Πως θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία

Τι κοινό έχουν ο Μπαρ Κοχβά και ο Ιησούς Χριστός; Ο ένας ήταν ψευδομεσσίας, ο άλλος ο πραγματικός. Και τα καλά νέα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός θα ξαναέρθει. Αυτό το θαυμάσιο γεγονός που θα γίνει σύντομα το ονομάζουμε Δευτέρα Παρουσία. Αλλά πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία; Και πως θα γίνει; αυτή η ομολία θα εξηγήσει απλά και μέσα από την Αγία Γραφή τα σχετικά με τη Δευτέρα Παρουσία.

Πως θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία
Κύλιση προς τα επάνω