Ο Καιρός της Θλίψης

Ο Καιρός της Θλίψης είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 4 Ιουλίου 2020

Ο Καιρός της Θλίψης
Κύλιση προς τα επάνω