Ο χορτασμός των 5000 και οι ανθρώπινες φιλοδοξίες

Κήρυγμα από την Χριστιανική Εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας στην Θεσσαλονίκη.

Θέμα: Ο χορτασμός των 5000 και οι ανθρώπινες φιλοδοξίες

Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2020

Ο χορτασμός των 5000 και οι ανθρώπινες φιλοδοξίες
Κύλιση προς τα επάνω