Η ένδοξη Δευτέρα Παρουσία της Αποκάλυψης

Η επιστροφή του Ιησού να συνάξει το λαό Του από τη γη αυτή είναι το κύριο θέμα της Αγίας Γραφής. Το ένα στα ένδεκα εδάφια στην Καινή Διαθήκη μιλάει γι’ αυτό το γεγονός. Ο Ευαγγελιστής Dwight Moody δήλωσε ότι το γεγονός αυτό αναφέρεται δύο χιλιάδες πεντακόσιες φορές στη Βίβλο. Μερικοί αναφέρονται σ’ αυτό το ένδοξο γεγονός ως η αρπαγή, αν και αυτή η λέξη δε βρίσκεται στη Γραφή.

Αυτό το σημαντικό γεγονός είναι ο τελικός σκοπός όλων των Βιβλικών προφητειών. Αυτός ο σκοπός είναι πιο φανερός στην Αποκάλυψη από κάθε άλλο βιβλίο της Γραφής. Στην Αποκάλυψη η δεύτερη παρουσία είναι “το πιο εξέχον γεγονός του βιβλίου, το κύριο θέμα των μηνυμάτων της, το κέντρο, γύρω από το οποίο όλα τα οράματά του περιστρέφονται. Κάθε σκηνή σ’ αυτό το προφητικό δράμα κλιμακώνεται με τον ερχομό του Χριστού.” Το να μελετήσει κανείς την Αποκάλυψη σημαίνει να αντιλαμβάνεται έντονα τη δευτέρα παρουσία του Ιησού. Γι’ αυτό ο διάβολος συνέχεια αναφέρει ότι το βιβλίο είναι σφραγισμένο.

Είναι συγκλονιστικό να θυμηθούμε ότι στον πρώτο ερχομό του Ιησού, ως μωρό στη Βηθλεέμ, οι άνθρωποι ήταν ξαφνιασμένοι και απροετοίμαστοι. Αυτή ήταν η πραγματικότητα παρ’ όλο το γεγονός ότι εκατοντάδες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης περιέγραφαν καθαρά την πρώτη Του έλευση με λεπτομερή ακρίβεια. Αλλά οι άνθρωποι εφάρμοζαν τις Προφητείες της δευτέρας έλευσής Του στον πρώτο ερχομό, και αδιαφορούσαν γι’ αυτές που αφορούσαν την πρώτη έλευση. Έτσι ήταν ετοιμασμένοι να απορρίψουν την εμφάνιση Του ως υιός μιας φτωχής οικογένειας.

Η ιστορία πολλές φορές επαναλαμβάνεται. Είναι μια φοβερή σκέψη, αλλά μήπως οι Χριστιανοί σήμερα παρερμηνεύουν τις 2500 Βιβλικές προφητείες του δεύτερου ερχομού του Ιησού; Μήπως ετοιμάζονται και αυτοί για μια τεράστια έκπληξη; Μήπως και μερικοί που μελετούν σοβαρά τη Γραφή έχουν μια θανατηφόρα σύγχυση σε σχέση με τη δευτέρα παρουσία; Ο Ιησούς έδωσε μια σοβαρή προειδοποίηση γι’ αυτή τη λυπηρή πιθανότητα όταν μίλησε για τον ερχομό Του στο Ματθαίον 24 (κδ) : 4. Επιπλέον είπε ότι οι λανθασμένες ιδέες για τη δευτέρα παρουσία θα ήταν τόσο ισχυρές και πειστικές “ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς”. Ματθαίος 24 (κδ) : 24. Και έπειτα λέει “Ιδού, προείπα προς υμάς.” θα λέγαμε σήμερα “Έχεις προειδοποιηθεί.”

Μπροστά ς’ αυτή τη σοβαρή προειδοποίηση του Ιησού, με μία προσευχή στην καρδιά ας κοιτάξουμε να δούμε τι αποκαλύπτουν οι προφητείες γι’ αυτόν τον ευλογημένα ερχομό του Ιησού.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ

 1. Δύο λευκοντυμένοι άνδρες ξαφνικά παρουσιάστηκαν στους μαθητές καθώς έβλεπαν τον Ιησού να χάνεται από τα μάτια τους μέσα σ‘ ένα σύννεφο, στην ανάληψη Του. Τι είπαν για τον τρόπο της επιστροφής του Ιησού στη γη; Πράξεις των Αποστόλων 1 (α) : 9-11.

