Η σφραγίδα του Θεού στην Αποκάλυψη

Θα σας προκαλούσε έκπληξη εάν μαθαίνατε ότι ο Θεός έχει ένα ιδιαίτερο σημείο, μία σφραγίδα, ένα σημάδι που βάζει επάνω στους ανθρώπους;

Θα σας ξάφνιαζε εάν μαθαίνατε ότι ένας άνθρωπος, αν δεν έχει αυτό το σημάδι όταν επιστρέψει ο Ιησούς, δε θα μπορέσει να μπει στη βασιλεία του Θεού;

Θα σας συγκλόνιζε εάν ανακαλύπτατε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν τέλεια άγνοια για το σημάδι του Θεού, κι έτσι αδιαφορούν γι’ αυτό;

Θα μένατε κατάπληκτοι όταν καταλαβαίνατε, ξαφνικά, ότι ο Θεός είναι πολύ δυσαρεστημένος γιατί οι άνθρωποι αδιαφορούν για το προσεκτικά διαλεγμένο σημάδι;

Θα μένατε άναυδοι όταν ανακαλύπτατε ότι ένας από τους κυριότερους σκοπούς της Αποκάλυψης είναι να προσδιορίσει και να επαναφέρει το σημάδι του Θεού στο λαό Του;

Λοιπόν, έστω κι αν φαίνεται απίστευτο, οι παραπάνω δηλώσεις είναι αληθινές. Λίγα πράγματα είναι τόσο σπουδαία στα μάτια του Θεού, όσο το σημάδι Του. Και δυστυχώς, όταν ο Θεός βλέπει τους περισσότερους ανθρώπους Του σήμερα, δεν μπορεί παρά να κουνήσει το κεφάλι Του και να πει με λύπη, “το σημάδι λείπει”. Θα ήταν δύσκολο να βρούμε κάποιο σπουδαιότερο θέμα για μελέτη. Παρακαλώ να προσεύχεστε συχνά καθώς μελετάτε αυτό το κρίσιμο θέμα.

Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 1. Για να φτάσουμε αμέσως στην καρδιά του θέματος ας διαβάσουμε την Αποκάλυψη 7 (ζ) : 1-3. Προσέξετε ότι ένας ισχυρός άγγελος έχει διατάξει ώστε οι τελευταίοι άνεμοι πολέμου και καταστροφής να μην αποδεσμεύουν τη μανία τους επάνω στη γη και τη θάλασσα, μέχρι να ολοκληρωθεί κάτι πολύ σπουδαίο. Ποιο είναι αυτό;

  “Μη βλάψητε την γην – εωσού σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μέτωπων αυτών¨.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο άγγελος λέει ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει να έρθει καταστροφή επάνω στη γη, μέχρις ότου όλοι οι άνθρωποι Του έχουν λάβει τη σφραγίδα, ή το σημάδι Του. Για το Θεό, η σήμανση του λαού Του είναι επιτακτικό ζήτημα με προτεραιότητα. Να θυμάστε ότι σε συμβολική γλώσσα, οι άνεμοι αντιπροσωπεύουν τον πόλεμο, τη μάχη και την καταστροφή. Βλέπετε Σχόλιο #1, Μάθημα 1.

 2. Πόσο ευρύτατα θα διαδοθούν τα σοβαρά μηνύματα της Αποκάλυψης, συμπεριλαμβανομένης και της αλήθειας για την σφραγίδα του Θεού, το σημείο Του ή το σημάδι Του; Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 6:

  “Πάν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαόν”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λέξη σφραγίδα, σημείο, και σημάδι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στη Γραφή. Ρωμαίους 4 (δ) : 11 & Ιεζεκιήλ 9 (θ) : 4 & Αποκάλυψη 7 (ζ) : 2,3

 3. Τι είναι η σφραγίδα; Πώς τη μεταχειριζόμαστε καμιά φορά, μεταφορικά; Ρωμαίους 4 (δ) : 11 & Εφεσίους 1 (α) : 13 & Εφεσίους 4 (δ) : 30

  “Και έλαβε – , σφραγίδα της δικαιοσύνης της εκ πίστεως – “.

  “Και μη λυπείτε το πνεύμα το άγιον του Θεού, με το οποίον σφραγίσθηκε”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη Γραφή υπάρχουν δύο μεταφορικές χρήσεις του σφραγίσματος.

