Όργανο Ευαγγελισμού στα Χέρια του Θεού

Όργανο Ευαγγελισμού στα Χέρια του Θεού
Κύλιση προς τα επάνω