Ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός

Κήρυγμα από την Χριστιανική Εκκλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας στην Θεσσαλονίκη.

Θέμα: Ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός

Ημερομηνία: 5 Σεπτεμβρίου 2020

Ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός
Κύλιση προς τα επάνω