Δικαιοσύνη διά πίστεως

Φαίνεται σαν χθες από τότε που αρχίσαμε το Σεμινάριο της Αποκάλυψης, και ξαφνικά, τελείωσε. Σήμερα μελετούμε το τελευταίο μάθημά μας μαζί.

Έχουμε δει θαυμάσιες, καινούργιες όψεις του Κυρίου και Σωτήρα μας, Ιησού Χριστού. Και πόσο συγκινητικό είναι το να θυμόμαστε ότι ο Θεός, ο Πατέρας, επίσης μας αγαπάει τόσο πολύ που δεν έχουμε λόγια να εκφράσουμε τέτοια αγάπη.

Στην Αποκάλυψη, ο Ιησούς, ο εύσπλαχνος Σωτήρας μας, μας χαρίζει τη βοήθεια και τη γνώση που ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ σ’ αυτές τις έσχατες ημέρες. Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ μας είναι να υπακούσουμε στη συμβολή Του και να δεχθούμε τη βοήθεια που μας προσφέρει. Ο Ιησούς το είπε σαφώς: “Ιδού ΕΡΧΟΜΑΙ ΤΑΧΕΩΣ· ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΟΣΤΙΣ ΦΥΛΑΤΤΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥΤΟΥ,” Αποκάλυψη 22 (κβ) : 7.

Στην Αποκάλυψη, ο Ιησούς καλεί με αγάπη τα πρόβατά Του να Τον ακολουθήσουν. Αυτός μας εφοδιάζει με το χάρτη και υπόσχεται να μας οδηγήσει με ασφάλεια διά μέσου των οδυνηρών συγχυστικών κρίσεων των τελευταίων ημερών. Αλλά βασική προϋπόθεση είναι να ΕΚΛΕΞΟΥΜΕ να Τον ακολουθήσουμε. Δε θα μας πιέσει. Απλώς μας προσκαλεί να Τον ακολουθήσουμε. Λέει: “ΟΣΤΙΣ ΘΕΛΕΙ, ΑΣ ΛΑΜΒΑΝΗ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΥΔΩΡ ΤΗΣ ΖΩΗΣ”, Αποκάλυψη 22 (κβ) : 17.

Σ’ αυτό το τελευταίο Σεμινάριο μελετούμε τη “δικαιοσύνη διά πίστεως”. Η δικαιοσύνη έρχεται μόνο διά πίστεως στον Ιησού. Δεν υπάρχει άλλη πηγή δικαιοσύνης, και δεν υπάρχει άλλο θέμα στη Γραφή που είναι τόσο συναρπαστικό. Είναι το βραβείο στο τέλος του αγώνα, το επιδόρπιο του γεύματος, η ζαχαρώδης κρούστα στο κέικ.

ΠΡΟΤΟΥ, ΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΟΧΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Βλέπε το Σχόλιο #1.

ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

 1. Πώς αποκτούμε τη δικαιοσύνη; Ρωμαίους 3 (γ) : 22

  “Δικαιοσύνη δε του Θεού διά πίστεως Ιησού Χριστού”

 2. Συμβάλλουν τα έργα μου στη σωτηρία μου; Εφεσίους 2 (β) : 8,9

  “Διότι κατά χάριν είσθε σεσωζμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας· Θεού το δώρο· ουχί εξ έργων, δια να μη καυχηθή τις”.

Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΜΑΣ

 1. Η σωτηρία αποτελείται από τρία μέρη: ΔΙΚΑΙΩΣΗ, ΑΓΙΑΣΜΟ και ΑΝΔΟΞΑΣΜΟ. Τι κατορθώνει η δικαίωση για μένα; Ρωμαίους 3 (γ) : 24,25

  “Δικαιούνται δε δωρεάν – προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, διά την άφεσιν των προγενωμένον αμαρτημάτων”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δικαίωση αφαιρεί όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος.

 2. Τι πρέπει να κάνω για να λάβω δικαίωση ή συγχώρηση για τις αμαρτίες μου του παρελθόντος; Α’ Ιωάννη 1 (α) : 9.

  “Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας, και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τις ομολογώ, Αυτός συγχωρεί όλιες τις αμαρτίες μου του παρελθόντος και με καθαρίζει από κάθε αδικία. Αυτό το θαύμα γίνεται στη στιγμή. Αυτός, αμέσως με ΛΟΓΑΡΙΑΖΕΙ ως δίκαιο. Στη δικαίωση ελευθερώνομαι από την ΠΟΙΝΗ της αμαρτίας επί τόπου.

 3. Πώς αλλιώς ονομάζεται η δικαίωση; Ιωάννη 3 (γ) : 3.

