Οι επτά πληγές της Αποκάλυψης

Ας υποθέσουμε ότι κάποια σκοτεινή, βροχερή νύχτα, ταξιδεύατε στην εθνική οδό μέσα στο αυτοκίνητο σας. Ξαφνικά, επτά κόκκινα φώτα φαίνονται στο σκοτάδι. Εκτείνονταν κατά μήκος του δρόμου. Θα σταματούσατε; Βεβαίως. Τα κόκκινα φώτα σημαίνουν έκτακτη ανάγκη, κίνδυνο και καταστροφή.

Στην Αποκάλυψη κεφάλαια 15 (ιε) και 16 (ις), ο Θεός έχει εκθέσει επτά λαμπρά, κόκκινα φώτα κατά μήκος του δρόμου προς το μέλλον. Λέει, “Σταματήστε! Κοιτάξτε! Ακούστε! Προσευχηθείτε! Επτά φοβερές μάστιγες ή πληγές βρίσκονται ακριβώς μπροστά σας. Προσέξτε!

Καμιά φορά η τηλεόραση προειδοποιεί ότι κάποιο πρόγραμμα μπορεί να είναι δυσάρεστο για ορισμένους ευαίσθητους ανθρώπους. Παρομοίως, πρέπει να σας προειδοποιήσουμε ότι το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος δεν είναι ευχάριστο να μελετηθεί. Πραγματικά, το μάθημα είναι τρομερό. Οι επτά πληγές είναι φρικτές και μακάβριες, και προκαλούν αναστάτωση. Οι περισσότεροι θα προτιμούσαν να στρέψουν την προσοχή τους αλλού.

Αλλά, ο Θεός θέλει να μελετήσουμε σοβαρά αυτές τις πληγές, και γι’ αυτό αφιέρωσε δύο κεφάλαια του σπουδαίου βιβλίου της Αποκάλυψης για να τις παρουσιάσει. Και, στην Αποκάλυψη 1 (α) : 3, πρόφερε μια ευλογία επάνω σ’ όλους που προσέχουν τις προειδοποιήσεις και τα μηνύματα αυτού του βιβλίου. Ασφαλώς ο Θεός δε θα ξόδευε άσκοπα δύο κεφάλαια του τελευταίου μηνύματος για την εκκλησία σε κάτι που δεν είναι αναγκαίο. Έχει εύλογους λόγους για να συμπεριλάβει τις πληγές.

Ο Θεός είναι αγάπη, συγχωρεί, φροντίζει, συμπεριφέρεται με καλοσύνη, υπομονή και φιλευσπλαχνία αμέτρητη. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι παρερμηνεύουν την αγάπη Του. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στο να βλέπουμε το Θεό σαν ένα καλοσυνάτο παππού που δεν βλέπει τίποτα κακό στα γήινα εγγόνια Του, ότι κάνουν. Ο θάνατος του Ιησού αποτελεί ένδειξη ότι ο Θεός δε βλέπει την αμαρτία ως τιποτένια. Θα την αντιμετωπίσει με αυστηρότητα, για η συνεχής ύπαρξή της θα έθετε το σύμπαν σε κίνδυνο.

Ο Θεός θέτει όρια. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πριν από αιώνες έθετε όρια στην Αίγυπτο και έστειλε δέκα καταστρεπτικότατες πληγές επάνω στο λαό. Και τώρα πάλι είναι έτοιμος να κάνει το ίδιο. Αυτή τη φορά, επτά σφοδρές και φοβερές μάστιγες θα κτυπήσουν τη γη και τους κατοίκους της.

Αλλά, δόξα στο Θεό, υπάρχει τρόπος εκφυγής! Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να φανερώσει αυτό τον τρόπο.

Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 1. Πώς ονομάζονται οι επτά πληγές; Αποκάλυψη 15 (ιε) : 1.

  “Οίτινες είχον τας επτά εσχάτας πληγάς, διότι εν αυταίς ετελέσθη ο θυμός του Θεού”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επτά τελευταίες πληγές ονομάζονται η οργή του Θεού.

 2. Το τελευταίο τριαδικό μήνυμα αγάπης και προειδοποίησης για τον κόσμο βρίσκεται στην Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 6-12. Ποιες δύο τιμωρίες των ασεβών αναφέρονται; Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 10.

  “Αυτός θέλει πίει εκ του οίνου του θυμού του Θεού – και θέλει βασανισθή με πυρ και θείον”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (οι επτά τελευταίες πληγές) είναι γι’ αυτούς που λαμβάνουν το χάραγμα του θηρίου, Αποκάλυψη 16 (ις) : 2. Η ΦΩΤΙΑ είναι για όλους τους χαμένους (Βλέπε το μάθημα 20). Η οργή του Θεού ΔΕ δηλώνει την οργή του Ιησού σαν την ανθρώπινη οργή. Απλώς αναφέρεται στη Θεία δίκη κατά της αμαρτίας.