  1. Η σφραγίδα μπορεί να αντιπροσωπεύει μια αλήθεια ή μια απαίτηση του Θεού.

  2. Η σφραγίδα μπορεί να δείχνει την ιδιοκτησία και έγκριση του Θεού.

 4. Ποια τρία πράγματα συμπεριλαμβάνονται μέσα σε μια κυβερνητική σφραγίδα;

  Οι κυβερνητικές σφραγίδες χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν κρατικούς νόμους και να εξουσιοδοτήσουν νόμιμα έγγραφα. Μία τέτοια σφραγίδα πρέπει να περιέχει α. Το όνομα β. Το τίτλο γ. Την περιοχή στην οποία βασιλεύει και έχει εξουσία, ο νομοθέτης.

 5. Ποια είναι η σφραγίδα του Θεού στον Άγιο Νόμο Του, Οι Δέκα Εντολές; Έξοδος 20 (κ) 8-11

  “Η ημέρα όμως η έβδομη είναι Σάββατο Κυρίου του Θεού σου – διότι εις εξ ημέρας εποίησες ο Κύριος τον ουρανόν και την γην.”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τέταρτη εντολή είναι η σφραγίδα του νόμου των δέκα εντολών του Θεού, επειδή δηλώνει: α. Το όνομα του Θεού (Κύριος ο Θεός σου), β. Τον τίτλο ή αξίωμα ως Δημιουργός (εποίησε) και γ. Το κράτος Του (ο ουρανός και η γη). Μ’ αυτό τον τρόπο, η τέταρτη εντολή δηλώνει με αναμφισβήτητο τρόπο, την εξουσία που βρίσκεται πίσω από τις Δέκα Εντολές – την εξουσία του Δημιουργού μας και της Κυβέρνησης του Θεού.

 6. Η Αποκάλυψη είναι σαφής: λατρεύουμε το Θεό γιατί είναι ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ μας Αποκάλυψη 4 (δ) : 10,11 και ΛΥΤΡΩΤΗΣ μας Αποκάλυψη 7 (ζ) : 10. Τι έχει δώσει ο Θεός για το λαό Του σαν σημείο, σφραγίδα, ή σημάδι της δημιουργικής και λυτρωτικής δύναμής Του; Έξοδος 31 (λα) : 17, Ιεζεκιήλ 20 (κ) : 12

  ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ίδιος ο Θεός κατάστησε το Σάββατο ένα σημείο της δημιουργικής και λυτρωτικής του δύναμης. Όταν το τηρώ άγιο, δείχνω ότι Τον δέχομαι ως Δημιουργό και Σωτήρα.

 7. Που, λέει ο ισχυρός άγγελος της Αποκάλυψης 7, ότι θα τοποθετήσει αυτό το σημείο ή αυτή η σφραγίδα του Θεού επάνω στον άνθρωπο; Αποκάλυψη 7 (ζ) : 3

  “Επί των μετώπων αυτών”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέτωπο αντιπροσωπεύει το νου. Υπηρετούμε τον Κύριο με το νου μας, Ρωμαίους 7 (ζ) : 25. Έτσι, όταν συγκατατιθόμαστε να φυλάξουμε το Σάββατο του Θεού είμαστε σημαδεμένοι ή σφραγισμένοι στο νου μας, που αντιπροσωπεύεται από το μέτωπο. Για σκεφθείτε. Οι άγγελοι συγκρατούν τη λύσσα του Σατανά μέχρις ότου ο λαός του Θεού παντού έχει δεχθεί το σημείο Του.

ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 1. Πότε έκανε ο Θεός το Σάββατο; Γένεση 2 (β) : 1-4

  Όταν ο Θεός έκανε τον ουρανό και τη γη

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τις έξι ημέρες της Δημιουργίας, ο Θεός έκανε το Σάββατο την έβδομη ημέρα.