  “Εάν τις δεν γενηθή άνωθεν δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ονομάζεται ή άνωθεν γέννηση ή αναγέννηση, επειδή όταν δικαιωθώ δεν έχω παρελθόν. Ξαναρχίζω τη ζωή σαν ένα νεογέννητο μωρό.

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΜΑΣ

 1. Τι είναι αγιασμός; Α’ Θεσσαλονικείς 4 (δ) : 3-12.

  Εδ. 4 “Να εξεύρει έκαστος υμών να κρατεί το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή”

  Εδ. 7 “Διότι ο Θεός δεν εκάλεσε ημάς προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η περικοπή λέει ότι ο αγιασμός είναι ένας σωστός τρόπος ζωής, ή αγιότητα.

 2. Πόσο χρόνο χρειάζεται να αγιασθεί κάποιος πλήρως; Εφεσίους 4 (δ) : 13

  “Εωσού καταντήσωμεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως, και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι το έργο όλης της ζωής. Συνεχίζουμε να οριμάζουμε έως ότου γίνουμε πλήρως σαν το Χριστό. ΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι ένα άλλο όνομα για τον αγιασμό. Το ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΟΥΜΕ είναι ένα θαύμα, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει και να ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΜΕ. Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΗ. Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Είναι τραγικό όταν ένα μωρό γεννιέται αλλά δεν αναπτύσσεται. Είναι μια ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ τραγωδία όταν κάποιος δοκιμάζει την αναγέννηση (δικαίωση) αλλά ποτέ δεν ανατύσσεται (αγιασμός).

 3. Πώς φέρεται σε πέρας ο αγιασμός; Ιωάννη 17 (ιζ) : 17

  “Αγιάσον αυτούς εν τη αλήθεια σου· ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Αγιασμός λαμβάνει χώρα καθώς υπακούμε στο Λόγο του Θεού. Στην Α’ Πέτρου 1 (α) : 14-16, 22 δείχνει ότι οι άνθρωποι γίνονται “άγιοι” όταν υπακούνε στην αλήθεια. Αυτός είναι ο αγιασμός. Η αμαρτία είναι η αθέτηση του νόμου του Θεού, Α’ Ιωάννη 3 (γ) : 4. Στον αγιασμό, ο Θεός με απελευθερώνει από τη ΔΥΝΑΜΗ της αμαρτίας. Ο αγιασμός είναι η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΖΩΗ, Α’ Κορίνθιους 15 (ιε) : 57, Β’ Κορίνθιους 2 (β) : 14 και πραγματοποιείται ΜΕΣΑ ΜΟΥ, από τον Ιησού, Α’ Κορίνθιους 1 (α) : 30.

 4. Υπακούω εγώ στο λόγο, ή ο Ιησούς το κάνει ΜΕΣΑ μου; Ρωμαίους 8 (η) : 3,4

  “ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν – διά να πληρωθή η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Ιησούς το κάνει μέσα μου διά του ευλογημένου Του Αγίου Πνεύματος, Ιωάννη 14 (ιδ) : 16,17,18,26. Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ με ΛΟΓΑΡΙΑΖΕΙ δίκαιο. Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ με ΚΑΝΕΙ δίκαιο. Και τα δύο είναι θαύματα που κατορθώνει ο Ιησούς για μένα και μέσα σε μένα.

 5. Τελικά, τι κατορθώνει ο Θεός μέσα μου μέσο του αγιασμού; Ρωμαίους 8 (η) : 29, Κολοσσαείς 3 (γ) : 8-10.

  “Σύμορφους της εικόνος του Υιού αυτού”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην αρχή δημιουργηθήκαμε κατ’ εικόνα του Θεού. Γένεση 1 (α) : 26,27. Το σχέδιο του Θεού είναι να μεταδίδει τη δικαιοσύνη Του σε μας μέχρις ότου μας έχει αποκαταστήσει σ’ αυτή την αρχική εικόνα στην οποία δημιουργηθήκαμε. Οι Πράξεις των Αποστόλων 3 (γ) : 20,21 δηλώνουν σαφώς ότι το κάθε τί που έχασαν ο Αδάμ και η Εύα θα αποκατασταθεί στους λυτρωμένους, συμπεριλαμβανομένου και του αγίου χαρακτήρα τους. Ο αγιασμός επιφέρει αυτή την αποκατάσταση του χαρακτήρα. Δόξα στο Θεό για αυτό το θαυμάσιο σχέδιο!

