Πως ήρθε η Παλαιά Διαθήκη στα χέρια μας

Πως ήρθε η Παλαιά Διαθήκη στα χέρια μας είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 6 Φεβρουαρίου 2021

Πως ήρθε η Παλαιά Διαθήκη στα χέρια μας
Κύλιση προς τα επάνω