 3. Ποιοι θα αποφύγουν τις πληγές; Αποκάλυψη 15 (ιε) : 2

  “Εκείνους οίτινες ενίκησαν κατά του θηρίου και κατά της εικόνος αυτού, και κατά του χαράγματος αυτού, και κατά του αριθμού αυτού”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η περικοπή δείχνει πόσο ζωτικό είναι το να αποφύγουμε να λάβουμε το χάραγμα του θηρίου. Όλοι θα λάβουν το ένα από τα δύο σημάδια: ή τη σφραγίδα του Θεού ή το χάραγμα του θηρίου. Το να λάβουμε τη σφραγίδα του Θεού είναι το να σωθούμε. Το να λάβουμε το χάραγμα του θηρίου είναι το να λάβουμε τις πληγές και να χαθούμε. Πόσο σοβαρή σκέψη! Δεν είναι να απορεί κανείς ότι η Αποκάλυψη μιλάει τόσο πολύ γι’ αυτά τα δύο σημάδια ή σημεία!

 4. Οι λυτρωμένοι ποιον δοξάζουν για τη σωτηρία τους; Αποκάλυψη 15 (ιε) : 3,4.

  “Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου Κύριε Θεέ Παντοκράτορ”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σωτηρία είναι μέσο του Κυρίου μόνο. “Αλλά χάρις εις τον Θεόν, δίδει εις ημάς την νίκην διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού”, Α’ Κορίνθιους 15 (ιε) : 57.

Η ΘΥΡΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ

 1. Πότε θα αρχίσουν να πέφτουν οι πληγές; Αποκάλυψη 15 (ιε) : 8.

  “Και εγεμίσθη ο ναός από καπνού – και ουδείς ηδύνατο να εισέλθει εις τον ναόν εωσού τελειώσωσιν αι επτά πληγαί των επτά αγγέλων”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: “Ουδείς” να μη μπορεί να εισέλθει στο ναό στον ουρανό δείχνει ότι η κρίση που τώρα λαμβάνει χώρα εκεί, έχει τελειώσει, αφού κάθε απόφαση έχει ληφθεί. Τότε πέφτουν οι επτά πληγές. Βλέπετε το μάθημα 15 για τις λεπτομέρειες της κρίσης.

 2. Ποια ανακοίνωση θα κάνει ο Ιησούς που θα δείξει ότι η ουράνια κρίση έχει τελειώσει; Αποκάλυψη 22 (κβ) : 11,12.

  “Όστις αδικεί, ας αδικήση έτι και όστις είναι μεμολισμένος ας μολυνθεί έτι και ο δίκαιος ας γείνη έτι δίκαιος, και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η κρίση στον ουρανό τελειώνει, ο Ιησούς ανακοινώνει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πάρει τις τελικές αποφάσεις και ότι κανένας πλέον δεν θα διαλέξει να αλλάξει. Αυτή τη στιγμή, η θύρα της χάριτος κλείνει για όλους για πάντα. Ο καθένας έχει κλείσει τη θύρα της χάριτος για τον εαυτό του με τις δικές του επιλογές.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

 1. Μερικές φορές, μια αρρώστια ή κάποια συμφορά κάνει τον άνθρωπο να στραφεί προς τον Θεό. Οι πληγές όμως δε θα φέρουν κανέναν στη μετάνοια. Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού στέλνοντας τις πληγές; Αποκάλυψη 16 (ις) : 10,11,21.

  “Και εβλασφήμησαν τον Θεόν του ουρανού – και δεν μετανόησαν”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 7, ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ #1.

ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΑΓΓΕΛΟΥΝ ΤΙΜΩΡΙΑ

 1. Για πόσο καιρό θα συνεχίζουν οι πληγές; Αποκάλυψη 18 (ιη) : 8

  “Δια τούτο εν μια ημέρα θέλουσιν ελθεί αι πληγαί αυτής”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιθανόν οι πληγές να συνεχίσουν επί ένα χρόνο περίπου. Ο Βιβλικός κανόνας είναι: Μία προφητική ημέρα ισούται με ένα πραγματικό χρόνο, Ιεζεκιήλ 4 (δ) : 6 & Αριθμοί 14 (ιδ) : 34. Προφανώς οι πληγές δεν είναι παγκόσμιες, διαφορετικά κανένας δεν θα επιζούσε.

