Ο πυρετός του έτους 2000 – 21ος αιώνας ή όχι

Κήρυγμα από την Χριστιανική Εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας στην Θεσσαλονίκη.

Θέμα: Ο πυρετός του έτους 2000 – 21ος αιώνας ή όχι

Ημερομηνία: 10 Οκτωβρίου 2020

Ο πυρετός του έτους 2000 – 21ος αιώνας ή όχι
Κύλιση προς τα επάνω