Η Αποκάλυψη αναγγέλει την κρίση του Θεού

Στο προηγούμενο μάθημα, ανακαλύψαμε ότι η κρίση ήδη έχει αρχίσει στον ουρανό. Η λέξη ΚΡΙΣΗ γεμίζει το νου με ερωτηματικά: Ποιοι θα κριθούν; Πώς συντάσσεται η μαρτυρική κατάθεση; Πρέπει εγώ να υπερασπίσω τον εαυτό μου ή μήπως ο ουρανός παρέχει νομική υπεράσπιση; Ποιος αποφασίζει την καταδίκη του Σατανά; Άλλωστε, γιατί χρειάζεται ο Θεός μια κρίση; Δεν ξέρει, ήδη, το κάθε τι για τον καθένα; Έχω έστω την παραμικρή ελπίδα να ανακηρυχθώ αθώος – υπό το φως της συμπεριφοράς μου;
Η κρίση αποτελεί ένα τόσο αποφασιστικό μέρος του μεγάλου σχεδίου του Θεού, ώστε μερικοί λένε ότι η Γραφή την αναφέρει 1000 φορές. Η Αποκάλυψη όμως τη διακηρύττει πιο δυνατά. Εύχομαι το Πνεύμα να μας οδηγήσει καθώς μελετούμε αυτό το ζωτικό θέμα.

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΕΟ

1. Σύμφωνα με τη Γραφή, ποιοι θα αντιμετωπίσουν την ουράνια κρίση; Β’ Κορίνθιους 5 (ε) : 10
Πάντες (Όλοι οι άνθρωποι είτε καλοί είτε αμαρτωλοί)

2. Σύμφωνα με το προηγούμενο μάθημά μας, πότε άρχισε η κρίση στον ουρανό; Δανιήλ 8 (η) : 18
το 1844
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κρίση άρχισε το 1844. Τότε ο Ιησούς μπήκε στα Άγια των Αγίων του αγιαστηρίου να αρχίσει την ουράνια Ημέρα Εξιλασμού. Η Αποκάλυψη 11 (ια) : 19 συμπίπτει στην ίδια χρονική περίοδο. Αυτή επίσης μιλάει για την αρχή της κρίσης στον ουρανό.

3. Ποιοι είναι οι δικαστές; Ψαλμοί 50 (ν) : 6 & Ιωάννης 5 (ε) : 22
“Διότι ο Θεός, αυτός είναι ο Κριτής”
“Ο Πατήρ – εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσιν”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και ο Θεός προεδρεύει στην κρίση, ο Υιός παίζει τον κύριο ρόλο. Πόσο συγκινητικό είναι να έχουμε τους καλύτερους μας φίλους ως κριτές μας!

4. Ποια στάση κρατούν ο Πατέρας και ο Υιός απέναντι μας; Α’ Τιμόθεου 2 (β) : 3,4 & Ιωάννης 16 (ις) : 27
Ο Σωτήρας “θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι”. “Διότι αυτός ο Πατήρ σας αγαπά”
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ. ΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

ΦΑΣΗ #1 – Η ΠΡΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΡΙΣΗ

5. Ποιοι θα αντικρίσουν το Θεό στην ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ της κρίσης, που τώρα λαμβάνει χώρα στον ουρανό; Α’ Πέτρου 4 (δ) : 17
“Να αρχίζει η κρίσις από του οίκου του Θεού”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο οίκος του Θεού είναι η εκκλησία Του, Α’ Τιμόθεου 3 (γ) : 15. Η κρίση που εξελίσσεται τώρα, συγκεντρώνεται γύρω από αυτούς που ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ότι είναι δούλοι του Ιησού. Οι ασεβείς δεν κρίνονται στην πρώτη φάση. Αυτή η φάση της κρίσης θα φανερώσει καθαρά ποιοι πιστοί είναι ψευδείς, και ποιοι πραγματικοί.

