Το τελευταίο μήνυμα

Το τελευταίο μήνυμα είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 28 Μαρτίου 2020

Το τελευταίο μήνυμα
Κύλιση προς τα επάνω