Τα μυστηριώδη χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας

Τα μυστηριώδη χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 27 Φεβρουαρίου 2021

Τα μυστηριώδη χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας
Κύλιση προς τα επάνω