Το τραπέζι της Θείας Κοινωνίας

Κήρυγμα από την Χριστιανική Εκκλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας στην Θεσσαλονίκη.

Θέμα: Το τραπέζι της Θείας Κοινωνίας

Ημερομηνία: 3 Οκτωβρίου 2020

Το τραπέζι της Θείας Κοινωνίας
Κύλιση προς τα επάνω