Κυρίαρχος – Ο Θεός μαζί μας

Κυρίαρχος – Ο Θεός μαζί μας είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 21 Νοεμβρίου 2020
 
 
Κυρίαρχος – Ο Θεός μαζί μας
Κύλιση προς τα επάνω