 2. Από τι έκανε ο Θεός το Σάββατο; Έξοδος 20 (κ) : 10

  “Η ημέρα όμως η έβδομη είναι Σάββατον”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Θεός έκανε το Σάββατο από μια 24ώρη ημέρα – την έβδομη ημέρα. Είναι επενδυμένο από χρόνο, και ο χρόνος είναι αυτό που χρειάζεται να αναπτύξει κανείς μια θερμή φιλία με τον Κύριο Μου προσφέρει 24 ώρες την εβδομάδα από τον πολύτιμο Του χρόνο για να μπορέσουμε, Αυτός και εγώ, να γίνομε στενοί, θερμοί φίλοι. Ένας γάμος δεν μπορεί να έχει επιτυχία εάν το ανδρόγυνο δε δαπανάει χρόνο μαζί. Ούτε και η δική μου σχέση με τον Κύριο μπορεί να αναπτυχθεί εάν δεν κάνουμε παρέα. Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφέρονταν να δαπανήσει μια ημέρα το χρόνο μαζί μου, πόσο τιμημένος θα ήμουν! Δε θα άφηνα τίποτα να εμποδίσει αυτό το ραντεβού. Αλλά ο Βασιλιάς του Σύμπαντος, έχει σχεδιάσει μέσα στο απίστευτα σπουδαίο πρόγραμμα Του, μια συνάντηση με μένα μια φορά την εβδομάδα. Πώς μπορώ να αδιαφορώ σε μια τέτοια προσφορά;

 3. Ποια τρία πράγματα έκανε ο Θεός στη Δημιουργία που κατέστησαν το Σάββατο μια ιδιαίτερη ημέρα; Γένεση 2 (β) : 2,3

  “Και ανεπαύθη την ημέραν την έβδομην – και ευλόγησεν ο Θεός την ημέρα την εβδόμην και αγίασεν αυτήν¨.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: “Αγιάζω” σημαίνει ξεχωρίζω για άγιο σκοπό. Όπως η Γραφή είναι διαφορετική από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, έτσι το Σάββατο είναι τελείως διαφορετικό από οποιαδήποτε άλλη ημέρα. Αυτή η 24ώρη περίοδος αγιάσθηκε από το Θεό.

 4. Όταν ο Θεός ευλογεί κάτι, για πόσο καιρό είναι ευλογημένο; Α’ Χρονικών 17 (ιζ) : 27

  “Διότι συ Κύριε, ευλογήσας, και θέλει είσθαι ευλογημένος εις τον αιώνα”

 5. Για ποιον έκανε ο Θεός το Σάββατο; Μάρκος 2 (β) : 27,28

  “Το Σάββατον έγεινε δια τον άνθρωπον”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικοί λένε ότι το Σάββατο έγινε για τους Εβραίους μόνο, και όχι για τους Εθνικούς. Αλλά ο Ιησούς λέει ότι έγινε για όλους τους ανθρώπους, παντού.

 6. Διαβάσετε την εντολή του Σαββάτου, Έξοδος 20 (κ) : 8-11. Ποια ειδική διαταγή δίνεται εδώ σε σχέση με το Σάββατο;

  “Ενθυμού την ημέρα του Σαββάτου, δια να αγιάζεις αυτήν”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η εντολή είναι τόσο σαφής που είναι σχεδόν αδύνατο να την παρεξηγήσουμε. Είναι η μόνη εντολή από τις δέκα που αρχίζει με την λέξη “Ενθυμού”. Ο Θεός προέβλεπε ότι ο άνθρωπος θα ξεχνούσε.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΝ ΝΕΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 1. Έχουν καταργηθεί ποτέ οι δέκα εντολές, που μας υποχρεώνουν να φυλάξουμε το Σάββατο; Λουκάς 16 (ις) : 17

  “Ευκολώτερον δε είναι ο ουρανός και η γη να παρέλθουσι, παρά μία κεραία του νόμου να πέσει”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο νόμος του Θεού και οι εντολές Του είναι το ίδιο πράγμα, Ματθαίος 5 (ε) : 17-19, Ρωμαίους 13 (ιγ) : 8-10

 2. Ποια μέρα τηρούσαν αγία ο Ιησούς και ο Παύλος; Λουκάς 4 (δ) : 16 & Πράξεις των Αποστόλων 17 (ιζ) : 2

  ΣΑΒΒΑΤΟ

 3. Πώς πρέπει να επηρεάζει εμένα, προσωπικά, όταν γνωρίζω ότι ο Ιησούς τηρούσε το Σάββατο; Α’ Πέτρου 2 (β) : 21

  Ο Χριστός είναι το παράδειγμα μου. Πρέπει ν’ ακολουθήσουμε τα ίχνη Του.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον ο Ιησούς μου έδωσε παράδειγμα με το να φυλάττει το Σάββατο, βεβαίως θα ήθελα να Τον ακολουθήσω με το να το φυλάττω κι εγώ.

