Προσευχή: Το μεγαλύτερο όπλο του χριστιανού

Θέμα: Προσευχή – Το μεγαλύτερο όπλο του χριστιανού

Ημερομηνία: 8 Αυγούστου 2020

Προσευχή: Το μεγαλύτερο όπλο του χριστιανού
Κύλιση προς τα επάνω