6. Ποιος είναι ο Παράκλητος για τους δίκαιους; Α’ Ιωάννη 2 (β) : 1 & Εβραίους 9 (θ) : 24 & Εβραίους 7 (ζ) : 25
“Έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον Δίκαιον”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και φαίνεται απίστευτο, ο κριτής μας είναι επίσης και ο συνήγορος μας! Και η Γραφή λέει καθαρά ότι είναι ελεήμων και πιστός, Εβραίους 2 (β) : 17,18. Αυτός που έδωσε τη ζωή Του για μας, τώρα μας αντιπροσωπεύει στον Ουρανό ως συνήγορος.

7. Τι θα εξεταστεί στην κρίση; Εκκλησιαστής 12 (ιβ) : 13,14
“ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσης παν έργον, και παν κρυπτόν, είτε αγαθόν, είτε πονηρόν”

8. Βάσει ποιου μέτρου θα κρίνει ο Θεός; Ιάκωβος 2 (β) : 10-12
“Ως μέλλοντες να κριθήτε διά του νόμου της ελευθερίας”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δέκα εντολές είναι το μέτρο στην κρίση. Το σχόλιο #1 του μαθήματος 11 εξηγεί ότι ο νόμος είναι η περιγραφή, σε λόγια, του χαρακτήρα του Θεού.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

9. Πού διατηρεί ο Θεός τα πρακτικά της ζωής μου; Αποκάλυψη 20 (κ) : 12
“Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν τοις βιβλίοις”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και η Αποκάλυψη 20 (κ) : 12 αναφέρεται στη δεύτερη φάση της κρίσης, τα βιβλία θα μαρτυρούν, επίσης, στην πρώτη φάση της κρίσης, Δανιήλ 7 (ζ) :10. Τα πρακτικά είναι ακριβή και πλήρη. Συμπεριλαμβάνουν ακόμα και τις σκέψεις, και τα κίνητρα. Το δικαστήριο είναι δίκαιο. Δε χρειάζεται να παραυρίσκομαι εκεί. Τα βιβλία θα μιλήσουν για μένα. ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ #1 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.

10. Ποιος φέρνει τις κατηγορίες εναντίον μας; Ζαχαρίας 3 (γ) : 1,2
Ο διάβολος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Σατανάς, ο κατήγορος των αδελφών Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 10, που φιλονεικούσε με το Μιχαήλ για το σώμα του Μωυσή, Ιούδα 9 και που κατηγορούσε άδικα τον Ιώβ, Ιώβ κεφάλαια 1 και 2, είναι ο εχθρός ο οποίος μας κατηγορεί.

11. Στη διάρκεια της σημερινής κρίσης στον ουρανό, τι προλέγει η Αποκάλυψη ότι θα συμβαίνει στη γη; Αποκάλυψη 11 (ια) : 18,19
“Τα έθνη οργίσθησαν – και να διαφθείρης τους διαφθείροντας την γην”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τα έθνη είναι οργισμένα, και με την μόλυνση, τα σκουπίδια και τα καταστρεπτικά όπλα, οι άνθρωποι καταστρέφουν τη γη.

12. Χρειάζεται ο Θεός να κρατά βιβλία και να κάνει δικαστήριο για να μάθει για μένα και τη συμπεριφορά μου, ή γνωρίζει ήδη τα πάντα για μένα; Α’ Βασιλέων 8 (η) : 39 & Ιωάννης 3 (γ) : 18 & Β’ Τιμόθεου 2 (β) : 19
“Συ γνωρίζεις τας καρδίας πάντων των υιών ανθρώπων”.