ΣΩΤΗΡΙΑ: ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Πώς τονίζει η Γραφή ότι η σωτηρια συμπεριλαμβάνει το παρελθόν, το παρόν, και το μέλλον; Β’ Κορίνθιους 1 (α) : 10

  “Όστις ελευθέρωσεν ημάς εκ τοσούτου μεγάλου θανάτου, και ελευθερώνει· εις τον οποίον ελπίζουμε ότι και έτι θέλει ελευθερώσει”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Γραφή το παρουσιάζει ως εξείς:

  α. Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ είναι η αναγέννηση. Μας ελευθερώνει από την ΠΟΙΝΗ της αμαρτίας.

  β. Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ είναι μια νικηφόρα ζωή. Μας ελευθερώνει από τη ΔΥΝΑΜΗ της αμαρτίας.

  η. Ο ΕΝΔΟΞΑΣΜΟΣ (είσοδος στον ουρανό) θα μας ελευθερώσει από την ΠΑΡΟΥΣΙΑ της αμρτίας.

  Αυτό σημαίνει ότι:

  α. Ο Θεός μας ΕΧΕΙ ΣΩΣΕΙ από την ΠΟΙΝΗ της αμαρτίας – ΔΙΚΑΙΩΣΗ

  β. Ο Θεός μας ΣΩΖΕΙ από τη ΔΥΝΑΜΗ της αμαρτίας – ΑΓΙΑΣΜΟΣ

  γ. Ο Θεός ΘΑ μας ΣΩΖΕΙ από την ΠΑΡΟΥΣΙΑ της αμαρτίας – ΕΝΔΟΞΑΣΜΟΣ

  Ο Παύλος μας λέει ότι το ευαγγέλιο είναι “δύναμις Θεού προς σωτηρίαν”, Ρωμαίους 1 (α) : 16. Το ευαγγέλιο συμπεριλαμβάνει τη δύναμη του Θεού να μας σώσει στο ΠΑΡΕΛΘΟΝ, στο ΠΑΡΟΝ και στο ΜΕΛΛΟΝ από την ΠΟΙΝΗ, τη ΔΥΝΑΜΗ και την ΠΑΡΟΥΣΙΑ της αμαρτίας. Όποιο ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ δε συμπεριλαμβάνει όλα αυτά, δεν είναι το πραγματικό ευαγγέλιο. Και οποιαδήποτε ΣΩΤΗΡΙΑ που προσφέρεται, και που αδιαφορεί για κάποιο από αυτά δεν είναι σωτηρία.

 2. Είναι ο Ιησούς το μοναδικό θεμέλιο της σωτηρίας μου; Πράξεις των Αποστόλων 4 (δ) : 12

  “Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να δωθώμεν”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Σωτηρία είναι διά του Ιησού μόνο.

 3. Τι ρόλο παίζω εγώ στη σωτηρία; Β’ Κορίνθιους 8 (η) : 12

  “Διότι εάν προ-υπάρχει η προθυμία είναι τις ευπρόσδεκτος, καθ’ όσα έχει, ουχί καθ’ όσα δεν έχει”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δικό μου μέρος είναι να Τον ακολουθήσω με προθυμία. Πρέπει να Τον στεφανώσω Κύριο, και να Τον αφήσω να διευθύνει τη ζωή μου. Αυτός θα κάνει τα θαύματα, αλλά εγώ πρέπει να είμαι πρόθυμος Εκείνος να τα κάνει.

  1. Ρωμαίους 8 (η) : 24

  2. Α’ Κορίνθιους 1 (α) : 18 & Πράξεις των Αποστόλων 2 (β) : 47

  3. Ματθαίος 24 (κδ) : 13 & Αποκάλυψη 2 (β) : 10 το τελευταίο μέρος.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Σύμφωνα με τον Ησαΐα, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα της αμαρτίας; Ησαΐας 53 (νγ) : 6

  “Εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού· και ο Κύριος έθεσεν επ’ αυτόν την ανομίαν πάντων ημών”.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αμαρτία συνίσταται στο να κάνω ότι θέλω – να είμαι Κύριος του εαυτού μου. Ο Ησαΐας λέει ότι ήταν αυτή η “αμαρτία” που θανάτωσε τον Ιησού.

 2. Πόσο δύσκολο είναι για μένα, καμιά φορά, να επιτρέψω τον Ιησού να καθοδηγήσει τη ζωή μου; Ματθαίος 5 (ε) : 30

  “Και εάν η δεξιά σου χειρ σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτήν”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το να εγκαταλείπω το δικό μου δρόμο και να αφήσω τον Ιησού να οδηγήσει είναι, καμιά φορά, τόσο δύσκολο όσο το να κόψω το χέρι μου.