  Ότι θα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο που έφυγε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΟΣ. Τον είδαν φεύγοντας εδάφια 9,10. β. ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΝΕΦΟ. Έφυγε σ’ ένα σύννεφο. Εδάφιο 9. γ. ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ. Είχε σάρκα και οστά όταν έφυγε. Βλέπετε Λουκά 24 (κδ) : 36-43. Οι άγγελοι είπαν “ούτος ο Ιησούς.” Πράξεις των αποστόλων 1 (α) : 11. δ. Η ΑΝΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΤΗ. Η επιστροφή Του θα είναι το ίδιο.

 2. Πώς λέει ο Ιωάννης ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει; Αποκάλυψη 1 (α) : 7.

  “Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την υπόσχεση των αγγέλων, ο Ιησούς, που έφυγε μέσα σε σύννεφο, θα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο. Η Γραφή αναφέρεται σ’ αυτό το γεγονός τόσο συχνά που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Στην Καινή Διαθήκη μόνο, το γεγονός αυτό αναφέρεται τουλάχιστο εννέα φορές.

 3. Τι είναι αυτά τα σύννεφα; Ψαλμοί 104 (ρδ) : 3. Βλέπετε Ψαλμοί 68 (ξη) : 17.

  Χιλιάδες άμαξες του Θεού

 4. Ποιος θα δει τον Ιησού όταν έρθει. Αποκάλυψη 1 (α) : 7.

  Θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό, επίσης, είναι τόσο καθαρό που δεν μπορεί να παρερμηνευθεί. Κάθε άνθρωπος στη γη θα δει τον Ιησού στη δευτέρα παρουσία. Αυτό περιλαμβάνει και τους σωσμένους και του μη σωσμένους. Ο Ματθαίος 24 (κδ) : 30 λέει ότι όλες οι φυλές της γης θα θρηνήσουν στον ερχομό Του.

 5. Ποιοι θα έρθουν με τον Ιησού στη δευτέρα παρουσία Του; Ματθαίος 25 (κε) : 31.

  Οι Άγιοι άγγελοι

 6. Πώς θα βοηθήσουν αυτοί οι άγγελοι τον Ιησού στη δευτέρα παρουσία Του. Ματθαίος 24 (κδ) : 31.

  Θα συνάξουν “τους εκλεκτούς αυτού” από όλη τη γη.

ΕΙΣΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

 1. Πόσος χρόνος θα περάσει από το καιρό που θα φύγουν ο Ιησούς και οι άγγελοι από τον Ουρανό, για να έρθουν σ’ αυτή τη γη, μέχρις ότου να επιστρέψουν στον Ουρανό με τους αγίους (σεσωσμένους πιστούς) του Θεού; Αποκάλυψη 8 (η) : 1.

  Περίπου 7, ημέρας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα μελετήσουμε τις επτά σφραγίδες της Αποκάλυψης αργότερα αλλά, με λίγα λόγια, κάτω από την έκτη σφραγίδα ο Ιησούς επιστρέφει, Αποκάλυψη 6 (ς) : 12-17, Κατά την έβδομη σφραγίδα υπάρχει τέλεια σιωπή στον Ουρανό για μισή ώρα (προφητική), Αποκάλυψη 8 (η) : 1. Υπάρχει σιγή στον Ουρανό σ’ αυτή τη χρονική περίοδο γιατί όλοι οι άγγελοι είναι με τον Ιησού στην ελευσή Του, Ματθαίος 25 (κε) : 31, και ο Ουρανός θα είναι άδειος. Εφ’ όσον μια προφητική ημέρα είναι ίσα με μια ώρα θα ήταν ένα εικοστοτέταρτο ενός χρόνου, ή λίγο παραπάνω από 15 ημέρες. Μισή ώρα θα ήταν περίπου 7.5 ημέρες. Έτσι υπάρχει σιωπή στον Ουρανό για περίπου 7.5 ημέρες, γιατί τόσος χρόνος απαιτείται για την έλευση και επιστροφή του Χριστού.

 2. Πολλοί πιστοί Χριστιανοί πιστεύουν ότι η δευτέρα παρουσία θα είναι κρυφή. Τι διδάσκουν οι ακόλουθες βιβλικές περικοπές γι’ αυτό το σημείο;

  1. Ματθαίος 24 (κδ) : 27 Ο Ιησούς συγκρίνει τον ερχομό Του με την αστραπή.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχει τίποτα το μυστικό με την αστραπή.

  2. Ψαλμοί 50 (ω) : 3-6 λέει ότι ο Θεός “δεν θέλει σιωπήσει” και ότι θα είναι “πέριξ αυτού σφόδρα ανεμοζάλη”

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η περικοπή λέει κατηγορηματικά ότι ο Θεός δε θα σιωπήσει.