13. Εφόσον η σημερινή κρίση, που λαμβάνει χώρα τώρα, Δανιήλ 7 (ζ) : 9,10, δεν είναι αναγκαία για το θεό, προσωπικά, για ποιους είναι; Αποκάλυψη 3 (γ) : 5
“Θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου, και ενώπιον των αγγέλων αυτού”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Θεός είναι παντογνώστης, αλλά οι άγγελοι δεν είναι. Η σημερινή κρίση θα τους δώσει την ευκαιρία να εξετάσουν λεπτομερώς, όλες τις μαρτυρικές καταθέσεις και να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός δε θα αναγγείλει την απόφαση μέχρις ότου οι άγγελοι καταλάβουν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει ή για το Θεό ή για το Σατανά. Δε θα υπάρχει πλέον ευκαιρία να αλλάξουμε στρατόπεδα, Αποκάλυψη 22 (κβ) : 11,12. Δεν είναι ένα διάταγμα, αλλά μία ανακοίνωση. Όλοι έχουν κάνει την τελική εκλογή. Περισσότερος δοκιμαστικός χρόνος δε θα άλλαζε τίποτα.

ΦΑΣΗ #2 – Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ 1000 ΕΤΗ

14. Πότε θα κριθούν οι ασεβείς; Αποκάλυψη 20 (κ) : 4
“Και κρίσις εδόθη εις αυτούς – και έζησαν και εβασίλευσαν μετά του Χριστού τα χίλια έτη”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασεβείς θα κριθούν στον ουρανό κατά τα 1000 έτη της Αποκάλυψης 20 (κ) . Αυτή είναι η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ της κρίσης.

15. Ποιοι βοηθούν να κρίνουν τους ασεβείς, συμπεριλαμβανομένου και του Σατανά και των αγγέλων του; Α’ Κορίνθιους 6 (ς) : 2,3
“Οι άγιοι θέλουσι κρίνει τον κόσμον; – αγγέλους θέλομεν κρίνει;”.

16. Κατά τη γνώμη σας, η κρίση των ΑΣΕΒΩΝ ποιους ωφελεί; Εφόσον οι άνθρωποι που δεν είναι στον ουρανό κατά τα 1000 έτη είναι χαμένοι έτσι κι’ αλλιώς, γιατί να υπάρχει αυτή η κρίση για τους ασεβείς;
Για τους δίκαιους (πιστούς). Για να γνωρίσουν τα έργα των χαμένων και να καταλάβουν τη δίκαιη τιμωρία τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΥΤΗ η κρίση είναι για το όφελος των δικαίων. Πολλοί από τους οποίους οι δίκαιοι θεωρούσαν Χριστιανούς θα χαθούν, Κοιτάζοντας τα πρακτικά και κάνοντας ερωτήσεις θα διαλυθεί κάθε αμφιβολία για την αμεροληψία του Θεού. Θα φανεί ότι αυτοί που χάθηκαν, διάλεξαν να αψηφήσουν το Θεό, παρ’ όλες τις μυριάδες εκκλήσεις της αγάπης από το θρόνο Του.

ΦΑΣΗ #3 – Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ 1000 ΕΤΩΝ

17. Ο Ματθαίος 25 (κε) : 31-46 περιγράφει μια ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ της κρίσης όπου ο καθένας που έζησε κάποτε (είτε ασεβής είτε δίκαιος) συναντάει τον Κύριο, ζωντανός, για να λάβει την καταδικαστική απόφαση, την αμοιβή ή την τιμωρία. Τότε δίνονται εξηγήσεις στο γιατί οι άνθρωποι σώζονται ή χάνονται. Κατά τη γνώμη σας, α) Αυτή η κρίση λαμβάνει χώρα στη δευτέρα παρουσία ή στο τέλος των 1000 χρόνων; β) ποιους θα ωφελήσει αυτή η φάση της κρίσης;
α) Στο τέλος των 1000 ετών β) Για τους ασεβείς, το Σατανά & τους αγγέλους του
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λαμβάνει χώρα στο τέλος των 1000 ετών, επειδή αυτή είναι η μόνη φορά στην ιστορία της γης που όλοι όσοι έζησαν κάποτε θα είναι ζωντανοί για μια μικρή χρονική περίοδο, είτε μέσα είτε έξω από την Αγία Πόλη, Αποκάλυψη 20 (κ) : 11-15. Αυτή η κρίση πείθει τους ασεβείς, συμπεριλαμβανομένου και του Σατανά και των αγγέλων του (που τώρα θα έχουν τις απαντήσεις στα ερωτήματά τους) και τελικά θα καταλάβουν ότι ο Θεός είναι στοργικός, καλός, δίκαιος και τίμιος. Ο Θεός ποτέ δεν εκμεταλλεύεται τη θέση Του σε βάρος των εχθρών, ούτε τους διατάζει να κρατούν σιωπή. Απλώς παρουσιάζει μια μαρτυρική κατάθεση, που είναι τόσο σαφής ώστε δεν αντιλέγεται. Αυτοί που πιστεύουν ότι ο Θεός ποτέ δε θα τιμωρίσει ή καταστρέψει ανθρώπους, θα πρέπει να θυμηθούν ότι ο Θεός το έχει ξανακάνει, και στην εποχή του κατακλυσμού, και στην καταστροφή των Σοδόμων.
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (Βλέπετε το Σχόλιο #2).