 2. Πώς ονομάζονται οι τιμωρίες και κρίσεις του Θεού στον Ησαΐα 28 (κη) : 21;

  “Το έργον αυτού, το παράδοξον έργον αυτού – την αιξαίσιαν πράξιν αυτού”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πράξεις τιμωρίας και κρίσης, όπως οι πληγές, είναι τόσο ξένες προς τη φύση του Θεού ώστε η Γραφή τις ονομάζει παράδοξες. Αυτός “δεν θέλει τον θάνατον του αμαρτωλού”, Ιεζεκιήλ 33 (λγ) : 11. Όμως, Αυτός “ουδόλως θέλει αθωώσει τον ασεβή”, Ναούμ 1 (α) : 3 ή “ουδόλως αθωόνων τον ένοχον”, Έξοδος 34 (λδ) : 7.

 3. Ποια είναι η πρώτη πληγή; Αποκάλυψη 16 (ις) : 2.

  “Έγεινεν έλκος κακών και πονηρόν”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε πληγή δίνει ένα χτύπημα σε κάποια όψη της ψευδούς λατρείας ή αποστάτισσας θρησκείας. Αυτή η πληγή εκθέτει αυτούς που κάνουν ψεύδο-θαύματα στην Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 13,14 & 16 (ις) : 14. Δεν μπορούν να θεραπεύσουν τα έλκη.

 4. Τι συμβαίνει κατά την διάρκεια της δεύτερης πληγής; Αποκάλυψη 16 (ις) : 3.

  Η θάλασσα “έγεινεν αίμα ως νεκρού”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα έθνη (μια ενωμένη, παγκόσμια κίνηση), που ανάγκασαν τους ανθρώπους να λατρεύουν αντίθετα προς την συνείδησή τους, ξαφνικά βρίσκουν το εμπόριο τους και την επικοινωνία τους διασπασμένα από τα αιματηρά νερά. Αυτή η πληγή φανερώνει τα αισθήματα του θεού σε σχέση με αυτή την πονηρή κίνηση. Η τελική πάλι σ’ αυτόν τον κόσμο δε θα είναι ο αθεϊσμός ενάντια στη δημοκρατία. Θα είναι μια θρησκευτική μάχη μεταξύ της αληθινής και της κίβδηλης θρησκείας και λατρείας.

 5. Ποια είναι η τρίτη πληγή; Αποκάλυψη 16 (ις) : 4-7

  “Εις τους ποταμούς και εις τας πηγάς των υδάτων και έγεινεν αίμα”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασεβείς ονομάζουν το λαό του θεού “αιρετικούς” και οπωσδήποτε πολλοί πιστεύουν ότι το να χύσει κανείς το αίμα τους θα ήταν χάρη προς το Θεό, Ιωάννης 16 (ις) : 2. Ο Θεός όμως, για να δείξει τα αισθήματά Του, κάνει το καθαρό νερό αίμα, και δίνει στους ασεβείς να πιουν αίμα. Με αυτό τον τρόπο, φανερώνει ότι ΑΥΤΟΙ είναι οι πραγματικοί αιρετικοί. Όταν αίμα βγαίνει από τη βρύση για τους ασεβείς, θα δοθεί καθαρό νερό στο λαό του Θεού, Ησαΐας 33 (λγ) : 16.

 6. Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της τέταρτης πληγής; Αποκάλυψη 16 (ις) : 8,9.

  “Και εκαυματίσθησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ήλιος, που οι άνθρωποι έχουν λατρέψει σε όλη τη διάρκεια των αιώνων, θα κάψει τους ανθρώπους με μεγάλη θερμότητα. Σήμερα ακόμα, στο χριστιανικό κόσμο, η πλειοψηφία αποτείνει φόρο τιμής στον ήλιο αποδίδοντας σεβασμό στην Κυριακή ( ή ημέρα του ήλιου) ως αγία ημέρα. Ο Ιωήλ 1 (α) : 15-20 δίνει μια γραφική περιγραφή της γης κατά τη διάρκεια αυτής της πληγής. Σ’ αυτή την εποχή υπάρχει και μια μεγάλη πείνα “ακροάσεως των Λόγων του Κυρίου”, Αμώς 8 (η) : 11,12 & Λουκάς 13 (ιγ) : 25-27. Όπως στην εποχή του Αμώς, πολλοί από τους ασεβείς, ενώ δεν μετανοούν, ψάχνουν κάποιον να τους διδάξει το Λόγο του Θεού, αλλά δε βρίσκεται κανένας γιατί ο λαός του Θεού θα έχει φύγει στους βράχους και στα βουνά για ασφάλεια, Ησαΐας 33 (λγ) : 16. Η αντίδραση των ασεβών δείχνει πανικό και φόβο των συνεπειών όπως η αντίδραση του Ιούδα, Ματθαίος 27 (κζ) : 4. Ο λαός του Θεού θα προστατευθεί από τη θερμότητα. “Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει”, Ψαλμοί 121 (ρκα) : 6.