  3. Ιερεμίας 25 (κε) : 30-33. “Ο Κύριος θέλει βρυχήσει – θέλει βρυχήσει δυνατά – θέλει βοήσει – θόρυβος θέλει φθάσει έως των περάτων της γης.”

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας δυνατός βρυχισμός, μια βοή και ένας θόρυβος που ακούεται έως των περάτων της γης, συνοδεύουν τη δευτέρα παρουσία. Δεν υπάρχει τίποτε το μυστικό εδώ.

  4. Α’ Θεσσαλονικείς 4 (δ) : 16 και Α’ Κορινθίους 15 (ιε) : 52 δείχνουν ότι ο ερχομός του Ιησού θα συνοδεύεται από ΘΕΟΥ σάλπιγγος φωνήν αρχάγγελου και κέλευσμα.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχει τίποτα το αθόρυβο ή μυστικό σ’ αυτό το γεγονός.

 3. Τι θα συμβεί στους δίκαιους ΝΕΚΡΟΥΣ στον ερχομό του Ιησού; Α’ Κορινθίους 15 (ιε) : 52,53, Α’ Θεσσαλονικείς 4 (δ) ; 16,17.

  Θα γίνουν άφθαρτοι και αθάνατοι και θα αρπαχθούν “εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα.”

 4. Τι θα συμβεί στους δίκαιους ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ στη δευτέρα παρουσία; Α’ Θεσσαλονικείς 4 (δ) : 16, Α’ Κορινθίους 15 (ιε) : 51-54.

  Θα μεταμορφωθούν από φθαρτοί σε άφθαρτοι και από θνητοί σε αθάνατοι και θα αρπαχθούν “μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα.”

 5. Τι είδος σωμάτων θα δοθούν στους αγίους, στον ερχομό του Ιησού;

  1. Φιλιππησίους 3 (γ) : 20,21. Σώματα σαν το σώμα του Χριστού.

  2. Λουκά 24 (κδ) : 36-43,50,51, Πράξεις των Αποστόλων 1 (α) : 11 εδάφιο 9 με σάρκα και οστά.

ΨΕΥΔΟΧΡΙΣΤΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ

 1. Έρχεται ο Ιησούς στη γη, ή μένει στον αέρα, στη δευτέρα παρουσία; Α’ Θεσσαλονικείς 4 (δ) : 17.

  ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Ιησούς υποσχέθηκε να επιστρέψει να πάρει το λαό Του στον Ουρανό για να είναι μαζί Του. Ιωάννης 14 (ιδ) : 1-3. Δεν υποσχέθηκε ότι, στη δευτέρα Του έλευση, θ’ άρχιζε αμέσως να βασιλεύει στη γη στην αμαρτωλή της κατάσταση. Ο Ιωάννης βλέπει τους σεσωσμένους μπροστά στον ουράνιο θρόνο. Αποκάλυψη 7 (ζ) : 9,10.

 2. Ας υποθέσουμε ότι ξαφνικά παρουσιάστηκε στην Ιερουσαλήμ ένα ένδοξο ον το οποίο ισχυριζόταν ότι ήταν ο Χριστός, και έμοιαζε με την περιγραφή του Ιησού στην Αποκάλυψη 1 (α) : 13-17. Ας υποθέσουμε ότι κήρυττε τις θερμές, όμορφες αλήθειες της Γραφής με δύναμη, κατέβαζε φωτιά από τον Ουρανό, θεράπευε τους αρρώστους, βοηθούσε να σταματήσουν οι πόλεμοι, διάβαζε τις σκέψεις, ευλογούσε τα παιδιά κλπ. Ποια θα ήταν η αντίδραση σας;

  Θα ξέρουμε όλοι, αμέσως, ότι αυτός ήταν ένας ΨΕΥΔΟΧΡΙΣΤΟΣ.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα ξέρουμε όλοι, αμέσως, ότι αυτό το ένδοξο ον ήταν απατεώνας γιατί ο Ιησούς στον ερχομό Του θα έρθει στον αέρα, και όχι στη γη. Μένει στον αέρα ενώ οι απατεώνες εμφανίζονται στη γη. Επιπλέον, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο διάβολος:

  1. ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΟΣ – Β’ Κορινθίους 11 (ια) : 14.

  2. ΚΑΝΕΙ ΘΑΥΜΑΤΑ – Αποκάλυψη 16 (ις) : 14, Β’ Θεσσαλονικείς 2 (β) : 9.

  3. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ – Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 14.

  4. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗ ΓΡΑΦΗ. ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΘΕΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ. Ματθαίος 4 (δ) : 6.

