Ο Ναός της Ιερουσαλήμ και ο Αντίχριστος

Ο Ναός της Ιερουσαλήμ και ο Αντίχριστος είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 22 Αυγούστου 2020

Ο Ναός της Ιερουσαλήμ και ο Αντίχριστος
Κύλιση προς τα επάνω