 7. Όταν ο πέμπτος άγγελος χύνει την πληγή του στο θρόνο του θηρίου, τι συμβαίνει; Αποκάλυψη 16 (ις) : 10,11.

  “Έγεινεν η βασιλεία αυτού πλήρης σκότους”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αυτή η πληγή χύνεται επάνω στο αρχηγείο του θηρίου, η βασιλεία του που εκτείνεται παγκοσμίως Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 7 και αγκαλιάζει τον περισσότερο από τον πληθυσμό της γης, θα τυλιχτεί σε ολικό σκοτάδι. Αυτό το πραγματικό σκοτάδι τονίζει το γεγονός ότι επειδή το θηρίο αρνείται το Λόγο του Θεού, η βασιλεία του έχει ολικό πνευματικό σκοτάδι, Ησαΐας 8 (η) : 19,20. Η Αποκάλυψη 16 (ις) : 11 δείχνει ότι οι άνθρωποι ακόμα έχουν τα έλκη της πρώτης πληγής στην εποχή της πέμπτης πληγής.

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ

 1. Τι συμβαίνει κάτω από την έκτη πληγή, όταν ο άγγελος εκχέει τη φιάλη του επάνω στο μεγάλο ποτάμι Ευφράτη; Αποκάλυψη 16 (ις) : 12-16.

  “Και εξηράνθη το ύδωρ αυτού – και συνήθροισε αυτούς εις τον τόπον καλούμενον Εβραϊστί Αρμαγεδδών”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ. ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ #2 ΓΙΑ ΤΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ.

 2. Η δευτέρα παρουσία του Ιησού λαμβάνει χώρα κάτω από την έβδομη πληγή. Ποιες δύο καταστρεπτικές αναστατώσεις της φύσης λαμβάνουν χώρα τότε; Αποκάλυψη 16 (ις) : 17-21.

  εδάφιο 18 – “Έγεινε σεισμός μέγας”

  εδάφιο 21 – “Και χαλάζα μεγάλη κατέβαινεν εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΥΝΑΞΗ ή η ετοιμασία για τον Αρμαγεδδώνα γίνεται κάτω από την έκτη πληγή, αλλά η μάχη λαμβάνει χώρο κάτω από την έβδομη πληγή. Ο Ιησούς και το στράτευμα Του κατεβαίνουν από τον ουρανό και καταστρέφουν τους ασεβείς που ήταν έτοιμοι να φονεύσουν το λαό του Θεού, Αποκάλυψη 18 (ιθ) : 11-21.

  Το ΧΑΛΑΖΙ είναι πραγματικό, που κάθε κομμάτι ζυγίζει 25-30 κιλά. Ο Ιώβ είπε ότι ο Θεός θα μεταχειριζόταν χαλάζι στην τελευταία, μεγάλη μάχη, Ιώβ 38 (λη) : 22,23. Ο λαός του Θεού θα προστατευτεί από το χαλάζι, Ησαΐας 32 (λβ) : 18,19.

  Ο ΣΕΙΣΜΟΣ είναι απερίγραπτα καταστρεπτικός. Αναφέρεται επίσης στην Αποκάλυψη 6 (ς) : 14-17 & Ησαΐας 24 (κδ) : 1,3,19,20 & Ιερεμίας 4 (δ) : 23-26.

 3. Κατά τη διάρκεια της έβδομης πληγής, τι συμβαίνει στην τριαδική συμμαχία του θηρίου, του ψευδο-προφήτη και του δράκου; Αποκάλυψη 16 (ις) : 19.

  “Και εδιερέθη η πόλις η μεγάλη εις τρία μέρη”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παγκόσμια ένωση των θρησκευομένων εναντίον του Θεού και του λαού Του διαλύεται.

Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ

 1. Στην εποχή του Μωυσή ο Θεός έστειλε δέκα πληγές επάνω στους Αιγύπτιους. Πώς προστατεύτηκε ο λαός του Θεού από τον άγγελο του θανάτου της δέκατης πληγής; Έξοδος 12 (ιβ) : 7,13.

