Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης

Ποιος είναι ο Ιεωβά η Ιεχωβά;

Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης
Κύλιση προς τα επάνω