Το πολύτιμο δάκρυ

Κήρυγμα από την Χριστιανική Εκκλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας στην Θεσσαλονίκη.

Θέμα: Το πολύτιμο δάκρυ

Ημερομηνία: 12 Σεπτεμβρίου 2020

Το πολύτιμο δάκρυ
Κύλιση προς τα επάνω