 3. Μπορώ να χάσω τη σωτηρία όταν την έχω αποκτήσει; Ιωάννη 15 (ιε) : 2

  “Παν κλίμα εν εμοί μή φέρον καρπόν, εκόπτη αυτό”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν επιτρέπω στον Ιησού να με αγιάσει (κάνω καρπό) θα χάσω τη σωτηρία. Η καρποφορία, ή ανάπτυξη, είναι ζωτικό για να διατηρήσω τη σωτηρία.

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

 1. Μπορεί το όνομά μου να αφαιρεθεί από το βιβλίο της ζωής, όταν έχει γραφτεί εκεί; Αποκάλυψη 22 (κβ) : 19

  ΝΑΙ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ονόματα όλων των πιστών του Θεού είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 8. Αυτοί που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής θα είναι οι μόνοι που θα επιτραπούν να εισέλθουν στην καινούργια βασιλεία του Θεού, Αποκάλυψη 21 (κα) : 27. Η Γραφή διδάσκει ότι το όνομα ενός Χριστιανού που αποστρέφεται από το Θεό θα αφαιρεθεί από το βιβλίο της ζωής και θα χαθεί, ακόμα κι αν ήταν κάποτε σωσμένος.

 2. Μπορώ να είμαι σίγουρος για τη σωτηρία όταν δέχομαι τον Ιησού; Φιλήμονα 1 (α) : 6

  “Βεβαίως ων εις αυτό τούτο, ότι εκείνος όστις ήρχισεν τις εσάς καλός έργον, θέλει επιτελέσει αυτό μέχρις της ημέρας του Ιησού Χριστού”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπόσχεση είναι ότι ο Ιησούς που με αναγεννά διά θαύματος, θα συνεχίσει να μου δίνει την νίκη με ένα συνεχές θαύμα. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ! ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ!

 3. Η Γραφή δηλώνει “μετά φόβου και τρόπου εργάζεσθε την εαυτών σωτηρίαν”, Φιλήμονα 2 (β) : 13

  “Διότι ο Θεός είναι ο ενεργόν εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν, κατά την ευδοκίαν αυτού”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εργάζομαι για τη σωτηρία δίνοντας τη ζωή μου στον Ιησού, ο Οποίος μου δίνει τη θέληση να κάνω το σωστό, και, επιπλέον διά θαύματος, ενεργεί τη δικαιοσύνη μέσα μου διά του Αγίου Πνεύματός Του.

Ο ΙΗΣΟΥΣ Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΜΑΣ

 1. Τι είπαν οι άγγελοι, οι εικοσιτέσσερις πρεσβύτεροι και τα τέσσερα ζώα όταν επιθεώρησαν το υπέροχο σχέδιο της σωτηρίας Του; Αποκάλυψη 5 (ε) : 12

  “Άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένον”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Χριστός άφησε να Τον συμπεριφερθούν όπως άξιζε σε μας, για να τύχουμε εμείς της συμπεριφοράς που άξιζε σ’ Αυτόν. Καταδικάστηκε για τις αμαρτίες μας, στις οποίες δεν είχε καμιά συμμετοχή, για να μπορούμε εμείς να δικαιωθούμε με τη δικαιοσύνη Του, στην οποία δεν έχουμε καμιά συμμετοχή. Υπέφερε το θάνατο, ο οποίος ήταν δικός μας για να λάβουμε τη ζωή η οποία ήταν δική Του. “Δια των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν¨. Με τη ζωή και το θάνατό Του ο Χριστός κατόρθωσε κάτι περισσότερο από μια απλή επανόρθωση στα ερείπια που προξένησε η αμαρτία. Ο σκοπός του Σατανά ήταν να δημιουργήσει αιώνιο χωρισμό ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους· αλλά στο πρόσωπο του Χριστού είμαστε περισσότερο ενωμένοι με το Θεό, από ότι θα είμασταν αν δεν είχαμε αμαρτήσει ποτέ.*

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ, ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΕΙΠΑΝ “ΑΞΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΝΙΟΝ!”

  *Ζωή Χριστού, σελίδα 20.

 2. Τι λέει ο Ιησούς σ’ όλους μας; Ματθαίος 11 (ια) : 28-30

  “έλθετε προς εμέ – και εγώ θέλω σας αναπαύση”

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπόσχεται ειρήνη, ελευθέρωση και ανάπαυση από το άγχος, τις στενοχώριες, τους φόβους, τα βάρη και ενοχή της ζωής.

 3. Θα δεχθείς την ευλογημένη αυτή ειρήνη και ανάπαυση από το φιλεύσπλαχνο χέρι Του σήμερα;

Κύλιση προς τα επάνω