Ο ναός της Ιερουσαλήμ: Θα ξαναχτιστεί;

Ο ναός της Ιερουσαλήμ: Θα ξαναχτιστεί; είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 25 Ιουλίου 2020

Ο ναός της Ιερουσαλήμ: Θα ξαναχτιστεί;
Κύλιση προς τα επάνω