Πόσο σημαντικό είναι το βάπτισμα για τον χριστιανό;

Κήρυγμα από την Χριστιανική Εκκλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας στην Θεσσαλονίκη.

Θέμα: Πόσο σημαντικό είναι το βάπτισμα για τον χριστιανό;

Ημερομηνία: 19 Σεπτεμβρίου 2020

Πόσο σημαντικό είναι το βάπτισμα για τον χριστιανό;
Κύλιση προς τα επάνω