Παραβολή τού Ασώτου

Παρουσιάζει ο Γιάννης Σαμαράς.

Παραβολή τού Ασώτου
Κύλιση προς τα επάνω