Συγχώρεση, η ύψιστη έκφραση αγάπης

Η Συγχώρεση, η ύψιστη έκφραση αγάπης είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 9 Μαΐου 2020

Συγχώρεση, η ύψιστη έκφραση αγάπης
Κύλιση προς τα επάνω