18. Όταν ο Θεός αναγγέλλει τις αμοιβές και τις τιμωρίες στην κρίση, παίρνει την απόφαση εκείνη τη στιγμή, ή απλώς επιτρέπει τους αγγέλους και τους δίκαιους να εγκρίνουν αυτό που ήδη ήξερε; Αποκάλυψη 15 (ιε) : 3,4 & Ρωμαίους 2 (β) : 5 & Α’ Κορίνθιους 4 (δ) : 5
“Διότι αι κρίσεις σου εφανερώθησαν”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σεσωσμένοι στον ουρανό σαφώς αποδεικνύουν γιατί όλοι αναγνωρίζουν το Θεό ως δίκαιο και αληθινό. Οι κρίσεις Του φανερώνονται. Ο Θεός ήξερε πάντοτε την κατάσταση κάθε καρδιάς. Ήδη έχει τα ονόματα των σεσωσμένων γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 8 & 17 (ιζ) 8. Αλλά για να λύσει το πρόβλημα της ανταρσίας και της αμαρτίας, περιμένει με υπομονή μέχρις ότου και οι άνθρωποι και οι άγγελοι, καλοί και κακοί, δουν αυτό που ο Ίδιος ήδη έβλεπε επί χρόνια. Η αλήθεια για τον καθένα θα αποκαλυφθεί στην κρίση, και θα είναι τόσο εμφανής ώστε δε θα μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα. Ησαΐας 3 (γ) : 10,11.

Η ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΡΑ

19. Εφόσον ΕΓΩ ΠΡΕΠΕΙ να αντικρίσω το Θεό στην ΚΡΙΣΗ, μπορώ να έχω τη ΣΙΓΟΥΡΙΑ της σωτηρίας ΤΩΡΑ; Ησαΐας 3 (γ) : 10
“Είπατε προς τον δίκαιον, ότι καλόν θέλει είσθαι εις αυτόν”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Θεός έχει υποσχεθεί να πάρει ευνοϊκή απόφαση για όλους που Τον αγαπούν και Τον ακολουθούν πραγματικά. ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ #3 ΓΙΑ 20 ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ

20. Οι αμαρτίες συγχωρούνται όταν τις ομολογούμε. Ποτέ αφαιρούνται από τα πρακτικά του Θεού; Πράξεις των Αποστόλων 3 (γ) : 19,20
“Μετανοήσατε – δια να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, – (όταν) αποστείλη τον προκεκηρυγμένον εις εσάς Ιησούν Χριστόν”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Θεός δε δέχεται να καλυφθούν οι αμαρτίες. Όλα τα πρακτικά των αμαρτιών παραμένουν μέχρι το τέλος, για να μπορέσουν όλοι να έχουν δικαίωμα προσέγγισης. Τίποτε δε θα κρυφτεί. Ο Θεός υποσχέθηκε να επαναφέρει το λαό Του στην εικόνα Του, μέσο της διακονίας του Υιού Του στο ουράνιο αγιαστήριο. Τα πρακτικά θα αποδείξουν σε όλους ότι ο Θεός έχει κάνει θαύματα για να καταφέρει αυτό. Ο λαός Του έχει γίνει σαν Αυτόν.

Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

Στο πρώτο μέρος της δεκαετίας του 1840, άνθρωποι σ’ όλο τον κόσμο άρχισαν να μελετούν τις προφητείες των βιβλίων του Δανιήλ και της Αποκάλυψης, και ιδιαίτερα της προφητεία των 2300 χρόνων του Δανιήλ 8 (η) και 9 (θ). Υπολόγισαν σωστά την ημερομηνία (1844) αλλά λάθος το γεγονός. Νόμιζαν ότι το 1844 αναφερόταν στη δευτέρα παρουσία του Ιησού, αντί στην αρχή της κρίσης.
Όταν ο Ιησούς δεν επέστρεψε, η απογοήτευση ήταν πικρή. Στην Αποκάλυψη 10 (ι) ο Θεός απεικονίζει αυτή την απογοήτευση με το να ζητάει από τον προφήτη Ιωάννη να φάει το βιβλίο του Δανιήλ, που μέχρι τότε ήταν κλειστό, αλλά τώρα ήταν ανοιχτό (εδάφιο 8). Ήταν γλυκό στο στόμα του αλλά πικρό στο στομάχι του, όπως ήταν η απογοήτευση όταν ο Χριστός δεν επέστρεψε.
Όταν συγκρίνουμε την Αποκάλυψη 10 (ι) : 1-3 και Αποκάλυψη 1 (α) : 13-15 με το Δανιήλ 10 (ι) : 5,6 ανακαλύπτουμε ότι αυτές οι τρεις περικοπές αναφέρονται στην ίδια ουράνια ύπαρξη. Αυτή η ύπαρξη είπε στο Δανιήλ να σφραγίσει το ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ έως του ΕΣΧΑΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ. Η ίδια ύπαρξη ήρθε στον Ιωάννη με μια προφητεία που έδειχνε ότι το βιβλίο θα ανοιγόταν στο πρώτο μέρος της δεκαετίας του 1840. Ο Λαός του θεού είχε κάνει σωστά του μαθηματικούς υπολογισμούς του αλλά είχε παρεξηγήσει το γεγονός της προφητείας.

21. Τι είπε η ουράνια ύπαρξη, ότι η εκκλησία πρέπει να κάνει μετά από την πικρή απογοήτευση; Αποκάλυψη 10 (ι) : 11
“Πρέπει πάλιν να προφητεύσης περί λαών και εθνών και γλωσσών και βασιλέων πολλών”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Θεός είπε στο λαό Του ότι πρέπει να μεταδώσουν την αλήθεια γι’ αυτή την προφητεία σε όλο τον κόσμο. Το μάθημα 23, με θέμα “Οι επτά σάλπιγγες”, θα δείξει καθαρά ότι η ημερομηνία για την Αποκάλυψη κεφάλαιο 10 (ι) βρίσκεται στο πρώτο μέρος της δεκαετίας του 1840 γιατί βρίσκεται μεταξύ της έκτης και της έβδομης σάλπιγγας. Ο “έσχατος καιρός”, Δανιήλ 12 (ιβ) : 4-9, αναφέρεται κατηγορηματικά στα 1260 χρόνια (καιρός/καιρούς και ήμισυ καιρού) του Παπικού διωγμού (538 μ.Χ. – 1798 μ.Χ.). Έτσι, το βιβλίο του Δανιήλ δε θα ανοιγόταν παρά μόνο μετά το 1798, ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ.

