Ο Ιησούς και η Σαμαρείτισσα

Παρουσιάζει ο Γιάννης Σαμαράς.

Ο Ιησούς και η Σαμαρείτισσα
Κύλιση προς τα επάνω