Ο Ναός της Ιερουσαλήμ – Μέρος 2ο

Ο ναός της Ιερουσαλήμ – Μέρος 2ο είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 15 Αυγούστου 2020

Ο Ναός της Ιερουσαλήμ – Μέρος 2ο
Κύλιση προς τα επάνω