22. Σύμφωνα με αυτό που είπε ο άγγελος στον Ιωάννη στην Αποκάλυψη 10 (ι), τι πρέπει να κηρύττει η εκκλησία του Θεού σήμερα, ως μέρος του αιωνίου ευαγγελίου; Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 6,7
“Φοβήτε τον Θεόν – διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκκλησία δεν έχει το δικαίωμα να κηρύττει ότι θέλει, και να το ονομάζει το αιώνιο ευαγγέλιο. Ο Θεός διατάζει ότι η εκκλησία πρέπει να συμπεριλαμβάνει μέσα στο ευαγγέλιο, τη θαυμάσια αλήθεια ότι η κρίση τώρα λαμβάνει χώρα στον ουρανό.
Σημειώστε επίσης ότι ο άγγελος της ονομάζει η ώρα της κρίσης ΑΥΤΟΥ. Επειδή οι άνθρωποι πρέπει να αποφασίσουν πώς θα συσχετισθούν με τις κατηγορίες του Σατανά κατά του Θεού, έτσι η κρίση, κατά κάποιο τρόπο, συμπεριλαμβάνει μια απόφαση για το Θεό. Ο Ίδιος και ο χαρακτήρας Του δικάζονται. Το έργο των εκκλησιών σήμερα είναι να διακηρύττουν σ’ όλο τον κόσμο την αλήθεια για τον όμορφο χαρακτήρα ενός Θεού αγάπης.

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ

23. Η Αποκάλυψη δείχνει επανειλημμένα ότι, και οι άνθρωποι, και οι άγγελοι, θα δοξάσουν και θα ευχαριστήσουν τον Θεό για τη δικαιοσύνη και τη δικαίωση της κρίσης. Τί λένε, συγκεκριμένα; Αποκάλυψη 16 (ις) : 7 & Αποκάλυψη 18 (ιθ) : 2 & Αποκάλυψη 15 (ιε) : 3
“Αληθιναί και δίκαιαι αι κρίσεις σου”.

24. Τελικά, τι κάνουν όλοι οι κάτοικοι του σύμπαντος για να εκδηλώσουν τα αισθήματα τους για τη δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού; Φιλιππισίους 2 (β) : 10,11
“Δια να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ – και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι όσοι έζησαν κάποτε, αντικρίζουν το Θεό στο τέλος των 1000 ετών. Κανένας δεν προσποιείται. Κανένας δεν εξαναγκάζεται. Επιτέλους είσαι τόσο εμφανές, ώστε όλοι στον ουρανό και στη γη, συμπεριλαμβανομένου και του Σατανά και των αγγέλων του, ομολογούν ότι ο Ιησούς είναι απόλυτα δίκαιος και ότι ο καθένας έλαβε αυτό που ο ίδιος επέλεξε. Έχει αποδειχθεί ότι αυτοί που χάθηκαν, χάθηκαν γιατί προτίμησαν τον τρόπο ζωής του Πονηρού. Ο ουρανός γι’ αυτούς θα ήταν βασανιστήριο. Δε θα ήταν δίκαιο να τους συμπεριλάβει εκεί.
Και οι δίκαιοι αποδεικνύονται να είναι σαν το Χριστό. Ούτε ο Σατανάς δεν αμφέβαλε τη συγχώρηση του Ιησού, αλλά ο πονηρός αμφέβαλε ότι ο Θεός θα μπορούσε να επαναφέρει τον άνθρωπο κατά την εικόνα Του. Οι λυτρωμένοι στέκονται μπροστά του, σαν απόδειξη ότι αυτό έγινε. Δε θα δημιουργηθεί ξανά καμιά αμφιβολία για το χειρισμό του προβλήματος της αμαρτίας και το χαρακτήρα του Θεού. Η απάντηση έχει δοθεί σε όλα.

25. Ο Ιησούς λέει “Υιέ μου, θυγατέρα μου, δος την καρδίαν σου εις εμέ”, Παροιμίες 23 (κγ) : 26. Θέλει να γράψει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, και να παραμένει εκεί. Θα Του δώσεις αυτή τη μεγάλη χαρά;

Κύλιση προς τα επάνω