  5. ΕΙΝΑΙ “ΠΛΗΡΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΙΣ ΚΑΛΛΟΣ.” Ιεζεκιήλ 28 (κη) : 12.

 3. Θα ήταν ασφαλές να πάει κανείς να δει ένα ψευδόχριστο, εφ’ όσον ξέρει ότι δεν είναι ο Ιησούς; Ματθαίος 24 (κδ) : 23-26.

  Όχι! Ο Ιησούς είπε, “μη ΕΞΕΛΘΗΤΕ”

ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Ιησούς σαφώς διέταξε ότι, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι είναι ο Χριστός, και επιπλέον, ότι δεν πρέπει να πάμε να δούμε. “Μη εξέλθητε” λέει η Γραφή. Όταν παρακούω εκείνη τη διαταγή και θέτω τον εαυτόν μου σε κίνδυνο, ο διάβολος αποκτάει μια ασυνήθη υπεροχή επάνω μου. Αυτός απάτησε το ένα τρίτο από τους αγγέλους του ουρανού, Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 3,4. Θα ήμουν ανόητος να νομίζω ότι δεν είναι ικανός να απατήσει έναν άνθρωπο που χωρίζεται από την προστασία του Ιησού με το να παρακούσει το Λόγο Του “μη εξέλθητε.” Αυτοί που κοιτάζουν θα εξαπατηθούν. Οι πιθανότητες είναι 100%.

Ο σκοπός του Σατανά είναι να πείσει τους ανθρώπους ότι ο Ιησούς έχει έρθει ήδη, ώστε να είναι αμέριμνοι και απροετοίμαστοι για τον πραγματικό ερχομό Του. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη δύναμη του διαβόλου στο να εξαπατήσει. Εάν βασίζομαι επάνω σε ότι βλέπω και επάνω σε ανθρώπινη λογική, ο Σατανάς θα με ξεγελάσει. Εάν θυμάμαι ότι ο Ιησούς θα έρθει “μετά των νεφελών” και ότι κάθε μάτι θα Τον δει όταν γίνει αυτό, και εάν υπακούω τον Ιησού και αρνούμαι να πάω να δω τους απατεώνες, δε θα απατηθώ.

Ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

 1. Τι θα κάνουν οι ασεβείς την ημέρα της δευτέρας παρουσίας; Αποκάλυψη 6 (ς) : 14-16.

  “Λέγουσι προς τα όρη και προς τας πέτρας” να πέσουν επάνω τους.

 2. Τι θα κάνει ο Κύριος στους ασεβείς στη δευτέρα παρουσία; Β’ Θεσσαλονικείς 2 (β) : 8-12, Ησαΐας 11 (ια) : 4, Β’ Θεσσαλονικείς 1 (α) : 7,8.

  Θα τους “απωλέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού, και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού.”

 3. Μετά τον ερχομό Του γιατί δε δίνει ο Θεός στους ασεβείς μια δεύτερη ευκαιρία να μετανοήσουν; Β’ Θεσσαλονικείς 2 (β) : 10-12.

  Θα χαθούν “διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αλήθειας” αλλά ευαρεστηθέντες “εις την αδικίαν”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απλώς θα πήγαινε χαμένη άλλη μία ευκαιρία για τους ασεβείς. Ο Ιησούς δε θα ξαναέρθει για το λαό Του μέχρις ότου κάθε άνθρωπος στη γη έχει ακούσει το μήνυμα της σωτηρίας. Ματθαίος 24 (κδ) : 14, Μάρκος 16 (ις) : 15 και θα έχει πάρει μία απόφαση υπέρ ή κατά αυτού, αφού έχει καταλάβει πλήρως, και ζυγίσει, αυτό το ζωτικό θέμα ζωής ή θανάτου, Αποκάλυψη 22 (κβ) : 11,12. Αυτοί που χάνονται, απλώς αποφάσισαν και προτίμησαν τον τρόπο ζωής του αμαρτωλού. Έχουν διαλέξει να παρακούσουν το Θεό, ακόμα κι όταν είχαν πλήρη κατανόηση της κλήσης Του, της αγάπης για τη σωτηρία. Θα ήταν δυστυχισμένοι στον Ουρανό και θα ήταν απάνθρωπο να τους συμπεριλάβει. Εάν εγώ διαλέξω να χαθώ, ο Θεός δε θα με σώσει με βία, αν και θα λυπηθεί πολύ, και η απόφασή μου θα Τον πληγώσει βαθιά. Β’ Θεσσαλονικείς 2 (β) : 10-12.

 4. Ποια τριπλή δόξα θα εμφανιστεί στον ερχομό του Ιησού; Λουκάς 9 (θ) : 26.