 4. Οι Χριστιανοί Εθνικοί τηρούσαν το Σάββατο; Πράξεις των Αποστόλων 13 (ιγ) : 42,43,44

  ΤΗΡΟΥΣΑΝ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εδάφιο 43 δείχνει ότι αυτοί οι Εθνικοί που φύλατταν το Σάββατο ήταν επίσης “εις την χάριν”.

 5. Τι είπε ο Ιησούς που δείχνει ότι δεν είχε σκοπό ν΄αλλάξει το Σάββατο όταν αναστήθηκε; Ματθαίος 24 (κδ) : 20

  Ο Ιησούς τους είπε να προσευχηθούν να μην γίνει η φυγή τους το χειμώνα ή το Σάββατο όταν θα κατακτιόταν η Ιερουσαλήμ.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο Ιησούς έκανε αυτή τη δήλωση, ήξερε ότι η Ιερουσαλήμ θα καταστρεφόταν σχεδόν σαράντα χρόνια αργότερα. Αλλά είπε “Προσεύχεσθε δε δια να μη γείνη η φυγή υμών εν χειμώνι, μηδέ εν Σαββάτου” γιατί περίμενε να εξακολουθήσουν να τηρούν το Σάββατο σαράντα χρόνια μετά από την ανάληψή Του.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

 1. Πώς προσδιορίζει η Αποκάλυψη τους ανθρώπους που θα σωθούν για τη βασιλεία του Θεού; Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 12 & Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 17

  Ως οι άνθρωποι που φυλάτουν τας εντολάς του Θεού

 2. Γιατί είναι τόσο σοβαρό το να αθετούμε τις εντολές ή το νόμο του Θεού; Α’ Ιωάννη 3 (γ) : 4

  Γιατί το να αθετούμε το νόμο του Θεού είναι αμαρτία και ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ρωμαίους 6 (ς) : 23

 3. Στον Ησαΐα 58 (νη) : 1 ο Θεός λέει “Αναβόησον δυνατά” και δείξετε “στον λαόν μου” τις αμαρτίες τους. Στο εδάφιο 13, σε ποια συγκεκριμένη αμαρτία αναφέρεται;

  Είπε ότι ποδοπατούσαν το Σάββατο Του.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην εποχή του Ησαΐα ποδοπατούσαν το Σάββατο, τη σφραγίδα του Θεού. Σήμερα οι άνθρωποι κάνουν την ίδια σοβαρή παράβαση. Ο Θεός λέει ότι οι δικοί του άνθρωποι, που Τον αγαπούν, ποδοπατούν το Σάββατο Του. Η διαταγή Του είναι να “Αναβοήσουν δυνατά” και να εξηγήσουν το Σάββατο σ’ αυτούς, γιατί τα πρόβατά Του θα Τον ακολουθήσουν πρόθυμα στην τήρηση του Σαββάτου όταν καταλαβαίνουν. Θέλει να Τον ευαρεστήσουν. Γι’ αυτό τους αναγνωρίζει ως πρόβατά Του.

 4. Ποια ημέρα θα τηρήσουν οι άγιοι στον ουρανό; Ησαΐας 66 (ξς) : 22,23

  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

 5. Ποιο πρέπει να είναι το κίνητρο για να υπακούσω στις εντολές του Θεού; Ιωάννης 13 (ιδ) : 15

  Αγάπη για το Θεό (και τις εντολές)

 6. Πώς δείχνει η Αποκάλυψη ότι ένα ιδιαίτερο μήνυμα για το Σημείο – τη σφραγίδα, του Σαββάτου θα δοθεί στον κόσμο λίγο πριν έρθει ο Ιησούς; Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 6,7,12,14

  “Προσκυνήσατε τον ποιήσαντα τον ουρανό και την γην”

