εξαλείψει την αμαρτία από το σύμπαν τελείως. Μια αιώνια κόλαση θα διαιώνιζε την αμαρτία και το κακό, και θα το έκανε αδύνατο να ξεχαστεί.

 3. Ποιο να είναι το κίνητρό μου για να υπηρετήσω τον Ιησού; Ιωάννης 14 (ιδ) : 23,24

  Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κανένας δεν θα είναι στον ουρανό επειδή φοβόταν την κόλαση. Οι άνθρωποι θα είναι στον ουρανό επειδή αγάπησαν τον Ιησού πρώτα, τελευταία και πάντοτε. Και αυτοί που αγαπούν τον Ιησού δεν έχουν κανένα λόγο να φοβούνται την κόλαση, Α’ Ιωάννη 4 (δ) : 18

 4. Οι γήϊνες κυβερνήσεις δεν μπορούν να μένουν σταθερές χωρίς να αποδίδουν δικαιοσύνη. Αλλά μερικοί λένε ότι επειδή ο Θεός είναι αγάπη, ποτέ δεν θα τιμωρήσει ή καταστρέψει τους ασεβείς. Τι δηλώνει όμως η Γραφή; Έξοδος 34 (λδ) : 6,7

  “και ουδόλος αθωόνων τον ένοχον”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή ο Θεός αγαπάει, γι’ αυτό είναι δίκαιος. Η δικαιοσύνη του Θεού βασίζεται πάνω στην εκλογή των ανθρώπων αφού πρώτα πληροφορηθούν πλήρως. Θα ήταν μια αδικία να επιβάλλει κάποιος ένα τρόπο ζωής σε κάποιον άλλο, που είναι αντίθετος προς αυτόν που έχει διαλέξει. Η Θεία δικαιοσύνη είναι εξίσου απαραίτητη με τη Θεία αγάπη. Στην πραγματικότητα η Θεία δικαιοσύνη ΕΙΝΑΙ η Θεία αγάπη. Ο Θεός μας αγαπάει αρκετά ώστε να μας επιτρέψει να διαλέξουμε τον τρόπο ζωής που προτιμάμε. Η δικαιοσύνη του Θεού απλώς μας αποδίδει αυτό που έχουμε εκλέξει με όλες τις συνέπειες. Αυτοί που εκλέγουν την αμαρτία, εκλέγουν το θάνατο, Ρωμαίους 6 (ς) : 23 & Παροιμίες 8 (η) : 36.

  ΜΕΡΙΚΟΙ ΔΙΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ: ΑΙΩΝΙΑ ΒΑΣΑΝΑ, ΑΙΩΝΙΑ ΦΩΤΙΑ, ΑΙΩΝΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΒΥΣΕΙ. ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ #1 ΚΑΙ #2.

 5. Θα ξανα-επαναληφθεί η αμαρτία μετά από την καταστροφή της στις φωτιές της κόλασης; Ναούμ 1 (α) : 9

  “Θλίψις δεν θέλει επέλθει εκ δευτέρου”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δόξα στο Θεό! Ποτέ ξανά δε θα σηκώσει κεφάλι η αμαρτία.

 6. Τι θα κάνει ο Θεός όταν η αμαρτία και οι αμαρτωλοί θα έχουν καταστραφεί; Ησαΐας 65 (ξε) : 17 & Β’ Πέτρου 3 (γ) :13 & Αποκάλυψη 21 (κα) : 3.

  1. Ησαΐας 65 (ξε) : 17. “Ιδού νέους ουρανούς κτίζω, και νέα γη”

  2. Β’ Πέτρου 3 (γ) : 13. “εν οις δικαιωσύνη κατοικεί”

  3. Αποκάλυψη 21 (κα) : 3. “Και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θαυμάσια! Ο Θεός μετακομίζει στη νέα γη, μαζί με το λαό Του για να είναι και Πατέρας τους και γείτονας. Ό,τι έχασε ο Αδάμ και η Εύα θα αποκατασταθεί. Πράξεις των Αποστόλων 3 (γ) : 19-21. Ο λαός του Θεού, επιτέλους, θα έχει βρει την ανέκφραστη χαρά χωρίς τέλος.

 7. Ο Ιησούς σε προσκαλεί να ζήσεις στη θαυμάσια, καινούργια βασιλεία Του. Θα δεχθείς την πρόσκλησή Του τώρα, και θα επιτρέψεις Αυτόν να κάνει στην δική σου ζωή, τα θαύματα που χρειάζονται για να είσαι στη βασιλεία Του;

Κύλιση προς τα επάνω