Οι Εκλεκτοί – Ο Θεός μαζί μας

Οι Εκλεκτοί – Ο Θεός μαζί μας είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 19 Δεκεμβρίου 2020

Οι Εκλεκτοί – Ο Θεός μαζί μας
Κύλιση προς τα επάνω