Τα χειρόγραφα από τη νεκρά θάλασσα

Τα χειρόγραφα από τη νεκρά θάλασσα είναι το θέμα του κηρύγματος από τον καλεσμένο πάστορα Ιωάννη Γιαντζακλίδη της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στις 22 Μαΐου 2021

Τα χειρόγραφα από τη νεκρά θάλασσα
Κύλιση προς τα επάνω