  “Οι φυλάτοντες τας εντολάς του Θεού, και την πίστην του Ιησούν.”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η τελική παρουσίαση του ευαγγελίου καλεί τους κατοίκους της γης πίσω στη Λατρεία του Δημιουργού και παραθέτει αποσπάσματα της Τέταρτης Εντολής, “Προσκυνήσατε τον ποιήσαντα τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν”. Η αναγνώριση του Θεού ως Δημιουργό, μας γίνεται αυτομάτως όταν αναγνωρίζουμε και φυλάττουμε το Σάββατο Του. Επίσης, μας θυμίζει συνεχώς την καταγωγή μας ως παιδιά του Μεγάλου Δημιουργού, του Θεού. Το αποτέλεσμα των Μηνυμάτων των Τριών Αγγέλων, Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 6-12 είναι να συγκεντρώσει και να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό λαό οι οποίοι θα είναι πιστοί και υπάκουοι στις εντολές του Θεού, καθ θα είναι έτοιμοι όταν έρθει ο Ιησούς. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα έχουν τη σφραγίδα ή το σημείο του Θεού (το Σάββατο Του) στο μέτωπό τους.

 7. Μέσα στις δέκα εντολές, τι λέει ο Θεός ότι πρέπει να κάνω για να δείξω ότι λατρεύω το Δημιουργό; Έξοδος 20 (κ) : 8,11

  “Ενθυμού την ημέραν του Σαββάτου δια να αγιάζεις αυτήν – διότι εις εξ ημέρας εποίησες ο Κύριος τον ουρανόν και την την γην”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο θεός διατάζει να φυλάξω το Σάββατο το άγιο ως ένδειξη ότι Τον αναγνωρίζω και Τον λατρεύω ως Δημιουργό. Η σπουδαιότητα αυτής της εντολής δεν μπορεί να υπερτονισθεί. Εάν οι άνθρωποι είχαν φυλάξει αυτή την εντολή διά μέσου των αιώνων, δε θα υπήρχε κανένας που να πιστεύει στην εξέλιξη, κανένας ειδωλολάτρης, κανένας άθεος σήμερα. Δεν είναι να απορεί κανείς γιατί ο Θεός καλεί τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην τήρηση του Σαββάτου σήμερα!

 8. Γιατί πρέπει να είναι η τήρηση του Σαββάτου ιδιαίτερα συναρπαστική σε κάποιον που ακολουθεί τον Κύριο Ιησού; Μάρκος 2 (β) : 28

  Γιατί το Σάββατο είναι η ημέρα του Κυρίου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θυμηθείτε! Ο Ιησούς δημιούργησε το καθετί σε συνεργασία με τον Πατέρα Του, Ιωάννης 1 (α) : 1-3,10,14 & Εβραίους 1 (α) : 1,2 & Εφεσίους 3 (γ) : 9 & Κολοσσαείς 1 (α) : 13-17. Αυτό βέβαια, συμπεριλαμβάνει και το Σάββατο. Το Σάββατο συγκινεί το Χριστιανό γιατί το κέντρο του είναι ο Ιησούς. Είναι η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ημέρα. Αντιπροσωπεύει τη ΔΙΚΗ ΤΟΥ δημιουργική δύναμη, τη ΔΙΚΗ ΤΟΥ αγάπη, τη ΔΙΚΗ ΤΟΥ δύναμη να σώζει από την αμαρτία και τα ΔΙΚΑ ΤΟΥ θαύματα. Και το σπουδαιότερο απ’ όλα , ο Ιησούς ξεχώρισε αυτή τη θαυμάσια ημέρα να είναι μαζί μας, και να μας βοηθάει να γινόμαστε σαν Αυτόν. Ο Ιησούς, στην Εδέμ, έδωσε στους ανθρώπους δύο θαυμάσια θεσπίσματα για την ευτυχία τους: το γάμο και το Σάββατο. Πρέπει συχνά να δακρύζει βλέποντας ότι τόσοι άνθρωποι σήμερα δεν εκτιμούν αυτά τα δύο δώρα αγάπης, κι έτσι ζουν στη δυστυχία και την αθλιότητα.

 9. Ο Ησαΐας 58 (νη) : 13,14 και άλλες Βιβλικές περικοπές επισημαίνουν τις απίστευτα ωραίες ευλογίες που φέρνει η τήρηση του Σαββάτου.

  Θα ήθελες και εσύ να λάβεις αυτές τις ευλογίες φυλάττοντας την ιδιαίτερη Του ημέρα μαζί με τον Ιησού;

  ΝΑΙ

Κύλιση προς τα επάνω