Τα δώρα του Θεού για τον άνθρωπο

Κήρυγμα από την Χριστιανική Εκκλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας στην Θεσσαλονίκη.

Θέμα: Τα δώρα του Θεού για τον άνθρωπο

Ημερομηνία: 26 Σεπτεμβρίου 2020

Τα δώρα του Θεού για τον άνθρωπο
Κύλιση προς τα επάνω