Πίστεψε στον Ιησού σήμερα

Πίστεψε στον Ιησού σήμερα είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Θεσσαλονίκη στις 25 Ιουλίου 2020

Πίστεψε στον Ιησού σήμερα
Κύλιση προς τα επάνω