Το Σάββατο και η Δημιουργία

Το Σάββατο και η Δημιουργία είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 3 Οκτωβρίου 2020

Το Σάββατο και η Δημιουργία
Κύλιση προς τα επάνω