Ο φόβος των ανθρώπων και η ανάσταση του Χριστού

Η ανάσταση του Χριστού είναι η απάντηση στους φόβους μας.

Ο φόβος των ανθρώπων και η ανάσταση του Χριστού
Κύλιση προς τα επάνω