  “Και θέλουσι λάβει εκ του αίματος και βάλει επί τους δύο παραστάτας – και όταν ίδω το αίμα, θέλω σας παρατρέξη”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έβαλαν το αίμα ενός αρνιού στους παραστάτες των σπιτιών τους και ο άγγελος του θανάτου υποσχέθηκε να προσπερνά τα σπίτια τους όταν έβλεπε το αίμα. Το αίμα αντιπροσώπευε το αίμα του Ιησού.

 2. Πώς θα αποφύγουν οι άνθρωποι το θάνατο κατά τη διάρκεια των επτά έσχατων πληγών; Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 11.

  “Και αυτοί ενίκησαν αυτόν διά του αίματος του αρνιού”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους της εποχής του Μωυσή μια ιερή, ετήσια γιορτή προς τιμή του αίματος του Ιησού, που έγινε αιτία να προσπεράσει ο άγγελος του θανάτου τα σπίτια των δικαίων. Η γιορτή ονομαζόταν ΠΑΣΧΑ. Ο Ιησούς έχυσε το αίμα Του στο Γολγοθά ως ΔΙΚΟ ΜΑΣ Πάσχα. Α’ Κορίνθιους 5 (ε) : 7. Το αίμα του Ιησού, τοποθετούμενο στη δική μου καρδιά, εξαλείφει τις αμαρτίες του παρελθόντος και προσφέρει τη θαυματουργή δύναμη που με ικανώνει να γίνω σαν τον Ιησού. Σημαίνει ότι θα ακολουθήσω ευχαρίστως όπου με οδηγεί ο Ιησούς.

  ΤΟ στράτευμα του Κυρίου θα με προσπεράσει και θα μου χαρίσει τη ζωή μου, εάν έχω το αίμα του Ιησού στους παραστάτες της καρδιάς μου. Αυτός είναι πρόθυμος να επιθέσει το αίμα Του, εάν το ζητώ ειλικρινά. Πραγματικά, ανυπομονεί να το κάνει.

 3. Το βιβλίο της Αποκάλυψης περιέχει το τελευταίο επιτακτικό μήνυμα του Θεού για τον πλανήτη γη. Τι είπε ο Θεός ότι θα έκανε σε όποιον προσπαθούσε να προσθέσει κάτι στο βιβλίο της Αποκάλυψης; Αποκάλυψη 22 (κβ) : 18.

  “Ο Θεός θέλει επιθέσει εις αυτόν τας πληγάς”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σκοπός του Θεού είναι το βιβλίο της Αποκάλυψης να διδαχθεί ΤΩΡΑ- ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ. Και αλίμονο στον άνθρωπο που προσπαθεί να προσθέσει κάτι σ’ αυτό. Σ’ αυτόν υπόσχονται οι πληγές, επειδή επεμβαίνει στο τελευταίο, επείγον, πολύτιμο μήνυμα του Θεού προς τους ανθρώπους που αγαπάει.

 4. Τι υπόσχεται ο Θεός στους δίκαιους σε σχέση με τις πληγές; Ψαλμοί 91 (/α) : 10.

  “Και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει εις την σκηνήν σου”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ούτε μια πληγή θα κτυπήσει τους δίκαιους.

 5. Ποιο σχέδιο έχει ο Θεός να προστατεύσει το λαό Του από τις πληγές; Ψαλμοί 91 (/α) : 11.

  “Διότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περί σου, δια να σε διαφυλάττουσι”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι άγγελοι που υπερτερούν σε δύναμη προστατεύουν τους δίκαιους από τις πληγές.

 6. Ποια άλλη θαυμάσια υπόσχεση, σε σχέση με την εποχή των πληγών, δίνεται στο λαό του Θεού; Ψαλμοί 91 (/α) : 5.

  “Δεν θέλεις φοβείσθαι”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δόξα στο Θεό! Ούτε μια πληγή θα επηρεάσει το λαό του Θεού. Οι άγγελοι θα τους συντροφεύουν για να τους προστατεύουν και ούτε ένα από τα παιδιά του Θεού θα ΦΟΒΑΤΑΙ κατά τη διάρκεια της κρίσης των φοβερών και καταστρεπτικών πληγών. Τι ευλογημένο προνόμιο έχουμε να υπηρετούμε ένα τόσο θαυμάσιο Κύριο!

 7. Ο Ιησούς θέλει πολύ να αναθέσει στους αγγέλους Του να σε προστατεύσουν κατά τη διάρκεια των πληγών. Θα τον προσκαλέσεις να είναι ο Σωτήρας και ο Κύριός σου, για να μπορέσει να το κάνει αυτό; Περιμένει με μεγάλη αγωνία την απάντησή σου!

Κύλιση προς τα επάνω