Ποιος είμαι εγώ;

Ποιος είμαι εγώ; είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 5 Σεπτεμβρίου 2020

Ποιος είμαι εγώ;
Κύλιση προς τα επάνω