  Η δόξα του Χριστού, του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δόξα ενός μόνο αγγέλου έκανε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή φρουρά να πέσουν σαν νεκροί όταν εμφανίστηκε στον τάφο του Ιησού, Ματθαίος 28 (κη) : 2,4. Προσπαθήστε να φανταστείτε τη δόξα εκατομμυρίων αγγέλων, μαζί μ’ αυτή του Πατέρα και του Υιού. Αυτή η απίθανη λάμψη θα επισκιάζει το σημερινό ήλιο, και οι μη-σεσωσμένοι θα φονευθούν από την λάμψη. Β’ Θεσαλλονικείς 2 (β) : 8. Βεβαίως, Αυτός έρχεται “μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.” Λουκάς 21 (κα) : 27.

 5. Τι θα κάνουν στα έθνη ο Χριστός, ο αναβάτης στο λευκό άλογο, και οι στρατιώτες Του, στη δευτέρα παρουσία; Αποκάλυψη 19 (ιθ) : 11-16.

  Να χτυπά τα έθνη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η περικοπή δείχνει καθαρά προς την καταστροφή των εθνών.

Ω, ΕΝΔΟΞΗ ΗΜΕΡΑ

 1. Ποιος είναι ο υπέρτατος σκοπός της επιστροφής του Ιησού; Ιωάννης 14 (ιδ) : 2,3.

  Να πάρει τα παιδιά του στον ουρανό.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λαχταρούμε τον Ουρανό και το αιώνιο σπίτι μας. Ακόμα πιο σπουδαίο, ο Ιησούς και ο Πατέρας Του λαχταρούν να έρθουμε σπίτι μας. Ποια θα είναι η χαρά του απίθανου αυτού ξανασμίξιμου!

  Εδώ είναι μερικά πράγματα που προσμένουμε με χαρά:

  1. Ξανασμίξιμο μ’ αυτούς που αγαπούμε. Α’ Θεσσαλονικείς 4 (δ) : 16-18.

  2. Οι τυφλοί θα βλέπουν, οι βουβοί θα μιλήσουν και θα ψάλουν, οι κουτσοί θα ξαναπερπατήσουν. Ησαΐας 35 (λε) : 4-6.

  3. Τέλος της λύπης, του πόνου και δακρύων. Αποκάλυψη 21 (κα) : 4.

 2. Πώς ονομάζει ο Παύλος τη Δευτέρα Παρουσία στον Τίτο 2 (β) : 13 και πώς πρέπει να αισθανθούμε γι’ αυτήν; Β’ Τιμοθέου 4 (δ) : 8:

  1. Τίτος 2 (β) : 13 “Η μακαρίαν ελπίδα”

  2. Β Τιμόθεου 4 (δ) : 8 “Επιποθούμενη την επιφάνειαν αυτού.”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιστροφή του Ιησού είναι πραγματικά η “μακάρια ελπίδα” του λαού του Θεού, και η αγάπη τους γι’ αυτή τη θαυμάσια ημέρα δεν περιγράφεται.

 3. Μπορεί κανένας να γνωρίζει την ακριβή ώρα της επιστροφής του Ιησού; Ματθαίον 24 (κδ) : 36. ΌΧΙ! Μόνο ο Πατήρ ξέρει.

 4. Τι μπορούμε να γνωρίζουμε με σιγουριά για τον ερχομό του Ιησού; Ματθαίον 24 (κδ) : 23,33. Ότι πλησίον είναι επί τας θύρας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν βλέπουμε τις προφητείες των τελευταίων ημερών να εκπληρώνονται, τότε ξέρουμε ότι ο ερχομός του Ιησού είναι πολύ κοντά.

 5. Με ποια κριτήρια θα μισθωθούν οι άνθρωποι στην δευτέρα παρουσία του Ιησού; Αποκάλυψη 22 (κβ) : 12.

  “δια να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού.”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Γραφή είναι σαφής. Οι άνθρωποι θα ανταμειφθούν κατά τα έργα τους.

 6. Θα είναι ο ερχομός Του μία έκπληξη για όλους; Ματθαίον 24 (κδ) : 44.

  Ναι! “Διότι καθ’ην ώραν δεν στοχάζεσθε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.”

 7. Εφ’ όσον ο ερχομός Του θα είναι μια έκπληξη, τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε έτοιμοι όταν έρθει; Ματθαίον 24 (κδ) : 44.

  Να είμαστε έτοιμοι.

 8. Εάν ερχόταν απόψε, θα ήσουν έτοιμος;

Κύλιση προς τα επάνω