Οι 7 πληγές της Αποκάλυψης

Οι 7 πληγές της Αποκάλυψης είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 27 Ιουνίου 2020

Οι 7 πληγές της Αποκάλυψης
Κύλιση προς τα επάνω