Πόσα διαφορετικά δόγματα βρήκε ο Χριστός όταν ήρθε στην Γη;

Πόσα διαφορετικά δόγματα βρήκε ο Χριστός όταν ήρθε στην Γη;
Κύλιση προς τα επάνω